Hét vakblad voor ondernemers en managers van foodproducerende bedrijven
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Verpakkingen: duurzaam versus politiek gewin

De Europese Commissie is er ‘klaar mee’: het verpakkingsafvalbeleid van de EU heeft gefaald. Daarom grijpt de EU in met nieuwe wetgeving. Die is zó gedetailleerd, dat het veel impact gaat hebben op de voedingsindustrie. ..

Lees meer
Commissie stelt criteria op tegen greenwashing

Commissie stelt criteria op tegen greenwas­hing

23 maart 2023

In een voorstel van 22 maart 2023 stelde de Commissie gemeenschap­pe­lijke criteria op tegen greenwas­hing en misleidende milieuclaims. Volgens het voorstel moeten onderne­mingen die ervoor kiezen een “groene claim” te maken...

Gezondheidsraad wil integrale visie op biotechnologie

Gezondheids­raad wil integrale visie op biotech­no­logie

23 maart 2023

De ontwikke­lingen in de biotech­no­logie gaan razendsnel. De beloften zijn groot: biotech­no­logie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de duurzame ontwikke­lings­doel­stel­lingen van de Verenigde Naties en ...

TurtleTree lanceert allereerste diervrije lactoferrine

TurtleTree lanceert allereerste diervrije lactofer­rine

23 maart 2023

TurtleTree, een wereldleider in diervrije functio­nele zuivelei­witten, lanceerde onlangs 's werelds eerste lactofer­rine -LF+- een hoogwaardig bioactief melkeiwit en een van de krachtigste onderdelen van koemelk, met grote...

De relatie tussen voeding en het immuunsysteem

De relatie tussen voeding en het immuunsys­teem

23 maart 2023

Wat is de rol van voeding op het immuunsys­teem? Binnen de subsidier­onde “Nutrition-responsi­ve­ness of the immune system: interplay between infectious diseases and diet-related metabolic diseases and the potential for food...

Het volledige programma van Empack 2023

Het volledige programma van Empack 2023

23 maart 2023

Beursor­ga­ni­sator Easyfairs heeft het volledige programma bekend gemaakt voor het verpakkings­event Empack en Packaging Innovations op 5 en 6 april in Brabant­hallen in Den Bosch. Er zijn meer dan 30 sessies bij te wonen: v...

Koffiedik als grondstof voor plastic producten

Koffiedik als grondstof voor plastic producten

23 maart 2023

Provincie Flevoland ondersteunt start-up OVDesigns uit Lelystad met het opzetten van een lokale circulaire keten rondom koffiedik. OVDesigns maakt van de koffiedik en gerycled plastic, producten zoals dienbladen en wandp...

Koolwaterstoffen in voeding mogelijk gezondheidsrisico

Koolwater­stoffen in voeding mogelijk gezondheids­ri­sico

22 maart 2023

EFSA-deskundigen hebben geconclu­deerd dat aromati­sche koolwater­stoffen uit minerale oliën (MOAH) een mogelijk gezondheids­ri­sico vormen.  Zij bevestigden ook dat sommige stoffen in de groep die bekend staat als verza...

Uitdagingen en kansen van blockchain voor agrifood

Uitdagingen en kansen van blockchain voor agrifood

21 maart 2023

Wat voor ontwikke­lingen zijn er in het speelveld van blockchain­toe­pas­singen? Wat voor kansen en uitdagingen biedt de technologie voor agrifood in Nederland? Wat is daarbij nodig om de toepassingen te vergroten en versnel...

Too Good To Go redde 18 miljoen maaltijden in 5 jaar

Too Good To Go redde 18 miljoen maaltijden in 5 jaar

21 maart 2023

Too Good To Go, ’s werelds grootste marktplaats voor voedsel­over­schotten, is deze maand vijf jaar actief in Nederland. In relatief korte tijd heeft de app tegen voedsel­ver­spil­ling hier 18 miljoen maaltijden gered. Dit ko...

Zero downtime, maximum output bij Simons Halal

Zero downtime, maximum output bij Simons Halal

20 maart 2023

Als voedings­pro­du­cent sta je vandaag de dag voor veel uitdagingen. Hoe realiseer je dan toch maximale output? Simons Halal Food koos voor een Repak verpakkings­ma­chine die de efficiency verhoogt, minimale stilstand kent é...

Aantal melkkoeien nauwelijks gedaald, wel minder varkens

Aantal melkkoeien nauwelijks gedaald, wel minder varkens

20 maart 2023

Het aantal melkkoeien in Nederland is in 2022 met 1,57 miljoen nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal varkens nam het laatste jaar iets af, terwijl de geitenstapel in omvang licht groeide. Dit blijkt uit definitieve cijfer...

Gaat 'meat shaming' de vleesconsumptie terugdringen?

Gaat 'meat shaming' de vleescon­sumptie terugdringen?

20 maart 2023

‘Meat shaming’-stickers op vleesver­pak­kingen kunnen een remmend effect hebben op de aankoop van vlees. Vooral dierenleed wakkert het schaamte­ge­voel aan, dat blijkt uit onderzoek van Anne-Madeleine Kranzbühler en Rick Sch...

Nieuwe methode om milieu-impact van voeding te meten

Nieuwe methode om milieu-impact van voeding te meten

16 maart 2023

Foundation Earth heeft onlangs een nieuwe methode om de milieu-impact van voedsel- en drankpro­ducten te beoordelen gepubli­ceerd. De methode, die een verbeterde versie voorstelt van de Product Environ­mental Footprint (...

Vlees- en zuiveltaks opnieuw aangekaart

Vlees- en zuiveltaks opnieuw aangekaart

16 maart 2023

Het kabinet wil ten minste 55% minder uitstoot van broeikas­gassen in 2030. In het rapport ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes’ wordt omschreven hoe het kabinet dit wil aanpakken, er wordt onder andere weer gesproken over een...

Het belang van stoomkwaliteit in de voedingsindustrie

Het belang van stoomkwa­li­teit in de voedings­in­du­strie

16 maart 2023

In de industrie worden verschil­lende stoomkwa­li­teiten gebruikt. Deze hebben elk een verschil­lend verontrei­ni­gings­ri­sico. De kwaliteit van stoom kan invloed hebben op de kwaliteit en veiligheid van het uiteinde­lijke voedi...

Albert Heijn stopt met plastic broodclips

Albert Heijn stopt met plastic broodclips

15 maart 2023

Klanten zien bij Albert Heijn op de broodaf­de­ling steeds meer producten in een zak met een papieren clip. De bekende vierkante, plastic broodclipjes worden geleide­lijk vervangen door een goed recycle­bare, papieren varian...

Nieuwe methode om voeding met ijzer te verrijken

Nieuwe methode om voeding met ijzer te verrijken

15 maart 2023

IJzerte­kort is wereldwijd een groot gezondheids­pro­bleem. Promovendus aan de Universi­teit Utrecht Neshat Moslehi heeft deeltjes ontwikkeld die mogelijk gebruikt kunnen worden om voeding met ijzer te verrijken. Dit zou een...

Boeren roepen op tot buitengewone biologische boost

Boeren roepen op tot buitenge­wone biologi­sche boost

15 maart 2023

Hoewel het met alle voordelen logisch lijkt dat consumenten massaal biologisch kopen, is dit nog niet het geval. Dit ligt met name aan de prijs, die in de winkel soms wel drie keer hoger ligt in vergelij­king met niet-bio...

Overname Gosschalk door VanDrie Group gaat niet door

Overname Gosschalk door VanDrie Group gaat niet door

15 maart 2023

Nadat op 30 januari 2023 bekend werd dat de VanDrie Group een intentie­ver­kla­ring had gesloten ter verwerving van een meerder­heids­be­lang in Exportslach­terij J. Gosschalk en Zn. B.V. uit Epe is dit akkoord inmiddels ontbon...

Voedingsmiddelen 18,4 procent duurder in februari 2023

Voedings­mid­delen 18,4 procent duurder in februari 2023

14 maart 2023

Voedings­mid­delen waren in februari 18,4 procent duurder dan een jaar eerder, in januari was dat 17,6 procent. Dit komt met name door de prijsont­wik­ke­ling van verse groenten. Daarnaast hadden ook de prijsont­wik­ke­lingen va...

Verdere oververhitting en inflatie economie in 2023

Verdere overver­hit­ting en inflatie economie in 2023

14 maart 2023

De Nederlandse economie wist in het vierde kwartaal te ontsnappen aan een milde recessie. Zij groeide in de laatste maanden van 2022 met 0,6 procent juist relatief sterk. Een dip in de uitgaven van huishou­dens bleef name...

Afzetprijzen voedingsindustrie met 20% gestegen

Afzetprijzen voedings­in­du­strie met 20% gestegen

14 maart 2023

De prijzen van de Nederlandse voedings­in­du­strie hebben in 2022 recordni­veaus bereikt. In totaal stegen de afzetprijzen als gevolg van hoge energie­prijzen, schaarse grondstoffen en de Oekraïne-oorlog met 20,5 procent. Zow...

Dé oplossing voor dopinspectie van Tethered Caps

Dé oplossing voor dopinspectie van Tethered Caps

14 maart 2023

Vanaf juli 2024 zijn alle producenten van Bier & Frisdrank verplicht om hun PET flessen zodanig aan te passen dat de dop aan de fles blijft zitten na het openen. Met de SUP-wetgeving wil de EU de hoeveel­heid zwerfafv...

bvA lanceert checklist duurzaamheidsclaims

bvA lanceert checklist duurzaam­heids­claims

13 maart 2023

Op 10 maart 2023 lanceerde de bond van Adverteer­ders (bvA) een Checklist voor duurzaam­heids­claims. Hiermee wil de organisatie marketeers en hun bureaus ondersteunen bij het maken van verantwoorde reclame op het gebied va...

Verpakking en smaak geven tomatenliefhebbers Pure Joy

Verpakking en smaak geven tomaten­lief­heb­bers Pure Joy

09 maart 2023

Hoe kan je de consument al in de winkel laten genieten van gezonde en overheer­lijke tomaten? Met een verpakking die de tomaten in kleur en vorm laat stralen en die bovendien bijdraagt aan een goede smaakbe­le­ving.   “U...

HAK behaalt B Corp certificering

HAK behaalt B Corp certifi­ce­ring

09 maart 2023

HAK heeft de gerenom­meerde B Corp certifi­ce­ring in ontvangst genomen. De groente- en peulvruch­ten­fa­bri­kant onderstreept hiermee haar duurzaam­heids­stra­tegie. HAK benadrukt dat het behalen van de officiële B Corp certifice...

Hard plastic wél te recyclen, als het anders is opgebouwd

Hard plastic wél te recyclen, als het anders is opgebouwd

09 maart 2023

Stevig plastic is moeilijk te recyclen. Dat was een feit, tot de komst van vitrimeren. Wageningse onderzoe­kers van het cluster Biomole­cu­laire Wetenschappen leggen samen het fundament voor dit nieuw, duurzaam plastic, dat...

Column Pieter Vos: Omarm dat probleem!

Column Pieter Vos: Omarm dat probleem!

08 maart 2023

Een verpakking is méér dan een omhulsel voor jouw product. Zéker als het om voeding gaat. Er liggen strenge eisen van de wetgever en retailers: op het gebied van  voedsel­vei­lig­heid, etikette­ring, shelf-life, formaat...

Marel en ADM bouwen innovatiecentrum in Wageningen

Marel en ADM bouwen innovatie­cen­trum in Wageningen

08 maart 2023

Marel en ADM kondigen een samenwer­king aan om een state-of-the-art smaak- en textuur­in­no­va­tie­cen­trum te openen, in het hart van Wageningen Campus. De opening is gepland voor de tweede helft van 2024. Het samenwer­kings...

De Plastic Wijzer: radicale aanpak van plastic verpakkingen

De Plastic Wijzer: radicale aanpak van plastic verpakkingen

08 maart 2023

Het moment is aangebroken om samen een grondstof­fen­tran­sitie te starten voor een echt circulaire economie. Dit lukt alleen door anders te denken en te handelen bij de productie en het gebruik van plastic verpakkingen, al...

Unilever en Too Good To Go redden 1 miljoen producten

Unilever en Too Good To Go redden 1 miljoen producten

08 maart 2023

In 2020 startte de samenwer­king tussen Unilever en Too Good To Go gericht op het tegengaan van voedsel­ver­spil­ling. Op 7 maart 2023 kondigen beide partijen aan dat er in totaal 1 miljoen producten zijn gered van verspilli...

Boeklancering: nieuwe visies over de eiwittransitie

Boeklan­ce­ring: nieuwe visies over de eiwittran­sitie

07 maart 2023

Op 7 maart 2023 is het boek Our Future Proteins gelanceerd. Meer dan 100 experts geven hierin hun visie op de transitie naar duurzame eiwitpro­ductie en -consumptie. Hun visies beslaan een breed scala aan transitie­richtin...

Zijn algen het voedsel van de toekomst?

Zijn algen het voedsel van de toekomst?

07 maart 2023

De Europese Commissie vindt dat we meer algen moeten gaan kweken. De kleine wezentjes zijn gevuld met vetten en eiwitten en daarmee een nuttige toevoeging aan ons dieet. Zijn algen het voedsel van de toekomst? Maria B...

Ter Beke krijgt nieuwe bedrijfsnaam: What's Cooking?

Ter Beke krijgt nieuwe bedrijfs­naam: What's Cooking?

07 maart 2023

Het Belgische voedings­be­drijf Ter Beke viert dit jaar zijn 75ste verjaardag. Ter Beke is bekend geworden om zijn charcuterie, hartige snacks en bereide gerechten. Het bedrijf kiest resoluut voor een nieuw hoofdstuk met e...

Online editie maart 2023: Verpakken/ Verpakkingen

Online editie maart 2023: Verpakken/ Verpakkingen

06 maart 2023

De Europese Commissie is er ‘klaar mee’: het verpakkings­af­val­be­leid van de EU heeft gefaald. Daarom grijpt de EU in met nieuwe wetgeving. Die is zó gedetail­leerd, dat het veel impact gaat hebben op de v...

Column Judith Witte: Reptielenbrein

Column Judith Witte: Reptielen­brein

06 maart 2023

Wij mensen zijn gewoonte­dieren. Iedere dag hebben we dezelfde ochtend­rou­tine, dezelfde route naar het werk, een vaste plek aan tafel. Bij verande­ring worden we onrustig. Om die premisse in huiselijke sfeer te bewijzen, d...

Laurens Zandbergen: ‘Vleesopvolgers onder vergrootglas’

Laurens Zandbergen: ‘Vleesop­vol­gers onder vergroot­glas’

06 maart 2023

De verkoop­cij­fers lijken te stagneren en de discussie over de geringe voedings­waardes zwelt aan. Toch zet de Jan Zandbergen Group, één van de grootste vleesle­ve­ran­ciers binnen Europa, volop in op vleesver­van­gers. Laurens...

Carl Siegert: 'Dilemma’s in de praktijk'

Carl Siegert: 'Dilemma’s in de praktijk'

06 maart 2023

“Als het om verpakken gaat, loop je als foodpro­du­cent steeds tegen dilemma’s aan.” Aan het woord is Carl Siegert, eigenaar-directeur van de gelijkna­mige bakkerij in Harmelen, waar duurzaam ondernemen hoog in het vaandel ...

Review vernieuwde SATO print engines

Review vernieuwde SATO print engines

06 maart 2023

SATO is een bekende naam in de verpakkings­branche als leveran­cier van printers en labelers. Automator levert   onder andere de inbouwmo­dellen print engines S84EX en S86EX van SATO. Van deze inbouwmo­dellen is eerder ...