Hét vakblad voor ondernemers en managers van foodproducerende bedrijven
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Van Geloven: Veel kaas, goede korst, weinig stof

Een lekkere snack kenmerkt zich door een krokante korst. Maar een goede, egale paneerlaag aanbrengen en daarbij stofvorming en derving beperken, is geen sinecure. Van Geloven schafte daarom de nieuwste CrumbMaster aan. ..

Lees meer
Nederland grootste importeur van ontbossingsproducten

Nederland grootste importeur van ontbossings­pro­ducten

28 september 2023

In een recent rapport van het CBS wordt onthuld dat Nederland voorop loopt als de grootste EU-importeur van producten gelinkt aan ontbossing met de Nederlandse voedings­in­du­strie als hoofdge­bruiker. Van soja tot palmolie ...

Wat Nederland echt denkt over duurzame voeding

Wat Nederland echt denkt over duurzame voeding

28 september 2023

Onlangs heeft Milieu Centraal de ‘Monitor Duurzaam Leven 2023’ gepubliceerd, de monitor biedt een helder en diepgaand inzicht in de houding en acties van Nederlan­ders ten aanzien van duurzaamheid. Cruciaal voor de voedin...

Onjuiste doorberekening kosten bij vlees- en veekeuringen

Onjuiste doorbere­ke­ning kosten bij vlees- en veekeuringen

27 september 2023

In een recente ontwikke­ling heeft het College van Beroep voor het bedrijfs­leven (CBb) bepaald dat een deel van de kosten voor vlees- en veekeuringen niet ten laste had mogen komen van slachthuizen en vee-exporteurs. Dit ...

Ziekenhuizen streven naar gezond en duurzaam voedingsaanbod

Ziekenhuizen streven naar gezond en duurzaam voedings­aanbod

27 september 2023

Met het innovatieve programma ‘Goede Zorg Proef Je’ zetten Nederlandse ziekenhuizen een nieuw norm voor gezonde en duurzame voeding. Centraal in dit initiatief staat niet alleen het voedings­aanbod, maar ook het gehele ma...

Reverse design: de toekomst van voedselproductie

Reverse design: de toekomst van voedsel­pro­ductie

26 september 2023

Hoe breng je een voedingsproduct op de markt dat zowel de tong streelt als duurzaam, gezond en betaalbaar is? Wageningse experts bieden antwoord met een vernieuwende aanpak: reverse design. Deze techniek, geïnitieerd ...

Van vlees naar vis: Duurzaamheid bepaald keuze

Van vlees naar vis: Duurzaam­heid bepaald keuze

26 september 2023

Steeds meer Nederlan­ders kiezen bewust voor vis over vlees vanwege milieuover­we­gingen, volgens recente bevindingen van de Marine Stewardship Council (MSC) en Aquacul­ture Stewardship Council (ASC). Deze trend werd benadru...

Welke technologie is nodig om insecten te kweken?

Welke technologie is nodig om insecten te kweken?

26 september 2023

Meelwormen kweken: Equans Refrige­ra­tion schetst de vereisten aan een kweekin­stal­latie. Met de toenemende vraag naar alterna­tieve eiwitten wordt de kweek van insecten steeds lucratiever. Gert Boersma, project­leider bij...

Insecten als zuiver voedsel: de rol van microfiltratie

Insecten als zuiver voedsel: de rol van microfil­tratie

25 september 2023

Stel je voor: je bijt in een heerlijk saucijzen­broodje en komt erachter dat het hoofdbe­stand­deel insecten zijn. Het idee klinkt misschien bizar, maar de realiteit is dat insecten een goudmijn kunnen worden voor de voedse...

De complexiteit van bewerkt voedsel: milieu vs. gezondheid

De complexi­teit van bewerkt voedsel: milieu vs. gezondheid

25 september 2023

De recente gezondheids­trends pushen ons richting onbewerkte voedings­mid­delen, maar wat als het kiezen voor die gezonde snack eigenlijk een grotere voetafdruk achterlaat op onze planeet? Een onderzoek door Reina Vellinga,...

Fungi For Future wint Hackathon van Lineage

Fungi For Future wint Hackathon van Lineage

22 september 2023

Op 21 september kondigde Lineage, een vooraan­staande speler in koudeke­ten­lo­gis­tiek, de winnaar aan van hun hackathon 'Tackling Food Waste for a Sustainable Future' gehouden in Amsterdam. Na twee dagen van intensieve same...

EU verbiedt greenwashing en versterkt productgaranties

EU verbiedt greenwas­hing en versterkt product­ga­ran­ties

22 september 2023

Het Europees Parlement heeft een voorlopige overeen­komst bereikt over vernieuwde regels die misleidende adverten­ties moeten tegengaan en consumenten voorzien van betere informatie over de levensduur van producten. Met...

Glufosinaat in bioproducten: noodzaak voor controle

Glufosi­naat in bioproducten: noodzaak voor controle

21 september 2023

Recente onderzoeken hebben glufosi­naat aangetroffen in diverse biologi­sche waren. Glufosi­naat, een herbicide vergelijk­baar met glyfosaat, is strikt verboden in de biologi­sche teelt. Deze ontdekking legt een sluier van tw...

Eerste kippen gevaccineerd tegen vogelgriepvirus

Eerste kippen gevacci­neerd tegen vogelgriep­virus

21 september 2023

De eerste stap gezet in de strijd tegen vogelgriep is gezet: 1.800 eendags­kui­kens zijn gevacci­neerd tegen hoogpatho­gene vogelgriep. Deze veldproef, opgezet door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel­kwa­li­teit, ma...

Besmettingsrisico’s verdampers zwaar onderschat

Besmettings­ri­si­co’s verdampers zwaar onderschat

21 september 2023

In de meeste koel-, vries en productie­ruimten zijn aan het plafond verdampers gemonteerd. Die kunnen er aan de buitenkant schoon en hygiënisch uitzien, maar binnenin sterk vervuild zijn. Het gevolg: besmettings­ri­si­co’s. ...

Water in gevaar: wereldwijde zorgen voor 2030

Water in gevaar: wereldwijde zorgen voor 2030

20 september 2023

Zonder proactief leiderschap in waterbe­heer riskeren we een uitgedroogde toekomst. Volgens het World Resources Institute kan de aarde in 2030 te maken krijgen met een schrikba­rend waterte­kort van 56%. Deze alarmerende wa...

Hybride yoghurt van koemelk en plantaardige zuivel

Hybride yoghurt van koemelk en plantaar­dige zuivel

20 september 2023

Studenten van de opleiding Voedings­mid­de­len­tech­no­logie bij van hall larenstein hebben een nieuwe hybride yoghurt ontwikkeld, bestaande uit een mix van koemelk en plantaar­dige zuivel. Hilde Slaghuis, Anke Vos en Mohammad ...

Nederlanders geven recordbedrag uit aan horeca

Nederlan­ders geven recordbe­drag uit aan horeca

20 september 2023

De uitgaven van Nederlan­ders aan restaurants en cafés hebben dit jaar een recordhoogte bereikt, volgens het FoodSer­vice Instituut Nederland (FSIN). De verwach­ting is dat de omzet van de Out of Home-sector in 2023 zal gro...

PBL: Klimaatdoel 2030 voor het eerst in zicht

PBL: Klimaat­doel 2030 voor het eerst in zicht

20 september 2023

De meest recente Klimaat- en Energie­ver­ken­ning (KEV) brengt hoopvol nieuws voor de Nederlandse voedings­in­du­strie en het hele land. Er wordt voorspeld dat de broeikas­gas­uit­stoot van Nederland in 2030 met 46 tot 57 procent...

Carrefour zet leveranciers onder druk met prijslabels

Carrefour zet leveran­ciers onder druk met prijsla­bels

19 september 2023

Carrefour, de Franse supermark­tketen, heeft prijswaarschuwingen op producten geplaatst om grote leveranciers zoals Nestle, PepsiCo en Unilever onder druk te zetten om de inflatie te verminderen. Deze actie komt voorafgaa...

Boermarke gaat volledig over op plantaardig

Boermarke gaat volledig over op plantaardig

19 september 2023

Het Enschedese bedrijf Boermarke schakelt stapsge­wijs over naar plantaar­dige zuivelal­ter­na­tieven. Hun traditi­o­nele zuivelac­ti­vi­teiten worden overgedragen aan concurrent Zuivelhoeve. Reynier en Alexander Varvik van Boe...

Opvallend keerpunt prijsstijgingen foodsector

Opvallend keerpunt prijsstij­gingen foodsector

19 september 2023

Juli 2023 markeert een opvallende maand voor de voedings­in­du­strie. Terwijl de sector aan het begin van het jaar een explosieve prijsstij­ging van 18,3% noteerde, is die curve nu afgezwakt tot een schamele 1,8% vergeleken ...

6 Aandachtspunten bij het kopen van een stoomketel

6 Aandachts­punten bij het kopen van een stoomketel

19 september 2023

Is uw bedrijf toe aan een nieuwe stoomin­stal­latie? Dan is het belangrijk om een welover­wogen keuze te maken met betrekking tot de aankoop van een stoomin­stal­latie. Stoomke­tels zijn een investe­ring, die voor een lange per...

30 jaar Linx kleinkarakter inkjet bij De Koningh

30 jaar Linx kleinka­rakter inkjet bij De Koningh

19 september 2023

Al meer dan 30 jaar is De Koningh trotse partner van Linx in Nederland. In al deze jaren is De Koningh, met haar kennis en ervaring op het gebied van kleinka­rakter inkjet, uitgegroeid tot één van de grootste leveran­ciers...

De risico’s van BPA: een stille crisis in Europa?

De risico’s van BPA: een stille crisis in Europa?

18 september 2023

Nieuw onderzoek brengt verontrus­tende data aan het licht: de meerder­heid van de Europeanen wordt blootge­steld aan niveaus van Bisphenol A (BPA) die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. BPA, dat in veel alledaagse...

ProVeg: Nederlandse kiezer is klaar voor de eiwittransitie

ProVeg: Nederlandse kiezer is klaar voor de eiwittran­sitie

18 september 2023

Uit recent onderzoek door Kieskompas, in opdracht van ProVeg, blijkt dat een aanzien­lijk deel van de Nederlandse kiezers een sterke voorkeur heeft voor het verkleinen van de veestapel en het stimuleren van plantaar­dige a...

Hoe de verpakking voedselverspilling kan voorkomen

Hoe de verpakking voedselver­spilling kan voorkomen

18 september 2023

De Nederlandse voedingsin­dus­trie speelt een cruciale rol in het streven naar duurzaamheid en innovatie. Voedselver­spilling is al jaren een heet hangijzer, en de verwarring over houdbaarhei­ds­data zoals ‘te gebruiken tot’ ...

Generatie Z: Kans voor de Nederlandse voedingsindustrie

Generatie Z: Kans voor de Nederlandse voedings­in­du­strie

18 september 2023

Veel Nederlandse levensmid­de­len­be­drijven zien een verminderde vraag naar hun producten, voorname­lijk vanwege afnemende supermarkt­ver­kopen. Dit ondanks dat hogere prijzen zorgen voor meer omzet, maar niet per se meer volu...

CBS: Ruim 1 op de 3 volwassenen wil gezonder eten

CBS: Ruim 1 op de 3 volwassenen wil gezonder eten

14 september 2023

Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat 36% van de volwassen Nederlan­ders graag gezonder wil eten. Hoewel deze intentie er is, ervaren velen het als uitdagend om de verleiding van ongezond voedsel te weerstaan, met n...

Nederlanders kiezen massaal voor gezondere dranken

Nederlan­ders kiezen massaal voor gezondere dranken

14 september 2023

Nederland lijkt een gezondere koers te varen als het op drinken aankomt. Volgens recent onderzoek kiest men massaal voor water en zero dranken. Het suikerge­halte in topmerk frisdranken en waters daalde met een derde sind...

Samenwerking boost tempeh productie in India

Samenwer­king boost tempeh productie in India

14 september 2023

In een histori­sche stap voor de voedsel­pro­ductie in India bundelen CFSS B.V. en Marel India Pvt. Ltd. hun krachten. Samen zullen ze de productie van tempeh, een eiwitrijk veganis­tisch product, opschalen om het eiwittekor...

Meer dan een stickertje plakken

Meer dan een stickertje plakken

14 september 2023

Een product van een etiket voorzien, is meer dan zomaar even een stickertje plakken. Er zijn veel factoren, waar je bij het kiezen van het juiste etiketteer­sys­teem, rekening mee moet houden. Vooraf de juiste criteria bep...

Toename bestedingen aan duurzaam voedsel

Toename bestedingen aan duurzaam voedsel

13 september 2023

Uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2022, samenge­steld door Wageningen Economic Research, blijkt dat de bestedingen aan duurzaam voedsel in 2022 met 13% zijn gestegen tot € 10,8 miljard. Dit is opmerke­lijk gezien de verschui...

Dalende zuivelprijzen en de impact op de Europese markt

Dalende zuivelprijzen en de impact op de Europese markt

12 september 2023

Terwijl de wereldwijde zuivelin­du­strie fluctueert, staat de Europese zuivelmarkt voor bijzondere uitdagingen. Dalende prijzen, inconsis­ten­ties in melkpro­ductie door wisselende weersom­stan­dig­heden, en de schaduw van werel...

Horeca verspilt 5,6 miljoen kilogram minder voedsel

Horeca verspilt 5,6 miljoen kilogram minder voedsel

12 september 2023

Een nieuw rapport onthult dat de horecasector in Nederland 9,2% minder voedsel heeft verspild vergeleken met 2019. Ondanks deze verminde­ring vertegen­woor­digt de verspilde hoeveel­heid nog steeds een verbluf­fende 647 miljo...

Online editie september 2023: Nieuwe eiwitten

Online editie september 2023: Nieuwe eiwitten

11 september 2023

‘De hype van vleesver­van­gers lijkt voorbij’, meldde de Rabobank in een in juni 2023 verschenen rapport. ‘Get ready for boredom’ waarschuwde de bank verderop in het rapport. Is dat zo? Hoe denkt de markt...

Column Judith Witte: Veranderende (voedsel)patronen

Column Judith Witte: Verande­rende (voedsel)patronen

11 september 2023

Is het de klimaat­ver­an­de­ring? Stond de wind dit jaar anders? Of is het gewoon toeval? Er zitten deze nazomer opvallend veel sprinkhanen in onze tuin. En niet alleen daar, want ze springen net zo makkelijk naar binnen, hu...

‘Insecten eten? De wereld kan niet wachten!’

‘Insecten eten? De wereld kan niet wachten!’

11 september 2023

“Zo’n witte meelworm is net verveld, heerlijk zacht. Probeer maar”, zegt Star Food CEO Wim Soetendaal. Naast talloze insecten voor diervoe­ders, kweekt hij de meelwormen nu ook voor humane voeding. “De eiwittran­sitie is u...

Plantaardig de standaard, vlees de uitzondering

Plantaardig de standaard, vlees de uitzonde­ring

11 september 2023

‘De hype van vleesver­van­gers lijkt voorbij’, meldde de Rabobank in een in juni 2023 verschenen rapport. ‘Get ready for boredom’ waarschuwde de bank verderop in het rapport. Is dat zo? Hoe denkt de markt daar zélf over? W...

Wat een bacterie wil - versus wat ú nodig hebt

Wat een bacterie wil - versus wat ú nodig hebt

11 september 2023

De meest voorkomende bacteriën in de voedings­in­du­strie hebben - om te vermeer­deren - eiwitten, vocht en zuurstof nodig. Deze ‘ingredi­ën­ten’ zijn volop aanwezig in de voedings­in­du­strie; ook bij de productie van de nieuwe ...