Hét vakblad voor ondernemers en managers van foodproducerende bedrijven
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Verpakking is de nieuwe grondstof

Of we het nou leuk vinden of niet: er komt zeer strenge wet- en regelgeving op ons af op verpakkingsgebied. We bevinden ons in de stilte voor de storm. LEES DIT ARTIKEL NIET als je een fan bent van struisvogelpolitiek. ..

Lees meer
Strategisch partnerschap Multivac en Handtmann

Strategisch partner­schap Multivac en Handtmann

05 juli 2022

De vraag naar geautoma­ti­seerde en kostenef­fec­tieve lijnoplos­singen voor de productie en verpakking van levensmid­delen neemt wereldwijd toe. In antwoord hierop zijn MULTIVAC en HANDTMANN in een aantal belangrijke markten,...

Blog: Voedsel- en machineveiligheid gaan hand in hand

Blog: Voedsel- en machine­vei­lig­heid gaan hand in hand

04 juli 2022

De combinatie van voedsel­vei­lig­heid en machine­vei­lig­heid vormt voor menig voedsel­pro­du­cent en machine­bouwer een lastige spagaat. De een wil namelijk een machine die makkelijk bereikbaar en te reinigen is, de ander levert...

Subsidie voor opschalen productie en toepassing zeewier

Subsidie voor opschalen productie en toepassing zeewier

30 juni 2022

Onderzoe­kers van Wageningen Economic Research maken deel uit van een consortium dat een Horizon Europe-subsidie van 9 miljoen euro heeft gekregen voor het opschalen van de productie en markttoe­pas­singen van zeewier in he...

VLAM: Belg varieert vaker en eet minder vaak vlees

VLAM: Belg varieert vaker en eet minder vaak vlees

30 juni 2022

Vlees blijft in België veruit de belangrijkste eiwitbron. De absolute meerder­heid van de Belgen (96%) eet vlees. Een zeer kleine groep (4%) heeft een zuiver vegetari­sche levensstijl. De hoofdreden om voor vlees te kiezen...

Jan-Willem Grievink: 'Mega revolutie in de supermarkt'

Jan-Willem Grievink: 'Mega revolutie in de supermarkt'

30 juni 2022

Jan-Willem Grievink, oprichter en oud-directeur van Food Service instituut Nederland (FSIN), sprak op 16 juni op het event ‘Retail meets Foodindu­strie’ over het verande­rende retailland­schap en de vele kansen die dat bied...

Webinar on demand: Blockchain in food

Webinar on demand: Blockchain in food

28 juni 2022

We kennen blockchain vooral uit de financiële hoek, als stuwende kracht achter cryptomunten als Bitcoin. Maar er zijn zoveel meer toepassingen mogelijk! Blockchain gaat over data, over steeds rijker wordende informatie, ...

Hoogste bedrijfsresultaat in brood- en deegwarenindustrie

Hoogste bedrijfs­re­sul­taat in brood- en deegwaren­in­du­strie

28 juni 2022

Het bedrijfs­re­sul­taat van de voedings­in­du­strie (verschil tussen de totale omzet en de totale bedrijfs­kosten) bedroeg in 2020 bijna 3,6 miljard euro. Dit was 4,9 procent van de totale omzet. Relatief het hoogste bedrijfsr...

Inzamelingsbeleid plastic verbetert door digitale tool

Inzamelings­be­leid plastic verbetert door digitale tool

24 juni 2022

Gemeenten worstelen met de vraag wat het beste regionale afvalin­za­me­lings­be­leid is. Daarom ontwikkelt het nieuwe MUNITION-project, een groot onderzoeks­con­sor­tium waar Wageningen University & Research en Radboud Universit...

Hoe ziet de voedselverpakking van 2040 eruit?

Hoe ziet de voedsel­ver­pak­king van 2040 eruit?

23 juni 2022

Verpakkings­pro­fes­si­o­nals verwachten dat het wereldwijde aandeel van verpakkingen op basis van polymeren de komende twee decennia met de helft zal afnemen. Én dat voedsel­ver­pak­kingen voor 40% uit materialen op basis van v...

Geef Listeria geen kans

Geef Listeria geen kans

23 juni 2022

Deze kleine bacterie komt bij veel bedrijven elke dag ongevraagd binnen. Hij weet zich vervolgens erg goed te verstoppen. Dat heb je helaas pas door als er heel veel nieuwe Listeri­aatjes zijn geboren. Ze zitten aan wiele...

Wereld is te voeden met alleen plantaardige voeding

Wereld is te voeden met alleen plantaar­dige voeding

23 juni 2022

Er worden voldoende plantaar­dige eiwitten geprodu­ceerd in de wereld om de wereldbe­vol­king te voeden. Dat stelt Stacy Pyett, program­ma­ma­nager Proteins for Life van de WUR. Ze coördineert onderzoek naar de eiwittran­sitie, ...

Spelers in pluimveewaardeketen bundelen krachten

Spelers in pluimvee­waar­de­keten bundelen krachten

22 juni 2022

Een consortium van Nederlandse pluimvee­ke­ten­spe­lers bundelt de krachten in een publiek-private samenwer­king op het gebied van insecten als eiwitbron in pluimvee­voer. Protix, ForFarmers, PHW Group’s Nederlandse entiteit E...

Mycorena en Tetra Pak werken aan alternatieve eiwitten

Mycorena en Tetra Pak werken aan alterna­tieve eiwitten

21 juni 2022

Tetra Pak werkt samen met Mycorena aan de bouw van een greenfield productie­fa­ci­li­teit voor schimmel­fer­men­tatie naar alterna­tieve op eiwitten gebaseerde voedsel­toe­pas­singen. De nieuwe fabriek, gelegen in Falkenberg, Zwe...

Danone snijdt in productassortiment

Danone snijdt in product­as­sor­ti­ment

21 juni 2022

Om de prijzen­druk te verminderen, verkleint Danone zijn assorti­ment. Minder verschil­lende smaken en verpakkingen moeten de kosten helpen verlagen. Er zouden (voorlopig) geen hele product­lijnen verdwijnen. Minder van h...

Wijziging wetgeving houdbaarheid per 1 juli 2022

Wijziging wetgeving houdbaar­heid per 1 juli 2022

21 juni 2022

Per 1 juli verandert de wetgeving voor het vermelden van een houdbaarhei­ds­datum in Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor de houdbaarhei­dsver­melding op je producten. Aanduiding THT of TGT In Nederland geldt qua we...

Nieuwe telg in Verderair PURE serie

Nieuwe telg in Verderair PURE serie

21 juni 2022

De Verderair e-PURE elektrisch aangedreven membraan­pomp maakt gebruik van een nieuw soort technologie voor membraan­pompen. Deze pompserie werkt volgens een horizon­tale vloeistof­stroom, waardoor een energie­zui­ni­gere en mi...

Besparen door een geautomatiseerde waslijn

Besparen door een geautoma­ti­seerde waslijn

21 juni 2022

Bij Jungpflanzen Lüske, in het noorden van Duitsland heeft LETS een nieuwe geautoma­ti­seerde waslijn mogen leveren en in bedrijf stellen. Het vorige wassysteem voldeed volgens bedrijfs­leider, Martin Lubbe, niet meer aa...

Online editie juni 2022: Nieuw- en verbouw | Koelen en vriezen

Online editie juni 2022: Nieuw- en verbouw | Koelen en vriezen

20 juni 2022

Heb je het over bouwen en verbouwen, dan ontkom je niet aan een gesprek over duurzaamheid en circular­iteit. Maar er zijn meer ontwikke­lingen die de bouw beïnvloeden. (Voedsel)veilighei­d­seisen worden strenger,...

Judith Witte: Hoe meer ik leer, hoe meer ik besef wat ik níet weet

Judith Witte: Hoe meer ik leer, hoe meer ik besef wat ik níet weet

20 juni 2022

Eigenlijk wilde ik op deze plek schrijven over de stikstof­crisis. Want het terugdringen van de stikstof zal de bouw, vooral in regio’s met veel uitstoot, ernstig gaan hinderen of vertragen. Om wat zinnigs over een lastig...

Bouwen en renoveren: Veiligheid boven alles

Bouwen en renoveren: Veiligheid boven alles

20 juni 2022

In de voedings­in­du­strie is er áltijd behoefte aan uitbrei­ding en renovatie. Voedsel­vei­lig­heids- en duurzaam­heids­eisen worden strenger, wetgeving verandert. Heb je het over bouwen en verbouwen, dan ontkom je niet aan een ...

Van der Plas Sprouts: Snel produceren en verpakken

Van der Plas Sprouts: Snel produceren en verpakken

20 juni 2022

Van der Plas Sprouts is marktleider op het gebied van kiemgroenten. Het bedrijf zit in de lift: er is steeds meer interesse voor een gezond (vegan) eetpatroon, waar kiemgroenten een uitstekende aanvulling op zijn. Vanweg...

Column Pieter Vos: Ikke ikke ikke en de rest kan st…

Column Pieter Vos: Ikke ikke ikke en de rest kan st…

20 juni 2022

Wereldcri­sissen als de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne leggen in korte tijd onze zwaktes pijnlijk bloot. Er zijn problemen met gas- en olieleve­ran­ties. Er dreigt er een enorm tarwete­kort. Prijzen schieten omhoog en...

WUR haalt duurzaam Rubisco-eiwit uit tomatenblad

WUR haalt duurzaam Rubisco-eiwit uit tomaten­blad

20 juni 2022

Wageningse onderzoe­kers zijn er als eerste ter wereld in geslaagd het hoogwaar­dige Rubisco-eiwit te winnen uit tomaten­blad, een belangrijke reststroom in de glastuin­bouw. De methode die ze hanteerden, lijkt op eerdere do...

Het belang van veiligheid op de werkvloer

Het belang van veiligheid op de werkvloer

20 juni 2022

Kleine verpakkingen geraspte kaas zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse keuken. Iedereen weet dat zélf raspen nogal vettig keukenma­te­riaal oplevert. Dat is natuurlijk niet anders voor een professi­o­nele kaasverw...

Nutrilab: passie voor voedselveiligheid

Nutrilab: passie voor voedsel­vei­lig­heid

20 juni 2022

Nutrilab stelt zich op als loyale partner in het borgen en controleren van de voedsel­vei­lig­heid. Onze relaties moeten voortdu­rend op ons kunnen vertrouwen. Ook in deze turbulente tijd Wij blijven daarom alle faciliteiten...

Van der Zee: Minder locaties voor meer groei

Van der Zee: Minder locaties voor meer groei

20 juni 2022

Hoe borg je kwaliteit, continuï­teit en service in tijden van schaarste van grondstoffen én personeel? Hoe verwerk je duurzaam­heid in dit proces? En hoe realiseer je dan ook nog groei? Van der Zee koos voor centrali­satie,...

Flevosap door renovatie weer als nieuw

Flevosap door renovatie weer als nieuw

20 juni 2022

Als je appelsap drinkt, moet het alleen de appel zijn die je proeft. Het is dan ook precies die pure smaak waarvoor de mensen achter het merk Flevosap elke dag in touw zijn; in de eigen boomgaarden in Bidding­huizen én de...

Haal maximaal waarde uit je ERP-systeem

Haal maximaal waarde uit je ERP-systeem

20 juni 2022

Nergens is grip op je bedrijfs­pro­cessen zo cruciaal, en tegelij­ker­tijd zo uitdagend als in de voedings­in­du­strie. Dit geeft een continue spanning op je marges, op processen en op mensen – en daarmee op voorspel­bare bedrij...

Troostwijk geeft machines een tweede leven

Troostwijk geeft machines een tweede leven

20 juni 2022

Machines die na verbouwing of nieuwbouw in de shredder zouden belanden of in de opslag staan, kunnen vaak elders nog uitstekend dienstdoen. Via online veilingen vindt veel materieel een tweede leven. En dat levert verkop...

Optimalisatie van bewaartechnologie in versketen

Optimali­satie van bewaartech­no­logie in versketen

20 juni 2022

Nieuwbouw en renoveren van koeltech­ni­sche installa­ties biedt gebruikers de kans om de product(kwaliteit)eisen te herformu­leren en energie­op­ti­ma­li­satie toe te passen; onder andere door gebruik te maken van de systeem­data ...

OSV: Geslaagd bedrijfsbezoek GEA Food Solutions

OSV: Geslaagd bedrijfs­be­zoek GEA Food Solutions

20 juni 2022

Begin juni waren we met de OSV te gast bij GEA Food Solutions in Bakel. We waren met zóveel, dat de groep voor de rondlei­dingen en kennisses­sies in vieren werd gesplitst. Aan de gezichten op de foto kun je wel zien dat h...

Column Saskia Stender: Inhaalslag vs overkill

Column Saskia Stender: Inhaalslag vs overkill

20 juni 2022

De afgelopen weken hoor ik op de radio telkens weer dat mensen die normaal álle festivals aflopen nu keuzes moeten maken. Door alle lockdowns lijkt het wel of we in het tweede kwartaal van dit jaar alles moeten inhalen w...

Cargill zet voedingsafval om in biobrandstof

Cargill zet voedings­afval om in biobrand­stof

17 juni 2022

In een poging om de uitstoot van broeikas­gassen te verminderen en circulaire brandstof­mo­ge­lijk­heden te bevorderen, heeft Cargill zijn eerste ultramo­derne geavanceerde biodiesel­fa­briek voltooid in Gent, België, die afvalo...

Een beetje insect in je pasta, waarom niet?

Een beetje insect in je pasta, waarom niet?

17 juni 2022

Insecten zijn een goed alterna­tief voor hoogwaardig eiwit. Voor het Europese project SUSINCHAIN (Sustainable Insect Chain) onderzoekt Wageningse wetenschapper Teun Veldkamp de mogelijk­heden om insecten toe te passen in d...

Renewi investeert in recycling voor over-de-datum producten

Renewi investeert in recycling voor over-de-datum producten

17 juni 2022

Renewi Organics heeft op haar locatie in Amsterdam een nieuwe over-de-datum producten (ODP) installatie in gebruik genomen. De nieuwe ODP lijn verwerkt sneller en  meer materialen. Deze installatie ontvangt en verwe...

FAVV: Residuen op groenten en fruit toch niet schadelijk

FAVV: Residuen op groenten en fruit toch niet schadelijk

16 juni 2022

Residuen van gewasbe­scher­mings­mid­delen op groenten en fruit vormen volgens FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedsel­keten) geen gevaar voor onze gezondheid. Deze conclusie komt voort uit een analyse van...

WUR: Herziening voedingsrichtlijnen noodzakelijk

WUR: Herziening voedings­richt­lijnen noodzake­lijk

16 juni 2022

Voedings­richt­lijnen van nationale overheden zijn bedoeld om een gezonde levensstijl te stimuleren. Uit een nieuw interna­ti­o­naal onderzoek gepubli­ceerd in de Lancet Planetary Health blijkt echter dat bij de beoorde­ling va...

Fermentatie: de weg naar wereldwijde gezondheid

Fermentatie: de weg naar wereldwijde gezondheid

15 juni 2022

Gefermen­teerde levensmid­delen en dranken hebben een lange geschie­denis in de menselijke voeding, met bewijzen van fermentatie die duizenden jaren teruggaan. Gefermen­teerde producten beleven momenteel een duidelijke oplev...

Koel- en vrieshuizen in problemen door hoge energiekosten

Koel- en vrieshuizen in problemen door hoge energie­kosten

15 juni 2022

Nekovri – de vereniging van Nederlandse koel- en vrieshuizen – geeft aan dat lidbedrijven van de vereniging geconfron­teerd worden met zeer hoge energie­kosten, en dat onderne­mingen hierdoor financieel in de problemen kunn...