Hét vakblad voor ondernemers en managers van foodproducerende bedrijven
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Nieuw allergenenbeleid, aangescherpte regelgeving

Per 1 januari 2026 treedt in Nederland nieuw allergenenbeleid in werking. “Doel was duidelijkheid scheppen; we wilden tot afspraken komen waar iedereen achter kan staan”, zegt Yvonne Huigen, Coördinerend Specialistisch I..

Lees meer
Nieuwe AI-technologie boost resistentie van gewassen

Nieuwe AI-technologie boost resistentie van gewassen

15 mei 2024

Michael Schon van Wageningen University & Research heeft een geavanceerde AI-tool ontworpen. Deze innovatie maakt het mogelijk om niet-coderend RNA van planten te analyseren. Met zijn werk, dat wordt ondersteund door...

Belgen eten meer vlees, maar wel goedkoper

Belgen eten meer vlees, maar wel goedkoper

15 mei 2024

In 2023 aten Belgen gemiddeld 27,7 kilogram vlees en gevogelte per persoon, wat een stijging van 1 procent is ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit blijkt uit cijfers van markton­der­zoeks­bu­reau CPS GfK en consump­tietr...

Van btw-verlaging tot Nutri-Score: CBL zet in op leefstijlpreventie

Van btw-verlaging tot Nutri-Score: CBL zet in op leefstijl­pre­ventie

14 mei 2024

Het Centraal Bureau Levensmid­de­len­handel (CBL), de branche­ver­e­ni­ging van Nederlandse supermarkten en foodser­vi­ce­be­drijven, benadrukt het belang van een gezonder product­aanbod voor consumenten. In de aanloop naar het comm...

Supermarkten zien vleesverkoop met 16,4% dalen

Supermarkten zien vleesver­koop met 16,4% dalen

14 mei 2024

De verkoop van vlees in Nederlandse supermarkten blijft sterk afnemen. Wakker Dier meldt op basis van gegevens van markton­der­zoeks­bu­reau Circana dat er sinds 2020 een daling van 16,4 procent is. Deze trend zette zich voo...

Online editie mei 2024 | Voedselveiligheid

Online editie mei 2024 | Voedselvei­ligheid

13 mei 2024

Per 1 januari 2026 treedt in Nederland nieuw allerge­nen­be­leid in werking. De Nederlandse richtlijn is het resultaat van nauw overleg tussen de Ministerie van VWS, FNLI, CBL, NVWA en patiënten­or­ga­ni­satie...

Column Judith Witte: Nooit beknibbelen op kwaliteit

Column Judith Witte: Nooit beknibbelen op kwaliteit

13 mei 2024

Waarschu­wing: deze tekst bevat mogelijk scherpe observa­ties. Lees de column niet als u allergisch bent voor kritische noten.  Er komen barre tijden aan. De voedings­in­du­strie heeft het niet makkelijk, met stijgende kos...

Rob Morren: ‘Anticiperen op toenemende onvoorspelbaarheid’

Rob Morren: ‘Antici­peren op toenemende onvoorspel­baar­heid’

13 mei 2024

Nederlandse voedings­mid­de­len­be­drijven lopen risico door de effecten van klimaat­ver­an­de­ring. Dat stelt ABN Amro in een recent rapport. Rob Morren: “Het wordt voor hen een grote uitdaging om de komende decennia flexibel en...

Allergenenmanagement van A tot Z

Allerge­nen­ma­na­ge­ment van A tot Z

13 mei 2024

“Ik ben blij dat het overmatig gebruik van PAL-waarschu­wingen als een voedsel­vei­lig­heids­issue wordt gezien”, begint Marjan van Ravenhorst, eigenaar van Allergenen Consultancy. “FNLI, CBL, NVWA, VWS en patiënten­or­ga­ni­sati...

Brilliant Brains verhoogt voedselveiligheidscultuur

Brilliant Brains verhoogt voedsel­vei­lig­heids­cul­tuur

13 mei 2024

Voedsel­vei­lig­heid borgen doe je onder andere door goed te reinigen en desinfec­teren, met de juiste middelen en apparatuur. Dat is niet genoeg: een goede voedsel­vei­lig­heids­cul­tuur is daarbij essentieel. Maar hoe kom je to...

Column Pieter Vos: Noodzakelijke controles

Column Pieter Vos: Noodzake­lijke controles

13 mei 2024

Stijgende grondstof-, water- en energie­prijzen, oplopende personeels-, transport- en productie­kos­ten… Het zijn nog steeds geen makkelijke tijden. Hoe en waar kan je nog besparen om je rendement op peil te houden? Het ...

Vitelco combineert Brabantse roots met innovatieve techniek

Vitelco combineert Brabantse roots met innovatieve techniek

13 mei 2024

Bij Vitelco in Den Bosch, kalfsvlees­pro­du­cent en onderdeel van de PALI Group, worden wekelijks ruim 7.500 kalveren geslacht. Met zulke aantallen, afnemers wereldwijd en de hoge hygiëne- en veiligheids­eisen is een betrouw...

Reiniging zorgt voor continuïteit bij vleeshandel Mulder

Reiniging zorgt voor continuï­teit bij vleeshandel Mulder

13 mei 2024

In 2022 woedde bij Vee- en vleeshandel Mulder in Twello brand. Het slachthuis ging verloren. Maar eigenaar Daniel Clauzon liet zich niet kisten. Hij bouwde een vernieuwd slachthuis op, met moderne apparatuur en een compl...

Visie op Voedselveiligheid met Vebego

Visie op Voedsel­vei­lig­heid met Vebego

13 mei 2024

Voedselvei­ligheid en kwalitatief écht goede schoonmaak zijn onlosmake­lijk met elkaar verbonden. Door het hele land zetten de hygiëne-experts van Vebego Cleaning Services zich dagelijks in om met hun werk een bijdrage te ...

Vikan: Hygiëne op wielen

Vikan: Hygiëne op wielen

13 mei 2024

Iedereen kent ze wel. De schaduw­borden aan de muur op de productie­vloer, waar de hygiëni­sche reinigingstools van Vikan netjes geordend en op kleur zijn gesorteerd. Maar wat als er geen ruimte is aan de muur, als daar nie...

Sismatec & Sismation – slimme automatisering oplossingen

Sismatec & Sismation – slimme automati­se­ring oplossingen

13 mei 2024

Met de combinatie Sismatec & Sismation zijn wij in staat om klanten op maat gemaakte oplossingen te bieden, dankzij slimme automati­se­ring oplossingen. Automati­seren is een belangrijke stap in het waarborgen van voeds...

Multifunctioneel gebruik HIMS door Westfort Groep

Multifunc­ti­o­neel gebruik HIMS door Westfort Groep

13 mei 2024

Beheersing van de kwaliteit van hygiëne in de voedings­in­du­strie is alleen mogelijk door de schoonmaak­werk­zaam­heden dagelijks te monitoren. Eco2Clean heeft voor de complexi­teit van de schoonmaak de softwaretool HIMS ontwi...

Trial and error bij het creëren van bio-antischuimmiddel

Trial and error bij het creëren van bio-antischuim­middel

13 mei 2024

Bij de verwerking van verse groenten en peulvruchten ontstaat schuim. Toen Coroos in Kapelle ook bio-producten ging verwerken, ontwikkelde het bedrijf samen met Van Meeuwen Additives een biologi­sche schuimremmer. Een com...

De RBK Group: Expertise in integraal hygiënisch ontwerp

De RBK Group: Expertise in integraal hygiënisch ontwerp

13 mei 2024

In de voedingsin­dus­trie is het waarborgen van voedselvei­ligheid en hygiëne van vitaal belang. Een aspect dat hierbij cruciaal is, is het hygiënisch ontwerpen van productiefa­ciliteiten. Er is veel kennis beschik­baar op de...

UV-desinfectie voor veilig water in uw fabriek

UV-desinfectie voor veilig water in uw fabriek

13 mei 2024

De vanzelf­spre­kend­heid van voldoende schoon en veilig (drink)water staat steeds meer onder druk. Waterge­bruik in de voedings­mid­de­len­in­du­strie vraagt zelfs nog een stap extra. Desinfectie met UV-C-licht is een betrouw­bare...

Vernieuwde SVO opleidingen voor de versindustrie

Vernieuwde SVO opleidingen voor de versindu­strie

13 mei 2024

Goede opgeleid personeel is van groot belang voor elk bedrijf. Opleidingen bieden bedrijven de kans om medewer­kers aan zich te binden en hen enthousi­aster te maken over hun werk. En dat zie je terug in de kwaliteit die z...

Herbruikbare glazen verpakkingen voor voeding

Herbruik­bare glazen verpakkingen voor voeding

13 mei 2024

In de bierindu­strie is hergebruik van glaswerk al decennia­lang mainstream. Is dat in de toekomst ook weggelegd voor ándere producten die in glas worden verpakt, zoals groente­con­serven, jam en chocola­de­pasta? Floor Stefes...

Foutreductie en werkbesparing

Foutreductie en werkbespa­ring

13 mei 2024

U wilt minder fouten en meer efficiëntie in uw productie­proces, geen moderne kreten of andere buzzwoorden. Van eenvoudige barcode­con­trole tot volledige inspectie­sys­temen in combinatie met software; De Koningh ontzorgt, e...

Onderzoek naar nóg duurzamere mycoproteïne

Onderzoek naar nóg duurzamere mycopro­teïne

13 mei 2024

Het dagelijks eten van vlees, eieren en zuivel staat steeds meer ter discussie. Meer en meer mensen kiezen, om uiteenlo­pende redenen, voor alterna­tieve eiwitbronnen. Mycopro­teïne is zo’n alterna­tief. Direct na productie ...

Column Saskia Stender: Falende gezondheidszorg

Column Saskia Stender: Falende gezondheids­zorg

13 mei 2024

Voedsel­vei­lig­heid en allergieën vormen een serieuze uitdaging binnen ons voedsel­sys­teem, waarbij zowel de preventie als de reactie cruciaal zijn. Huisartsen en ziekenhuizen spelen hierin een sleutelrol. Ze zijn vaak het ...

Vijf hogescholen werken samen voor eiwitrijke toekomst

Vijf hogescholen werken samen voor eiwitrijke toekomst

08 mei 2024

Vijf Nederlandse hogescholen werken samen met diverse bedrijven en experts aan een onderzoek dat zich richt op de teelt en toepassing van waterlinzen. Deze samenwer­king kan de deur openen naar een toekomst waarin waterli...

De 10 best gelezen artikelen van april 2024

De 10 best gelezen artikelen van april 2024

07 mei 2024

April 2024 stond bol van de signifi­cante ontwikke­lingen en boeiende trends binnen de voedings­in­du­strie. Hier vind je de tien best gelezen artikelen van de maand. De onderwerpen lopen uiteen van innovatieve product­ont­wikk...

Branddemonstratie Quadcore

Branddemon­stratie Quadcore

07 mei 2024

Vandaag had ik de kans om een verhelde­rende presentatie bij te wonen die inzicht bood in de brandre­actie en brandweer­stand van sandwich­pa­nelen. Dit evenement werd georgani­seerd door KIM Nederland B.V. en Isocab By Kingsp...

Wereldwijde zuivelmarkt start wisselvallig in 2024

Wereldwijde zuivelmarkt start wisselvallig in 2024

07 mei 2024

De zuivelin­du­strie wereldwijd staat voor uitdagingen. Een verminde­ring van de melkvee­stapel in exporte­rende regio's zoals de Verenigde Staten en Zuid-Amerika zorgt voor minder melkaan­voer. Deze afname komt door aanhouden...

Nieuwe duurzaamheidsvergoeding voor groente en fruit

Nieuwe duurzaam­heids­ver­goeding voor groente en fruit

07 mei 2024

Stichting Milieukeur (SMK) krijgt groen licht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om een duurzaam­heids­ver­goe­ding voor groente- en fruitpro­du­centen te introdu­ceren. Dit besluit volgt na een zorgvul­dige beoordeli...

Insecten als eiwitbron: nieuw rekenmodel geeft inzicht

Insecten als eiwitbron: nieuw rekenmodel geeft inzicht

07 mei 2024

Wageningen University & Research heeft een vernieu­wend rekenmodel ontwikkeld dat de economi­sche haalbaar­heid van insecten­teelt als eiwitbron onderzoekt. Dit model kan bepalen of grootscha­lige productie van insecten e...

Vleesconsumptie Europa daalt met 4,5 kilo per persoon

Vleescon­sumptie Europa daalt met 4,5 kilo per persoon

07 mei 2024

De afgelopen vier jaar is de vleescon­sumptie in Europa aanzien­lijk verminderd. Recent onderzoek van het Agrarmarkt Informa­tions-Gesellschaft, gepubli­ceerd door het Duitse vakblad TopAgrar, toont een daling van 4,5 kilo p...

ING: Sociale pijler cruciaal voor toekomst foodbedrijven

ING: Sociale pijler cruciaal voor toekomst foodbedrijven

06 mei 2024

De invloed van ESG-principes in de Nederlandse voedings­in­du­strie neemt toe. Voedings­be­drijven besteden steeds meer aandacht aan de sociale component binnen hun bedrijfs­voe­ring. Dit betekent een verschui­ving van louter ec...

Groene trends in de tonijnindustrie

Groene trends in de tonijnin­dustrie

03 mei 2024

De tonijnin­du­strie, een sector die lang werd bekriti­seerd wegens overbevis­sing en milieuschade, laat zich van zijn beste kant zien. Met verbeterde vangsttech­nieken en strengere traceer­baar­heid stevent de sector af op een...

Legale loophole: geen taks voor Appelsientje met zuivel

Legale loophole: geen taks voor Appelsientje met zuivel

02 mei 2024

Appelsientje heeft onlangs de aandacht getrokken door het ontwijken van de frisdran­ken­taks via een legale truc: het toevoegen van een kleine hoeveel­heid zuivel aan hun producten. Deze praktijk, hoewel volledig in overeen...

Lidl België verlaagt prijzen plantaardige producten

Lidl België verlaagt prijzen plantaardige producten

02 mei 2024

Lidl België heeft aangekon­digd haar assorti­ment plantaar­dige eiwitpro­ducten uit te breiden en tegelij­ker­tijd de prijzen te verlagen. Vanaf 15 2024 mei zullen de prijzen van deze producten permanent verlaagd worden. Deze ...

Vernieuwende projecten voor plasticrecycling van start

Vernieu­wende projecten voor plasticre­cy­cling van start

02 mei 2024

Plasticre­cy­cling in Nederland krijgt een impuls door de goedkeu­ring van vier vernieu­wende projecten door RVO. Deze projecten, gefinan­cierd onder het Circular Plastics NL programma, hebben als doel de kringloop van plasti...

Vleessector wil uitstel fysieke inspecties in VK

Vleessector wil uitstel fysieke inspecties in VK

01 mei 2024

De Nederlandse vleesin­du­strie kijkt met bezorgd­heid naar de aankomende fysieke inspecties van dierlijke en plantaar­dige producten die vanaf dinsdag 30 april in het Verenigd Koninkrijk zullen plaatsvinden. De Centrale Org...

Kips lanceert plantaardig alternatief voor roomkaas

Kips lanceert plantaardig alterna­tief voor roomkaas

01 mei 2024

Met de groeiende interesse in plantaar­dige voeding breidt Kips haar assorti­ment uit met een plantaardig alterna­tief voor roomkaas. De introductie van deze nieuwe product­lijn markeert een signifi­cante uitbrei­ding in het a...

Podcast Video Serie voor de Food & Beverage sector

Podcast Video Serie voor de Food & Beverage sector

01 mei 2024

Sluit aan bij Aptean’s podcast video's over verschil­lende vraagstukken. Van Industrie 4.0 en digitale transfor­matie, tot klantver­halen en ERP project­suc­cessen. Behapbare onderwerpen, die lekker wegluis­teren. Je kunt j...

Rabobank: Stabiliteit op de Europese varkensmarkt

Rabobank: Stabili­teit op de Europese varkens­markt

30 april 2024

De Europese varkens­markt blijft kalm en vertoont tekenen van stabili­teit en lichte groei in productie. Dit komt door hogere marges die in sommige landen zoals Spanje en Polen leiden tot een verhoogde productie. Vraag en ...

FNLI: Verbod op rookaroma’s treft voedingsindustrie

FNLI: Verbod op rookaro­ma’s treft voedings­in­du­strie

26 april 2024

De Europese Commissie heeft besloten het gebruik van rookaroma's in voedings­mid­delen te verbieden. Dit besluit is op 24 april door de lidstaten goedgekeurd. Het verbod betreft de verlenging van de toelating voor acht roo...

Turkije wil beschermde status voor traditionele döner

Turkije wil beschermde status voor traditi­o­nele döner

25 april 2024

Turkije heeft onlangs een aanvraag ingediend bij de Europese Unie om de naam döner te registreren als "gegaran­deerde traditi­o­nele speciali­teit". Dit zou betekenen dat alleen döner die volgens specifieke ingredi­ënten en m...

Steeds hogere aardappelprijzen in Noordwest-Europa

Steeds hogere aardappel­prijzen in Noordwest-Europa

25 april 2024

Voor het vierde opeenvol­gende jaar blijven de aardappel­prijzen in Noordwest-Europa, waaronder Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, bovenge­mid­deld hoog. Dit geldt ook voor verwerkte producten zoals frites en chips. ...

Strengere regels voor recyclebare verpakkingen in EU

Strengere regels voor recycle­bare verpakkingen in EU

25 april 2024

Het Parlement heeft recent nieuwe maatregelen aangenomen om de impact van verpakkingen op het milieu te verkleinen. Deze maatregelen zijn bedoeld om het verpakkings­afval binnen de EU signifi­cant te reduceren en de princi...

Pesticideresiduen veilig in 96,3% van de voedselmonsters

Pestici­de­re­si­duen veilig in 96,3% van de voedsel­mon­sters

24 april 2024

De Europese Unie heeft in 2022 een recordaantal van 110.829 voedsel­mon­sters verzameld, een stijging van 25% ten opzichte van het voorgaande jaar. Uit de analyse blijkt dat 96,3% van deze monsters binnen de wettelijk toeg...