TRENDS
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Vleesindustrie levert 7,7% meer varkensvlees

Nederlandse slachterijen hebben in de eerste 28 weken van dit jaar in totaal bijna 8,72 miljoen vleesvarkens geslacht. De toename is deels een gevolg van minder export van slachtvarkens. In vergelijking tot 2020 gingen e..

Lees meer

Verantwoord verpakken

27 juli 2021

In de dynamiek van het streven naar plasticbesparende verpakkingsconcepten moeten we voedselveiligheid en het tegengaan van voedselverspilling niet uit het oog verliezen. Daarom is MULTIVAC continu bezig met innoveren om...

‘Heffing die terug gaat naar veehouder kan effectief zijn’

19 juli 2021

De opbrengst van een heffing op vleesproducten die door de overheid wordt teruggesluisd naar veehouders kan onder goede voorwaarden de veehouderijsector verduurzamen. Maar om doeltreffend te zijn, moeten ook ketenarrange...

Carrefour lanceert Voedseltransitie Pact op Belgisch niveau

16 juli 2021

Carrefour voert een Pact voor de voedseltransitie in, met als doel haar leveranciers van nationale merken samen te brengen en samen de kans aan te grijpen om de gewoonten van de consument te veranderen. Er gaan steeds me...

NEN wil ISO-werkgroep voor plant-based voeding

12 juli 2021

NEN heeft een voorstel bij ISO ingediend om een nieuwe werkgroep in te richten die gaat werken aan technische definities en criteria voor plantaardige voeding.  Uit verschillende onderzoeken blijkt dat niet allee...

Eiwittransitie op bestaande lijnen

08 juli 2021

Hoe kun je bepalen of bestaande productieruimtes, machines of lijnen ook geschikt zijn voor de verwerking van eiwitrijke grondstoffen, de productie of verpakking van plantaardige producten. Om de versnellende eiwittransi...

Overheidsinkopen bepalen 18% van klimaatvoetafdruk

06 juli 2021

In 2019 kocht de Nederlandse overheid voor 85 miljard euro aan producten en diensten in; 15 procent van de totale inkoop in Nederland. De klimaatimpact hiervan is 18 procent van de totale Nederlandse klimaatvoetafdruk: d...

EU-gedragscode voor verantwoorde voedselproductie

06 juli 2021

Op maandag 5 juli 2021 is de EU-gedragscode voor verantwoorde voedselproductie ondertekend door 65 pioniersbedrijven en -verenigingen. Deze gedragscode vormt een essentieel onderdeel van de inspanningen van de EU om gezo...

Politiek legt fundament groen regeerakkoord

05 juli 2021

De zes groene netwerken van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Volt en VVD, samenwerkend in het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP), hebben een akkoord bereikt over 50 bouwstenen voor een duurzaam en groen regeerakko...

Pluimveehouderij: Consument draait naar dierenwelzijn

05 juli 2021

De komende jaren zullen vleeskuikenhouders moeten investeren in extra leefruimte nu supermarkten overschakelen naar pluimveevlees dat is geproduceerd volgens de Beter Leven-standaard van de Dierenbescherming. Het belangr...

Poster Vlees, Vis en AGF

02 juli 2021

Via vakblad Voedingsindustrie verspreiden we de poster VLEES,  VIS en AGF. Vanwege de grote vraag hebben we deze posters ook online beschikbaar. Download ze hier vrijblijvend. De poster VLEES en de Poster VIS, in...

Clean label: geen zuivere koffie

01 juli 2021

Een waarschuwing voor álle producenten die druk bezig zijn met het ‘clean label’ maken van hun voedingsproducten. Levensmiddelenadditieven die niet zijn goedgekeurd mogen niet in de handel worden gebracht én niet in leve...

Vanaf 1 juli statiegeld op kleine plastic flesjes

01 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 zit er statiegeld op kleine plastic flesjes van frisdranken en water. Producenten en importeurs zijn vanaf dat moment verplicht om 15 cent statiegeld te heffen op deze flesjes. Dit moet het hergebruik v...

Plantaardig geen bedreiging dierlijke sector

29 juni 2021

De markt voor alternatieve eiwitten voor vlees en zuivel zal tot 2035 flink doorgroeien. Maar hoe hard gaat deze transitie nou echt? Met het verwachte consumptieaandeel van 4% resp. 9% blijft het een niche en hebben de v...

Voedselverspilling voorkomen tijdens transport

28 juni 2021

TNO heeft onlangs met een aantal bedrijven het IoT4AGRI-project gelanceerd. De doelstelling van het project is om te onderzoeken of voedselverspilling tijdens transport tegen aanvaardbare kosten te voorkomen is en om het...

Nieuw plantaardig vet verbetert producten

23 juni 2021

Olijfolie en andere onverzadigde vetten zijn vloeibaar, maar KU Leuven-onderzoekers hebben nu een onverzadigd vet ontwikkeld dat toch vast blijft bij kamertemperatuur. Hun product Sterolife kan voedingsbedrijven helpen o...