Duurzaamheid
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Behouden en bewaken kwaliteit voeding

Met alle aandacht voor het bewaren en vervoeren van de coronavaccins staat de koudeketen weer volop in de belangstelling. De voedingsindustrie weet al decennialang dat het respecteren van de koudeketen van cruciaal belan..

Lees meer

Verantwoord verpakken

27 juli 2021

In de dynamiek van het streven naar plasticbesparende verpakkingsconcepten moeten we voedselveiligheid en het tegengaan van voedselverspilling niet uit het oog verliezen. Daarom is MULTIVAC continu bezig met innoveren om...

‘Heffing die terug gaat naar veehouder kan effectief zijn’

19 juli 2021

De opbrengst van een heffing op vleesproducten die door de overheid wordt teruggesluisd naar veehouders kan onder goede voorwaarden de veehouderijsector verduurzamen. Maar om doeltreffend te zijn, moeten ook ketenarrange...

Carrefour lanceert Voedseltransitie Pact op Belgisch niveau

16 juli 2021

Carrefour voert een Pact voor de voedseltransitie in, met als doel haar leveranciers van nationale merken samen te brengen en samen de kans aan te grijpen om de gewoonten van de consument te veranderen. Er gaan steeds me...

Overheidsinkopen bepalen 18% van klimaatvoetafdruk

06 juli 2021

In 2019 kocht de Nederlandse overheid voor 85 miljard euro aan producten en diensten in; 15 procent van de totale inkoop in Nederland. De klimaatimpact hiervan is 18 procent van de totale Nederlandse klimaatvoetafdruk: d...

EU-gedragscode voor verantwoorde voedselproductie

06 juli 2021

Op maandag 5 juli 2021 is de EU-gedragscode voor verantwoorde voedselproductie ondertekend door 65 pioniersbedrijven en -verenigingen. Deze gedragscode vormt een essentieel onderdeel van de inspanningen van de EU om gezo...

Politiek legt fundament groen regeerakkoord

05 juli 2021

De zes groene netwerken van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Volt en VVD, samenwerkend in het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP), hebben een akkoord bereikt over 50 bouwstenen voor een duurzaam en groen regeerakko...

Pluimveehouderij: Consument draait naar dierenwelzijn

05 juli 2021

De komende jaren zullen vleeskuikenhouders moeten investeren in extra leefruimte nu supermarkten overschakelen naar pluimveevlees dat is geproduceerd volgens de Beter Leven-standaard van de Dierenbescherming. Het belangr...

Poster Vlees, Vis en AGF

02 juli 2021

Via vakblad Voedingsindustrie verspreiden we de poster VLEES,  VIS en AGF. Vanwege de grote vraag hebben we deze posters ook online beschikbaar. Download ze hier vrijblijvend. De poster VLEES en de Poster VIS, in...

Clean label: geen zuivere koffie

01 juli 2021

Een waarschuwing voor álle producenten die druk bezig zijn met het ‘clean label’ maken van hun voedingsproducten. Levensmiddelenadditieven die niet zijn goedgekeurd mogen niet in de handel worden gebracht én niet in leve...

Vanaf 1 juli statiegeld op kleine plastic flesjes

01 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 zit er statiegeld op kleine plastic flesjes van frisdranken en water. Producenten en importeurs zijn vanaf dat moment verplicht om 15 cent statiegeld te heffen op deze flesjes. Dit moet het hergebruik v...

Voedselverspilling voorkomen tijdens transport

28 juni 2021

TNO heeft onlangs met een aantal bedrijven het IoT4AGRI-project gelanceerd. De doelstelling van het project is om te onderzoeken of voedselverspilling tijdens transport tegen aanvaardbare kosten te voorkomen is en om het...

NIZO onderzoekt waarde van stoffen uit olijfblad

21 juni 2021

NIZO is samen met 15 andere partijen uit Europa partner in het Europese project OLEAF4VALUE. Het is een driejarig project met een totaal budget van bijna 5,7 miljoen euro, dat een compleet valorisatiesysteem zal ontwikke...

Geld voor onderzoek en ontwikkeling van circulaire innovaties

16 juni 2021

Onderzoek en ontwikkeling van innovaties voor de circulaire economie krijgt een stimulans met de nieuwe subsidie TSE Industrie: Circulaire economie. De regeling richt zich op nieuwe producten, diensten en processen. De i...

Kabeljauw in anderhalve minuut verwerkt

15 juni 2021

Duurzaamheid tot aan de achterkant, exponentiële groei, transport met eigen vrachtwagens en een omvangrijk assortiment zijn slechts een paar kenmerken van Adri & Zoon, totaalleverancier van vis. Om de gewenste automatise...

Schouten maakt plantaardig gehakt van reststromen

15 juni 2021

Tempeh Gehakt is het nieuwste product van het Nederlandse familiebedrijf Schouten Europe. Het volledig plantaardige gehakt is deels gemaakt van reststromen uit één van de productiefaciliteiten van het bedrijf. Met het pr...