Copyright
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Copyright 

Alle op een door b2b uitgevoerde opdracht betrekking hebbende auteursrechten zijn het gezamenlijke eigendom van b2b en de opdrachtgever, met dien verstande, dat overdracht en/of verveelvoudiging op welk wijze dan ook en/of openbaarmaking van het door b2b geleverde werk of delen daarvan het zij door b2b hetzij door de opdrachtgever slechts mogelijk is na voorafgaande schriftelijke toestemming van andere auteursrechthebbenden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het door b2b Communications BV uitgevoerde werk anders te gebruiken dan strikt ten behoeve van zichzelf, behoudens anders luidende schriftelijke instemming van b2b Communications BV, de auteur of de fotograaf.