Disclaimer
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Uitgever b2b Communications BV en redacteuren verklaren dat de content van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen zij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie; zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

www.vakbladvoedingsindustrie.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van b2b Communications BV liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de website. b2b Communications BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. b2b Communications BV geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

b2b Communications BV is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is b2b Communications BV in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor overige zaken of voor zaken die niet in deze disclaimer worden genoemd, verwijzen wij u naar het privacy beleid die ook op deze website staat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: [email protected]