Duurzaamheid
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Behouden en bewaken kwaliteit voeding

Met alle aandacht voor het bewaren en vervoeren van de coronavaccins staat de koudeketen weer volop in de belangstelling. De voedingsindustrie weet al decennialang dat het respecteren van de koudeketen van cruciaal belan..

Lees meer

Goud is het nieuwe groen

25 november 2021

Lekker eten dat er goed uitziet, duurzaam en gezond is – wie wil dat nou niet? De nieuwe Chlorella-alg, Duplaco Gold, helpt producenten van voedingsmiddelen en dranken om aan al deze eisen te voldoen. Dankzij de speciale...

Duurzame soja-teelt in gevaar

25 november 2021

Het té snel vervangen van certificatie door keiharde EU-wetgeving werkt averechts: ontbossing neemt toe. Bij strenge importwetgeving komt Europa op de wereldmarkt buiten spel te staan, waarschuwt Nevedi-directeur Henk Fl...

Cosun introduceert plantaardig eiwit isolaat uit Fava boon

25 november 2021

Cosun introduceert een veelbelovend, nieuw product: Een eiwit isolaat uit de Fava boon. Het wordt klimaatvriendelijk geproduceerd, met een unieke combinatie van eigenschappen, waaronder een neutrale smaak, hoge oplosbaar...

Succesvolle samenwerking Slimme Varkensketen

23 november 2021

Vion Food Group zoekt samen met enkele partners naar manieren om te kunnen sturen op verschillen in vetkwaliteit bij varkens. De eerste resultaten van het onderzoek werden deze maand bekendgemaakt. Het project ‘De Slimme...

Veldsprinkhanen goedgekeurd als voedingsmiddel in EU

18 november 2021

Na meelwormen kunnen inwoners van de Europese Unie binnenkort ook sprinkhanen op tafel zetten. De Europese Commissie keurt de Europese veldsprinkhaan goed om als voedingsmiddel te dienen. Een Nederlands bedrijf had daaro...

Percentage recycling bedroeg 82% in 2020

17 november 2021

Het recyclepercentage voor verpakkingen is opnieuw gestegen in 2020. Met de behaalde 82% voldoet Nederland aan de wettelijke doelstelling van 70% en behoort ook nog eens tot de koplopers in Europa, dat blijkt uit een rap...

Hoe denkt de consument over plant-based eiwitten van eigen bodem?

17 november 2021

Om te achterhalen wat de houding en kennis van consumenten is rond plantaardige eiwitten van eigen bodem, heeft DVJ Insights in opdracht van de Eiwitboeren van Nederland (een initiatief van Foodvalley NL) een consumenten...

65% plastic verpakkingen uit supermarkt niet te recyclen

17 november 2021

Uit onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat het grootste gedeelte (tweederde) van de supermarktverpakkingen niet of maar beperkt recyclebaar is. Meer dan de helft van de verpakkingen die niet goed te recyclen is, wo...

Attica neemt het voortouw in gezonde voeding

16 november 2021

De regio Attica (Griekenland) heeft zich dynamisch ontwikkeld in de sector van de gezonde voeding. De laatste jaren innoveren steeds meer bedrijven en maken zij gebruik van onderzoek en nieuwe praktijken om producten die...

Ben jij al klaar voor een gasloos productieproces?

16 november 2021

Het is overduidelijk dat gas gaat verdwijnen. Mogelijk heeft u zich al verdiept in de verschillende mogelijkheden om uw stoominstallatie of zelfs uw complete productieproces te verduurzamen. Maar hoe pakt u dat aan, stoo...

Poster Vlees, Vis en AGF

16 november 2021

Via vakblad Voedingsindustrie verspreiden we de poster VLEES,  VIS en AGF. Vanwege de grote vraag hebben we deze posters ook online beschikbaar. Download ze hier vrijblijvend. De poster VLEES en de Poster VIS, in...

Besparen op afvalwaterkosten met de schoonmaak

15 november 2021

Goede reinigingsproducten helpen om op een adequate manier met voedsel om te gaan. Soms doen ze zelfs meer dan waarvoor ze zijn bedoeld. Bij Rodé Vis leiden ze ook tot verduurzaming en een interessante kostenbesparing. ...

Renovatie zorgt ervoor dat hygiëne op peil blijft

15 november 2021

Zonder brandschone bedrijfsruimten geen kwaliteit, zo vinden ze bij Medaillon Topvlees en Ülkem Döner. De twee bedrijven hebben niet alleen het product vlees gemeen; ze waren allebei onlangs ook onderwerp van renovatie. ...

Vijfsterren verbouwing bij Huhtamaki

15 november 2021

De toekomst van verpakkingen ligt in papier, weten ze bij Huhtamaki. Daarom wordt er flink geïnvesteerd in een nieuwe fabriek en zijn bij de verbouwing partijen betrokken die hoogwaardige toepassingen kunnen leveren. Dat...

Nooit meer zoeken naar schaarse grondstoffen

15 november 2021

Voedingsproducenten zijn soms wekenlang op zoek naar grondstoffen die aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoen. Grondstoffenleveranciers zoeken op hun beurt naar de juiste afnemers. Het nieuwe digitale b2b-platform LEROM...