ONDERZOEK
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Kweekvlees op boerderijen in heel Europa?

RESPECTfarms start een onderzoek om boeren in staat te stellen vlees rechtstreeks uit dierlijke cellen te kweken, op hun bestaande boerderijen. Met investeringen van zowel Europese regeringen, NGO's en partners uit de in..

Lees meer

Vleeskalverhouderij in 2023: uitdagingen en kansen

05 januari 2023

Uitdagingen voor de kalverhouderij komen in versneld tempo op de sector af. Denk aan maatregelen om stikstof te verminderen en het dierenwelzijn te verhogen. De relatie tussen kalverhouder en melkveehouder wordt hierdoor...

Fermentatie is de sleutel voor circulaire economie

27 december 2022

Chemicaliën en materialen uit hernieuwbare grondstoffen, zoals biomassa, zullen in de circulaire economie belangrijker worden. Voor een efficiënte, industriële productie ligt hiervoor een sleutelrol voor de conversietech...

Bodembacterie maakt eiwitten van kooldioxide

27 december 2022

De bodembacterie Cupriavidus necator kan groeien op een mengsel van kooldioxide, zuurstof en waterstof is zo aan te passen dat hij nuttige stoffen produceert, zoals aminozuren, melkeiwitten of de bouwstenen voor geneesmi...

Rabobank: Bedrijven in dierlijk eiwit staan voor een keerpunt

07 december 2022

Bedrijven in dierlijk eiwit staan voor een keerpunt en moeten inspelen op structurele veranderingen in de markt, zelfs met productieniveaus en prijzen die volgend jaar waarschijnlijk hoog zullen blijven, aldus de Raboban...

Supermarkten zien daling in vleesverkoop

05 december 2022

Het afgelopen jaar is aanzienlijk minder vlees verkocht in de supermarkten. Allereerst is dit een correctie op de supermarktrun van vorig jaar. Daarnaast zijn de prijzen flink hoger, terwijl consumenten minder te bestede...

Droge zomers dragen bij aan afname zuivelproductie

02 december 2022

De melkaanvoer is door onder meer droge zomers in 2021 en 2022 lager uitgevallen dan voorgaande jaren. Hierdoor daalde ook de zuivelproductie. Met name de productie van melkpoeders voor de export nam af. De prijzen van z...

WUR: We moeten vlees niet vervangen maar verminderen

30 november 2022

De consumptieverschuiving naar meer plantaardige eiwitten is een belangrijk onderdeel van de eiwittransitie. “De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet alleen bij de individuele consument en de oplossing niet alleen bij...

5 trends die verschil gaan maken in de foodsector

29 november 2022

De Nederlandse foodsector is flink in beweging. Gemakstrends, waaronder bezorging, zorgen al jaren voor groei in de sector. Vrij nieuw is de aandacht voor mentaal gemak. Keuzestress verminderen wordt de komende jaren een...

Marjolein Brasz - CEO Foodvalley

21 november 2022

We zijn op reis, naar een nieuw evenwicht. In 2050 willen we gezond, betaalbaar en lekker eten. Natuurlijk op een duurzame wijze geproduceerd. En dat voor de mensen die dán leven: een wereldbevolking van maar liefst c...

Foodvalley Shared Facility Finder

21 november 2022

Een belangrijke tool waarmee Foodvalley de voedseltransitie een flinke zet vooruit wil geven, is de Shared Facility Finder: een platform waarop allerlei organisaties faciliteiten kunnen vinden en delen. Al zo’n 350 onder...

Koud plasma: Interessant voor de voedingsindustrie?

21 november 2022

De huidige chemische en thermische processen die worden gebruikt om de hygiëne en veiligheid van producten te borgen, kennen nadelen. Koud plasma kan een mild alternatief zijn bij de bestrijding van micro-organismen, mic...

Foodvalley tot op het bord

21 november 2022

Gezond, duurzaam en efficiënt geproduceerd voedsel op ons bord krijgen. Onze experts identificeren veelbelovende mogelijkheden in een vroeg stadium. Met het vizier op 2050, maar met toepassingsmogelijkheden voor vandaag....

Poster Vlees, Vis, AGF en Zuivel

20 november 2022

Via vakblad Voedingsindustrie verspreiden we de poster VLEES, VIS, AGF en sinds 2022 ook de poster ZUIVEL. Op de posters vind je de structuur van de diverse verwerkende industrieën. Vanwege de grote vraag hebben we deze ...

ING: hoge energieprijzen nieuwe test voor foodbedrijven

17 november 2022

Zijn voedingsproducenten in staat de hoge inputkosten, waaronder energie op te vangen nu deze voorlopig nog hoog blijven? Daarbij hebben bedrijven ook te maken met grote verschillen in compensatiemaatregelen vanuit de na...

Foodproducent krijgt moeite met doorberekenen hogere kosten

11 november 2022

Een opeenstapeling van hogere kosten in verschillende schakels van de keten zorgt voor een historische stijging van de afzetprijzen in de levensmiddelenindustrie. De komende periode zullen een aantal van deze kosten naar...