Rijksoverheid
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

NVWA: extra monsternames in slachthuizen

Van september 2022 tot eind 2022 neemt de NVWA extra monsters op slachterijen van runderen, varkens, paarden, geiten en schapen. Aanleiding daarvoor waren de uitslagen van een proef met een nieuwe detectiemethode. Deze v..

Lees meer

Nultarief btw op groente en fruit laat op zich wachten

17 mei 2022

In het coalitieakkoord is opgenomen dat wordt bezien hoe de btw op groente en fruit op termijn kan worden verlaagd naar 0%. Het kabinet is momenteel bezig deze afspraak uit te werken. Het is echter niet mogelijk dit voor...

Einde aan misleidende ‘van-voor’ prijzen

03 mei 2022

Misleiding van consumenten met valse prijsverminderingen is een hardnekkig fenomeen zowel online als in winkels. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Kl...

Kabinet zet in op verduurzaming industrie

06 april 2022

Nederland heeft grote ambities op klimaatgebied. Dat heeft ook gevolgen voor de verduurzaming van de industrie, die nog belangrijker is geworden door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Verstoring van de aanvoer va...

Betaaltermijn aan mkb verkort naar 30 dagen

21 maart 2022

Het wetsvoorstel om de maximale wettelijke betaaltermijnen van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) te verkorten van 60 naar 30 dagen is 15 maart 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee wordt de ...

Voedselverspilling in 2019 met 8% gedaald

09 maart 2022

De totale hoeveelheid voedselverspilling in de hele Nederlandse voedselketen is in 2019 zo’n 8% gedaald ten opzichte van 2018. Dit is voor het eerst een significante daling ten opzichte van voorafgaande jaren. In 2019 be...

Nutri-Score wordt in de eerste helft van 2022 ingevoerd

19 januari 2022

Nederlandse voedselproducenten mogen naar verwachting in de eerste helft van 2022 Nutri-Score als logo gebruiken. Het logo is dan ook geschikt voor online gebruik. Bijvoorbeeld in webwinkels die voedingsmiddelen aanbiede...

Clean label: geen zuivere koffie

01 juli 2021

Een waarschuwing voor álle producenten die druk bezig zijn met het ‘clean label’ maken van hun voedingsproducten. Levensmiddelenadditieven die niet zijn goedgekeurd mogen niet in de handel worden gebracht én niet in leve...

Betaaltermijn grootbedrijf aan mkb verkort naar 30 dagen

17 maart 2021

De maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) wordt verkort naar 30 dagen. Hiermee wordt de huidige toegestane betaaltermijn gehalveerd en gelijkgesteld aan die van de o...

Stikstofaanpak: perspectief voor ondernemers

10 maart 2021

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van coördinerend minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren.  Het kabinet zorgt er...

Webshops in paniek vanwege nieuwe EU-regels

08 maart 2021

Op 1 juli 2021 gaan de nieuwe EU-regels btw e-commerce in. Deze wetgeving geldt voor Nederlandse webshops met een jaaromzet van € 10.000 of meer uit verkopen aan particulieren in EU-landen buiten Nederland. De webshops b...

De Nationale eiwitstrategie

08 februari 2021

De Europese Commissie heeft in 2018 alle lidstaten gevraagd om een nationale eiwitstrategie vorm te geven om als Europese Unie minder afhankelijk te worden van importstromen. In december werd de Nederlandse versie, de Na...

Van Veldhoven: Tijd voor een circulaire economiewet

22 januari 2021

Nederland is toe aan de volgende stap op weg naar een circulaire economie. De basis is gelegd. Per product worden minder grondstoffen gebruikt, maar het gebruik van grondstoffen in totaal vermindert nog niet. Het is tijd...

NVWA-jaarplan 2021: flexibiliteit en toezicht verbeteren

28 december 2020

Er wordt in het jaar 2021 veel gevraagd van het verandervermogen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en haar medewerkers. Dat concludeert inspecteur-generaal Maarten Ruys in zijn voorwoord van het Jaarp...

Voedselleveranciers krijgen sterkere positie in de keten

24 november 2020

Boeren, tuinders en vissers hebben een zwakkere onderhandelingspositie tegenover grote en geconcentreerde marktpartijen in de keten. Dit zorgt ervoor dat zij bijvoorbeeld makkelijk onder druk gezet kunnen worden om korti...

Monitor geeft inzicht in biologische productie

16 oktober 2020

De kosten die boeren en tuinders maken voor het produceren van biologische agrarische producten worden in vijf van de zes onderzochte gevallen gedekt door de opbrengsten. Dat blijkt uit een analyse van de Autoriteit Cons...