VOEDSELVEILIGHEID
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Nieuw allergenenbeleid, aangescherpte regelgeving

Per 1 januari 2026 treedt in Nederland nieuw allergenenbeleid in werking. “Doel was duidelijkheid scheppen; we wilden tot afspraken komen waar iedereen achter kan staan”, zegt Yvonne Huigen, Coördinerend Specialistisch I..

Lees meer

Vernieuwde ISO 22000 voor voedselveiligheid

08 mei 2018

Bedrijven in de foodsector moeten de veiligheid van hun producten onder controle hebben. Voor het beheersen van de voedselveiligheid kunnen ze zelf een systeem opzetten, maar ze hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden...

Nutrilab: Listeria na 2 behandelingen verdwenen

09 april 2018

De infectiedruk in een voedselproductieruimte neemt toe door vocht en eiwitten; ingrediënten waar bacteriën goed in gedijen en die vrijwel iedere productieruimte dagelijks binnenkomen. Niet alleen doordat de producten di...

Kwaliteitsbewustzijn naar een hoger level

09 april 2018

Een hoog kwaliteitsbewustzijn bij alle medewerkers, in elke schakel van de productketen, is essentieel voor het verbeteren van de (eind)kwaliteit. Een positieve kwaliteitscultuur is een wezenlijke voorwaarde. Het managem...

Gasloze stoomproductie op maat

09 april 2018

De inzet van fossiele brandstoffen moet omlaag. De voorraad gas is eindig en stoken versterkt de klimaatproblemen. Bedrijven moeten op zoek naar alternatieve energiebronnen, ook voor bijvoorbeeld hun stoomvraag. Scharff ...

Muizenplaag? Hou ze liever buiten!

05 maart 2018

Het recente nieuws zal u niet zijn ontgaan: de sluiting van twee supermarkten in Amsterdam, en hygiëne-issues bij diverse bekende publieke locaties vanwege de muizenoverlast. De kosten kunnen flink oplopen en reputatiesc...

Hoogseizoen rook-worstenspecialist

05 maart 2018

De broers en slagers Bert en Jannes Koetsier zijn gespecialiseerd in rookworsten; bereid met verse grondstoffen en op beukenhout gerookt. In 2014 kwam er nieuwe passie bij: knakworsten. Bert Koetsier kwam een bijzondere ...

Innovatie bij Simpel Desinfecteren

06 februari 2018

Desinfecteren op afstand: het kan (zie ook Voedingsindustrie juni-2017). Aan de wand wordt de Nocofix bevestigd, waarin een 20-liter can geplaatst wordt. Via een tijdklok stelt u in hoe laat de desinfectie moet starten, ...

Draftversie BRC Global Standard Food Safety Issue 8

06 februari 2018

BRC maakte in november ‘Issue 8 van Draft for Industry Consultation’ openbaar; de eerste inzage in de wijzigingen die in de nieuwe BRC Food norm worden doorgevoerd. Naar verwachting is dat de norm in augustus 2018 gereed...

De juiste vloer, de juiste afwatering

06 februari 2018

De voedingsmiddelenindustrie ontkomt niet aan potentieel gevaarlijke omstandigheden: temperatuur, vloeistoffen en vetten vormen nu eenmaal risico’s. Veel daarvan kunnen echter voorkomen worden. Elke producent heeft ee...

Erkenning FAVV voor Nutrilab

09 januari 2018

Sinds 15 januari 2018 maakt Nutrilab deel uit van het netwerk van erkende laboratoria van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), de Belgische tegenhanger van de NVWA. Slechts een vijfti...

Gezond eten stijgt meer in prijs dan ongezond eten

09 januari 2018

In tien jaar tijd zijn gezonde voedingsmiddelen met 22 procent duurder geworden, ongezonde producten stegen gemiddeld 13 procent in prijs. Er waren zelfs een aantal producten goedkoper in 2017 dan tien jaar eerder; dit g...

Één kwaliteitsmaatstaf voor Nederlandse varkenssector

09 januari 2018

De POV en COV komen in het kader van de uitvoering van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij met één kwaliteitsmaatstaf voor de Nederlandse varkenssector, genaamd Normenkader Holland Varken. Hiermee kan de sector af...

Zout- en verzadigd vetgehalte daalt

09 januari 2018

Het zoutgehalte van levensmiddelen die de NVWA onderzocht is in de afgelopen 6 jaar met 11% afgenomen. Echter geldt die niet voor sauzen; daar nam het zoutgehalte juist toe. In 2017 daalt ook het percentage verzadigd vet...

Slim reinigen

02 januari 2018

Vanuit het oogpunt van voedselveiligheid en onder druk van de economische crisis, worden in foodbedrijven over het reinigingsproces serieuze afwegingen gemaakt. Hoe kun je kosten besparen, zonder de voedselveiligheid in ...

M12 kabels die voldoen aan alle reinigingseisen

11 december 2017

Binnen gebieden waar elk onderdeel van een installatie in contact met het te bereiden voedsel kan komen of waar het voedsel weer terug in het verwerkingsproces komt, moeten componenten aan alle eisen van reinigbaarheid v...