Verwarring over BRC logo bij certificering
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Verwarring over BRC logo bij certificering

  • 29 oktober 2019

Er heerst nogal verwarring over het gebruik van het juiste logo bij BRC8. Veel bedrijven hebben ofwel geen idee dat dit een issue is, of het is hen niet helder hoe hiermee om te gaan. Om de certificering te behalen, moet je als bedrijf aan heel wat nieuwe eisen en voorwaarden voldoen. Waar echter nog niet veel over is gecommuniceerd, is over het gebruik van het nieuwe logo voor commerciële doeleinden. Slechts een detail? Zeer zeker niet!  Er gaan al verhalen rond dat er tekortkomingen zijn gegeven omdat het nieuwe logo níet wordt gebruikt.

Tekortkoming bij foutief gebruik logo

In de praktijk blijkt dat sommige auditoren geneigd zijn om op 1.1.13 (zie hieronder) een tekortkoming te schrijven bij verkeerd gebruik van het logo. Vakblad Voedingsindustrie vroeg Aldo Rus, Approved Training Partner (ATP) van BRC en werkzaam bij KTBA, om opheldering: hoe zit het nou precies met het gebruik van het BRC-logo op commerciële uitingen?

Aanleiding

BRC heeft in februari 2019 haar huisstijl en logo vernieuwd. BRC heet nu BRC Global Standards (BRCGS). Deze verandering heeft tot doel om een uniforme uitstraling over alle verschillende standaarden te creëren en ervoor te zorgen dat de normen in het logo bij hun juiste naam worden benoemd. De BRC Packing en Packing materials heet nu bijvoorbeeld ‘Packing Materials’. 

BRCGS heeft ook guidelines uitgebracht en op de website geplaatst waarin de voorwaarden staan voor het logogebruik. Ook zijn hier de juiste logo’s terug te vinden.

In de BRCGS Food Safety 8 staat in 1.1.13 het volgende benoemd: 

“The BRC Global Standards logo and references to certification status shall only be used in accordance with the conditions of use detailed in the audit protocol section (Part III, section 5.6) of the Standard.”

In Part III (het audit protocol) onder 5.6 staan de voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van het logo op commerciële uitingen:

o De vestiging moet een BRCGS certificering met succes hebben afgerond;
o Bij een intrekking van het certificaat mag het logo per direct niet meer worden gebruikt;
o Er mogen geen producten of processen uitgesloten zijn van de scope;
o Het logo mag niet worden gebruikt op handelsgoederen (die gekocht zijn om te verkopen);
o Het logo mag op de omverpakkingen (business to business) worden gebruikt, maar niet op een consumentenverpakking;
o Bij logogebruik moet de bedrijfsnaam zichtbaar zijn op het materiaal;
o Het logo mag alleen gebruikt worden in haar originele vorm, waar mogelijk in kleur.

Korte overgangsperiode

De BRCGS heeft inmiddels bij de certificerende instanties aangegeven dat er voor het wijzigen van het oude logo en het in gebruik nemen van het nieuwe logo een overgangsperiode is toegestaan tot februari 2020. Dus: gebruik je een BRC logo op commerciële uitingen, zorg er dan voor dat je dit vóór die datum aanpast naar de nieuwe uitstraling van BRCGS! 

Voor meer informatie of een training over BRCGS, kijk eens op de website van KTBA.

Bron: © Vakblad Voedingsindustrie