Edities
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Etikettering 2014

Op 26 maart 2015 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid het  rapport ‘Risico’s in de Vleesketen’, waarin  belangrijke knelpunten in  de vleesketen en het toezicht daarop door de NVWA worden gesignaleerd.  De media pakten flink uit en verpakten de conclusies in talloze  berichten....

Verbetering Productsamenstelling 2014

De foodsector is volop in beweging. Zelfs wie pas op de plaats wil  maken, heeft geen keus: verander...

Download Bekijk
Innovatie en Duurzaamheid 2014

De grote thema’s van 2014 beperken zich niet tot onze landsgrenzen: het tegengaan van voedselverspil...

Download Bekijk