Edities

Food in beeld 2014

Een van de belangrijkste beginselen van het huidige  voedselveiligheidsbeleid is de ‘van boer tot bord’ benadering, gebaseerd  op het analyseren van risico’s en vaststellen van de traceerbaarheid  van grondstoffen tot eindproducten. Voor alle kritische fasen van de  keten zijn hygiëneregels en controles opgesteld die moeten worden  nageleefd....

Download Bekijk
Etikettering 2014

Op 26 maart 2015 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid het  rapport ‘Risico’s in de Vle...

Download Bekijk
Verbetering Productsamenstelling 2014

De foodsector is volop in beweging. Zelfs wie pas op de plaats wil  maken, heeft geen keus: ver...

Download Bekijk
Innovatie en Duurzaamheid 2014

De grote thema’s van 2014 beperken zich niet tot onze landsgrenzen: het tegengaan van voedselverspil...

Download Bekijk