Legislation

Attention for allergens

Food safety goes hand in hand with proper labelling on packaging. But it happens almost every week: there are many recalls of products due to the (possible) presence of non-declared allergens. What goes wrong? The Eur..

Lees meer

A close eye on packaging and labels

05 March 2019

Shortly before Christmas last year, the NVWA published its annual plan for 2019. This year the regulator is examining food safety, deceptive packaging and the accuracy of labels, with a focus on industrial companies. Law...

Halal producten exporteren

28 February 2019

De markt voor halalproducten groeit wereldwijd sterk. Als je halal producten wilt exporteren dan krijg je te maken met bepaalde certificeringseisen. Het kan zijn dat er handelingen of processen aangepast moeten worden bi...

Look before you jump!

04 February 2019

More and more people say that they care about products being sustainable, animal-friendly, and environmentally friendly. Companies and manufacturers use quality labels to show their customers that they meet this demand. ...

Change in NVWA rates 2019

24 December 2018

The fees charged by the Dutch Food and Product Authority (NVWA) to companies for inspections, re-inspections, system supervision, certification, sampling and analysis will change on January 1, 2019. The rates of the N...

Preventieakkoord ook voor levensmiddelen

03 December 2018

Het Nationaal Preventieakkoord, is door Marian Geluk ondertekend namens de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De levensmiddelensector committeert zich met deze handtekening aan concrete maatregelen om minder calorieën ...

Consumers are the victom

02 October 2018

On 2 October 2018, the CBL sent a urgent letter to Minister Carola Schouten of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) calling for a vote against extending the bill on commercial practices. The original bill was inten...

Nieuwe EU-wetgeving voedselinformatie

14 August 2018

Vanaf 1 april 2020 is het noodzakelijk dat fabrikanten de herkomst van de ingrediënten van hun producten vermelden op het etiket, als het ingrediënt een andere herkomst heeft dan het product zelf.  De nieuwe vero...

Nieuwe editie van ISO 22000 uit!

09 July 2018

Met meer dan tweehonderd ziekten verspreidt via de voedselketen, is het duidelijk dat veilige en duurzame voedselproductie een van onze grootste uitdagingen is. Verdere globalisering van de handel in levensmiddelen compl...

Slachterijen die regels overtreden

09 July 2018

De overtredingen van welzijnregels voor het doden van dieren in een slachthuis zijn ingedeeld in boetecategorie 3 tot een maximaal bedrag van 2.500 euro. De boetebedragen kunnen onder slechte omstandigheden worden verdub...

Wetswijzigingen voor mkb'ers

09 July 2018

Als ondernemer krijg je vanaf 1 juli 2018 te maken met nieuwe wetten en regels. Welke zijn voor jou als mkb'er van belang? De belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli op een rij. 1. Basiscontract werkgevers en arbodie...

Ontwikkeling binnen wereldwijde regels

12 June 2018

De voedingsindustrie wordt uitgedaagd door voortdurend veranderende regelgeving: o.a. op het gebied van etikettering, vorderingen en het vermelden van de herkomst van ingrediënten op verpakkingen. Hoe pak je deze nieuwe ...

Sharper focus on Listeria monocytogenes

08 May 2018

The NVWA (Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority) established new guidelines in the updated information sheet 85 for controlling the growth of hazardous micro-organisms during the shelf-life period. It is...

New legislation for chillers

09 April 2018

A highly important aspect of guaranteeing food safety is a closed refrigeration chain. This is not only to preserve the freshness and quality of food, but also to satisfy legal requirements. One of these laws is the E...

Advances in data quality are just enough

06 February 2018

What can the food sector expect in 2018? For sector manager Jerry Tracey of GS1, it is clear: this year, the product information in the GS1 Data Source must really be in tip-top shape. The quality of the data must be fir...

COV voert gedrags-code vleessector in

06 February 2018

De COV heeft een eigen gedragscode ingevoerd voor de vleessector. De Algemene Ledenvergadering van de COV heeft ingestemd met het voorstel en de leden zullen de COV Code ondertekenen. Voorzitter Jos Goebbels: ‘COV-led...