Online editie mei 2024 | Voedselveiligheid
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Online editie mei 2024 | Voedselvei­ligheid

  • 13 mei 2024


Per 1 januari 2026 treedt in Nederland nieuw allergenenbeleid in werking. De Nederlandse richtlijn is het resultaat van nauw overleg tussen de Ministerie van VWS, FNLI, CBL, NVWA en patiëntenorganisaties. De NVWA geeft een toelichting op het beleid.

Nederlandse voedingsmiddelenbedrijven lopen risico door de effecten van klimaatverandering. Dat stelt ABN Amro in een recent rapport. Rob Morren: “Het wordt een grote uitdaging om flexibel en snel in te blijven spelen op de gevolgen ervan. Om grip te krijgen, is het verstandig een impactanalyse te maken.” Lees het interview.

En heel veel praktijkverhalen:

En nog veel meer

Bron: ©vakblad Voedingsindustrie