Brilliant Brains: voedselveiligheidscultuur naar hoger niveau
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Brilliant Brains verhoogt voedselvei­lig­heids­cultuur

  • 13 mei 2024
  • Door: Judith Witte

Voedselveiligheid borgen doe je onder andere door goed te reinigen en desinfecteren, met de juiste middelen en apparatuur. Dat is niet genoeg: een goede voedselveiligheidscultuur is daarbij essentieel. Maar hoe kom je tot zo’n gedeelde mindset binnen je bedrijf?

De kern van een voedselveiligheidscultuur zit hem niet in het volgen van de regeltjes; het is veel groter dan dat. Bij een cultuur gaat om gedeelde waarden, overtuigingen en normen die van invloed zijn op de mindset en het gedrag, in dit geval ten aanzien van voedselveiligheid: van álle mensen in de héle organisatie. Ga er maar aanstaan. Het inschakelen van experts kan tot zeer verfrissende resultaten leiden. Brilliant helpt, in samenwerking met Fresh Quality Support, ook jouw voedselveiligheidscultuur naar een hoger niveau te brengen.

Uitgebreide inventarisatie

We zitten aan tafel met twee rotten in het vak: Dirk van Loon- Food Safety Expert van Brilliant en Daniel Zwiers, eigenaar van Fresh Quality Support. Mannen bij wie de ogen beginnen te twinkelen als ze praten over de voedingsindustrie in relatie tot onderwerpen als hygiëne, reiniging en desinfectie, veiligheid, lean, werkplekinrichting én trainingen geven. 

Dirk vertelt dat hij regelmatig in bedrijven komt waar het vuil zich in hoekjes, gaatjes en gootjes ophoopt. “Dat komt omdat er slecht gereinigd wordt,” zegt hij nuchter. “Ingewikkelder hoef je het niet te maken. Maar een eenduidige oplossing is er niet, want de oorzaken zijn heel divers. Soms komt dat omdat er slecht gebouwd is. Of er is in het verleden wel goed gebouwd, maar door uitbreidingen past het niet meer zo goed en kan de schoonmaak er niet goed bij. Of de apparatuur wordt niet goed gebruikt omdat operators geen duidelijke instructies hebben meegekregen. Of reinigingsplannen worden niet goed nageleefd.” Hij kan nog wel even doorgaan. 

Dirk van Loon (links) en Daniel Zwiers

Verbeterpunten

“Met een hygiëne- of (voedsel)veiligheidsscan observeren we hoe er wordt gewerkt en gereinigd, en praten we met medewerkers en het management,” zegt Dirk. “Onze inventarisatie leidt tot een plan met verbeterstappen, dat we samenvatten in een rapport. Soms is het nodig dat operators en de schoonmaakploeg hun kennis bijspijkeren over de middelen en materialen die ze gebruiken. Of moeten er betere instructies komen ten aanzien van hóe ze moeten schoonmaken. De klant kan daarmee doen wat hij wil. Hij kan de verbeterpunten zelf intern oppakken met de kwaliteitsdienst.”
“Of ons voor een vervolgtraject inschakelen,” geeft Daniël aan.

“Wij zijn geen consultancybureau,” benadrukt Dirk. “Op deelgebieden die verdergaan dan onze expertise werken we daarom graag samen met externe partners. Dat is ook de reden dat we de samenwerking met Daniel zijn aangegaan. Wij bieden bedrijven binnen ‘Brilliant brains’ korte begeleidingstrajecten, service en e-learnings. Als er behoefte is aan langdurige, intensievere begeleiding, komt Daniel in beeld.” 

“Een klant met een cateringbedrijf dreigde zijn BRC-erkenning niet te behalen,” geeft Daniel als voorbeeld. “We hebben eerst de brand geblust, zodat de erkenningsdreiging over was. Daarna startten we een traject; met een uitgebreide interne audit en interviews. Binnen deze organisatie was al heel lang geen fysieke training meer gegeven. Zij kozen voor een vervolg met ons, met de Denken en Doen-training.”

Aan de slag

Fresh Quality Support helpt voedselverwerkende bedrijven bij de aanpak van kwaliteits- en voedselveiligheidsvraagstukken. Om de juiste hulp te kunnen bieden, gaat ook Daniel eerst met de klant om tafel en loopt hij mee in het bedrijf. “Op grond van concrete vragen van het management, de afdeling kwaliteit en de operators, én mijn bevindingen, maken we trainingsmateriaal op maat. Tijdens de trainingen gaan ze in groepjes van vier tot acht personen vooral oefenen, met concrete praktijksituaties. Dat ondersteunen we natuurlijk met de noodzakelijke theorie, maar het dóen vormt de hoofdmoot. Wij vinden het in-beweging-zetten van mensen het belangrijkste in ons werk. Juist dat zorgt ervoor dat de voedselveiligheidscultuur echt in het dna van de medewerkers komt in alle lagen van je bedrijf. Daarna laten we ze weer los; we hoeven niet met de klant te trouwen.”

Bootcamp

De sleutel vormt de motivatie van de mensen om te willen én te kunnen leren, benadrukken ze allebei. Daniël: “Het beeldend maken en zélf aan de slag gaan met de theorie, vergroot de kans van slagen. Cursisten gaan bijvoorbeeld oefenen met eiwittestjes. Hoe werken die precies? En hoe zit het nou exact met kruisbesmetting; wanneer heb je er last van? Hoe voorkom je het? Dirk beaamt: “Dát is het spel wat we gaan spelen in de ‘Brains-bootcamp’, onze online leeromgeving. Met de nadruk op bootcamp: dan weet je gelijk dat je lekker aan de slag gaat.”
“Brilliant is ook bezig met het opzetten van een escaperoom!” zegt Daniël. Dirk vult aan: “En met een experience center, hier, in ons eigen pand. Daarin gaan we mensen spelenderwijs meenemen in de wereld van de voedingsindustrie en hygiëne.” Waarop bij allebei de ogen weer oplichten van enthousiasme. Deze bevlogenheid en gedeelde mindset móet wel tot mooie dingen gaan leiden.

www.hygienepartner.nl
www.brilliantgroup.nl
www.freshqualitysupport.nl 

Foto's ©JTD Producties

Bron: Vakblad Voedingsindustrie 2024