Marjolein Brasz - CEO Foodvalley
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Marjolein Brasz - CEO Foodvalley

  • 21 november 2022

We zijn op reis, naar een nieuw evenwicht. In 2050 willen we gezond, betaalbaar en lekker eten.

Natuurlijk op een duurzame wijze geproduceerd. En dat voor de mensen die dán leven: een wereldbevolking van maar liefst ca 10 miljard mensen. Die bestemming bereiken we natuurlijk niet van de ene op de andere dag.

Want op de weg liggen de nodige obstakels. Daar deinzen we bij Foodvalley niet voor terug. Wij effenen het pad zodat innovaties van frontrunners succesvol hun weg naar bijvoorbeeld de schappen van de supermarkt vinden. Dat doen we door richting en support te geven aan de frontrunners die met hun innovaties impact willen gaan maken op ons hele voedselsysteem. Wij nodigen u graag uit op onze reis in ‘shaping the future of food’

Drie focusgebieden

Om bovenstaande eindbestemming te bereiken, richten we ons op drie deelgebieden: de eiwittransitie, voeding & gezondheid en circulair agrifood. Dat doen we voor een hele brede groep betrokkenen. Van boer tot huisarts, van wetenschapper tot ondernemer, van startup tot multinational; ze zijn vaak bezig met dezelfde onderwerpen vanuit hun eigen expertise en functie(s) en ze stellen zichzelf dezelfde soort vragen; zonder zich bewust te zijn van de overlap. Daardoor sluiten vraag en aanbod (nog) niet goed op elkaar aan.

Onze rol is het bij elkaar leggen en passend maken van al die puzzelstukjes, om zo samen tot iets groters te komen. Ons werk begint vaak al lang voor een productlancering. We spitten in de haarvaten van nieuwe ontwikkelingen die vaak nog onder de radar zitten. Zo ontwikkelen we diepgaande kennis en ervaring over wat kansrijk is en wat niet. Onze rol vraagt om gedreven mensen, die bouwen aan vertrouwen en warme netwerken. We stellen ons continu vragen als “Waar liggen kansen?” en “Wat is het juiste moment om in te stappen in nieuwe ontwikkelingen?”

Om tot antwoorden te komen, verrichten we belangrijk voorwerk. Denk aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal zodat we elkaar beter begrijpen, of aan het formuleren van een overkoepelende visie en doel. Maar ook aan het maken van ‘gouden matches’, want dankzij ons fijnmazige internationale netwerk weten we heel goed wat er bij wie speelt. Samen komen we verder dan ieder voor zich!


Innovation leads

Voor elk van de drie deelgebieden hebben we fantastische ‘innovation leads’: Jolijn, Judith en Jeroen. Je ontmoet ze in deze special.

Zij nemen met hun teams een deep dive in een onderwerp en komen terug met iets waar een bredere groep -vaak met tegengestelde belangen- samen aan kan gaan werken. Een goed voorbeeld is het gezamenlijk initiatief ‘de Bean Deal’; een samenwerking tussen 56 partijen met als doel de eiwitrijke gewassen in Nederland (waaronder lupine, veldbonen en soja) weer op de kaart te zetten.

We zorgen ervoor dat die partijen met elkaar aan tafel komen en samen een langjarige visie maken, waardoor iedereen – vooral afnemers – zich ook voor de lange termijn verbindt. Zo ontstaat er een markt voor een duurzaam product.

Praktische hulp van boer tot bord

Een deel van ons werk is meer praktisch gericht. Stel, je hebt als ondernemer een goed idee of product – maar (nog) niet het juiste netwerk of ondernemersvaardigheden. Wij kijken naar wat jouw oplossing, jouw bedrijf nodig heeft of jij als persoon zelf. We verwijzen je door naar passende bestaande programma’s, of ontwikkelen samen iets nieuws. Het doel: goede oplossingen te laten slagen.

Die support doen we ook internationaal. Want wereldwijd werkt men aan vergelijkbare thema’s als de onze. Jeroen Wouters is in de lead om in dit internationale speelveld de weg te vinden. Hij haalt op wat relevant is voor onze initiatieven, communities en partners. Vervolgens start hij de juiste samenwerkingen om een en ander te versnellen. En waar opportuun concepten te exporteren.

Ten slotte neemt Petra Roubos ons mee in de samenwerking met de WUR en vertelt hoe we onderzoeks,- pilot- en demonstratiefaciliteiten koppelen aan ondernemers die bezig zijn het met testen van hun innovaties.

Onder andere door het opstellen van een gezamenlijke visie en slim combineren van financiering en menskracht, maken we daarnaast R&D-capaciteit toegankelijk voor een brede groep innovators.

Ontdek de magie

De reis naar ons doel voor 2050 bestaat uit vele etappes. Een aantal tussenstations bieden nu al magische doorkijkjes die zijn ontstaan uit ons (voor)werk. Gewoon, omdat we de goede mensen aan boord hebben.

Ontdek dus de ‘magic new food ingredients’, voor de future of food. En de ingrediënten van onze aanpak om samen concrete stappen te maken. Foodvalley doet dat met iedereen die vooruit wil, en in nauwe samenwerking met onze partners.

De future of food is al begonnen. Magisch toch!


www.foodvalley.nl

Bron: ©Foodvalley