Marjolein Brasz - CEO Foodvalley
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Marjolein Brasz - CEO Foodvalley

  • 01 april 2023

In 2050 willen we gezond, betaalbaar en lekker voedsel. Duurzaam geproduceerd. Natuurlijk zullen we die bestemming niet van vandaag op morgen bereiken. Het huidige systeem is het resultaat van decennia, eeuwen van opbouw, de verandering zal ook in fasen en in de loop van de tijd plaatsvinden. Zoals bij alle veranderingen moet de status quo opnieuw worden bekeken, moet worden geëvalueerd wat werkt en wat niet, en moet worden bepaald welke wegen, middelen en routes kunnen leiden tot betere oplossingen, met en voor de betrokkenen. Moeilijkheden die onderweg moeten worden aangepakt.  

Bij Foodvalley gaan we obstakels niet uit de weg, zeker niet als die door een gezamenlijke aanpak en door innovatie kunnen worden aangepakt.  Wij helpen de weg vrij te maken voor innovaties die koplopers helpen te groeien, produceren, vermarkten en hun weg vinden naar de schappen van de supermarkt en op ons bord.  Wij nodigen u graag uit op onze reis om 'samen de toekomst van voedsel vorm te geven'!

Drie innovatiegebieden

Om onze bestemming te bereiken, richten we ons op drie innovatievelden: eiwittransitie, voeding & gezondheid en circulaire agrifood. Dit doen we samen met een brede groep partners, van boeren tot huisartsen, van wetenschappers tot ondernemers, van startups tot multinationals. 

Deze partijen werken vanuit hun eigen expertise en rollen vaak aan dezelfde onderwerpen en stellen zich vergelijkbare vragen en lopen tegen dezelfde obstakels aan. Vaak zijn ze zich niet bewust van de overlap, waardoor vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. Wij helpen deze partijen samen te werken, kennis en expertise te delen en daardoor sneller te gaan en verder te reiken.

Innovation leads

Voor elk van de drie deelgebieden hebben we fantastische ‘innovation leads’: Jolijn, Judith en Jeroen

Zij nemen met hun teams een deep dive in een onderwerp en komen terug met iets waar een bredere groep -vaak met tegengestelde belangen- samen aan kan gaan werken. Een goed voorbeeld waar ik persoonlijk trots op ben is het gezamenlijk initiatief ‘de Bean Deal’; een samenwerking tussen 56 partijen met als doel meer eiwitrijke gewassen in Nederland (waaronder lupine, veldbonen en soja) .

We zorgen ervoor dat deze partijen aan tafel komen en samen een langetermijnvisie formuleren, zodat iedereen - vooral afnemers - zich voor de lange termijn committeert. Zo ontstaat een markt voor duurzame producten en eerlijke prijzen voor de boeren.

Praktische hulp van boer tot bord

Een deel van ons werk is meer praktisch gericht, wij streven ernaar gedachten en ambities om te zetten in praktijk. Wij stimuleren collectieve actie met koplopers uit verschillende sectoren en landen. Wij bieden toegang tot de juiste mensen, financiële middelen, gedeelde faciliteiten en best practices. Het resultaat: levensvatbare bedrijven en nieuwe gezonde duurzame sectoren.

Innovatieontwikkeling helpt het ecosysteem bloeien, en daarmee ook de individuele spelers. We verwijzen naar geschikte bestaande programma's of ontwikkelen iets nieuws voor wat er niet is. Het doel: goede oplossingen voor een duurzamere voedseltoekomst laten slagen.

Ons werk stopt niet bij de grenzen. Want overal ter wereld werken mensen aan soortgelijke thema's als wij. Paola Giavedoni is de Lead Global Connections. In haar rol opent en breidt ze ons internationale netwerk uit. Paola identificeert welke wereldwijde verbindingen relevant zijn voor onze initiatieven, gemeenschappen en partners. Vervolgens initieert ze de juiste samenwerkingen om de update te versnellen en exporteert of importeert ze concepten waar nodig.

Tot slot stelt Emmanuel Anom faciliteiten beschikbaar aan degenen die werken aan het op de markt brengen van hun producten. In nauwe samenwerking met Wageningen Universiteit en Research ontsluiten we wat er in het bredere ecosysteem aanwezig is, stellen het open voor gebruik door anderen en regelen coalities en financiering om de gaten op te vullen. 

Veel plezier bij het lezen.


De future of food is al begonnen. 


www.foodvalley.nl

Bron: ©Foodvalley