Foodvalley tot op het bord
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Foodvalley tot op het bord

  • 01 april 2023
  • Door: Jolijn Zwart-van Kessel, Jeroen Willems en Judith van der Horst – Graat

Het doel is gezond, duurzaam en efficiënt geproduceerd voedsel op ons bord te krijgen. Onze experts identificeren in een vroeg stadium kansrijke mogelijkheden, met het vizier gericht op 2050, maar met toepassingsmogelijkheden voor vandaag. Daarvoor trekken ze samen op met koplopers.

Het gaat niet alleen om een nieuw product of verwerkingsproces. Het gaat erom de puzzelstukjes van de toekomst op de juiste plaats te leggen. Samen creëren we ideeën voor een efficiënter, gezonder en duurzamer voedselsysteem.

Ieder domein heeft een Innovation lead, die zich met een team van experts om zich heen verdiept in de relevante thema’s rondom dat deelgebied. Op deze pagina geven de drie Innovation leads Jolijn Zwart-van Kessel, Jeroen Willems en Judith van der Horst – Graat antwoord op de vragen: Op welke ontwikkelingen moeten we nú schakelen? En hoe zijn ze daar als Innovation lead eigenlijk zelf mee bezig? Wat voedt hun drive?

Jolijn Zwart-van Kessel
Innovation Lead Circular Agrifood

Op welke ontwikkelingen moeten we nú schakelen?

“Grondstoffen worden schaarser, grondstoffenprijzen lopen op. Het is daarom tijd om efficiënter en effectiever om te gaan met onze resources, door hergebruik en het opwaarderen van reststromen bijvoorbeeld.

Daaruit ontstaan waardevolle voedingsstoffen. In de Upcycling Community brengen we partners bijeen die vanuit verschillende ketens op zoek zijn naar optimale verwaardingsoplossingen.

Insecten zijn, naast varkens en kippen, goede en duurzame upcyclers. Als deze markt gaat groeien, krijgt de sector meer innovatieruimte. En dát is weer nodig voor een transformatie naar een mainstream markt.

Een ander punt is dat de landbouw in Europa onder druk staat. Boeren moeten duurzamer en natuur-inclusief produceren, en daarbij dezelfde opbrengsten in tonnages leveren. 

Een oplossing voor dit dilemma kan liggen bij regeneratieve landbouw. Het vinden van een businessmodel met een langetermijnperspectief is een taak voor de héle keten, van boer tot retailer..”

Hoe ben je hier zelf mee bezig, en wat is jouw drive daarbij?

"Ik kom zelf uit een agrarisch familiebedrijf, dus het is een gebied waarmee ik vertrouwd ben. Ik wil een brug slaan tussen corporate ambities en het boerenperspectief.

Mijn drive is om sámen een economisch én ecologisch duurzame oplossing te vinden die beide ketenpartijen vooruit helpt.

Mijn drive ligt ook bij de insecten als upcyclers. Samenwerkingen stimuleren en een marktscan helpen daar bij, daar vertel ik uitgebreid over verderop in deze special.

Samenwerking door inzicht te bieden, zo sla ik de bruggen!”

Foodvalley NL onderzoekt momenteel manieren om de opname van reststromen in de voedselproductie te versnellen. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Jolijn Zwart-van Kessel.


Jeroen Willemsen
Innovation Lead Protein Transition

Op welke ontwikkelingen moeten we nú schakelen?

“Het herstellen van de eiwitbalans –terug naar een voedselpatroon met meer plantaardige dan dierlijke eiwitten– is in volle gang. Tijd om nu door te schakelen en consumptie te verbinden aan productie. Lokale productie van plantaardige eiwitten welteverstaan, om zo weer meer zelfvoorzienend te worden.

De teelt, verwerking en consumptie van regionale eiwitten, zoals van veldbonen, soja, lupine of kikkerwerten, kan je niet los van elkaar zien. Daarom nam Foodvalley het initiatief tot de nationale Bean Deal, waarbij alle ketenpartners betrokken zijn.

Een belangrijke focus ligt hierbij op boeren die eiwitten telen, de ‘eiwitboeren van Nederland’. Voor hen zijn de financiële risico's voor de teelt van vlinderbloemigen nog erg groot. Zij verdienen alle waardering en steun.

De Bean Deal helpt ze hierbij, bijvoorbeeld door naar consumenten, retailers en overheden de mogelijkheden van plantaardig eiwit van eigen bodem inzichtelijk te maken; voor de bodem, de boer en de burger."

Hoe ben jij hier zelf mee bezig, en wat is jouw drive daarbij?

“Ik laat een ander licht schijnen op de eiwittransitie, door juist de kansen inzichtelijk te maken die de omslag biedt en deze te verzilveren.

Bijvoorbeeld door samen met onze partners consumententrends te analyseren, of te onderzoeken hoe afzetkanalen reageren op de ‘new-food trend’. En deze mogelijkheden om te zetten naar concrete kansen en die met partners samen oppakken.

Dat kan door het een-op-een helpen van ondernemers, maar ook door samen op pad te gaan.
Zoals via onze verkenningsmissie in Duitsland voor food-ondernemers met exportambitie.

Het is geweldig om samen met Nederlandse gamechangers op deze transitie in te zetten; te laten zien dat het kan en hoe het moet.”

Heb je een goed idee, laat het ons weten!  Neem contact op met Jeroen Willemsen.


Judith van der Horst – Graat
Innovation Lead Food & Health

Op welke ontwikkelingen moeten we nú schakelen?

Digitalisering! Wij richten ons op het vinden van nieuwe oplossingen en instrumenten om de gezondheid van een individu te monitoren en te verbeteren zodat mensen beter begeleid en geholpen worden in het maken van gezonde keuzes. Door innovaties in gepersonaliseerd voedingsadvies te versnellen, willen we bijdragen aan een gezonder en rechtvaardiger voedselsysteem.

Een individu kan zelf data verzamelen door waarden te meten in speeksel, urine of bloed, maar ook simpeler in een korte vragenlijst iets over je leefstijl invullen. Deze gegevens worden via een algoritme omgebouwd naar een advies op maat. Met een gepersonaliseerd voedingsadvies is het wellicht mogelijk om complexe problemen als obesitas en ondervoeding terug te dringen. En kunnen consumenten zelf de regie nemen over hun gezondheid!”

Hoe ben jij hier zelf mee bezig en wat is jouw drive daarbij?

Ik breng de pioniers uit het personalised nutrition ecosysteem bij elkaar in een Community. Samen met deze pioniers maken we opschaling mogelijk door het opstarten van concrete initiatieven. We onderzoeken alle terreinen; van data en IT-infrastructuur, winstgevende businessmodellen tot het wettelijk kader. Samen met 53 stakeholders schreven we het ‘Personalised nutrition position paper’ waar we onder andere tot een ecosysteem-gedragen definitie van personalised nutrition kwamen. 

Het is geweldig om samen met alle belanghebbenden een positief verschil te kunnen maken in de manier waarop we (informatie over) voeding aanbieden.”

Heeft u interesse om van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken? Neem contact op met Judith van der Horst.

Wat betekent het voor een partner om onderdeel te zijn van een Foodvalley Community?

De partners die verbonden zijn aan Foodvalley, ondersteunen elkaar, dagen elkaar uit en gaan de verbinding aan in Communities.

Jeroen: “Hier wordt je gehoord en serieus genomen. Je krijgt de energie om door te gaan waar anderen stoppen, de kennis om je ideeën om te zetten in concrete producten. Niet zelden moeten onze partners een kwantumsprong maken, om samen met anderen de kritische massa te vormen die nodig is voor verandering.”

Judith: “Je gaat deelnemen aan netwerk- en ‘meet the new partner’-bijeenkomsten, awareness- en versnellingssessies, workshops, trendtrips, enzovoort.”

Jolijn: “Je vindt er mensen met dezelfde ambitie. Er ontstaan veel nieuwe connecties omdat je hier laagdrempelig met elkaar in contact komt. Enkele maanden na de meet-ups poppen er heel vaak - dankzij de nieuwe samenwerkingen - mooie innovaties op. Je leert het perspectief, de taal en de inzet van de anderen begrijpen.”

www.foodvalley.nl

Bron: Foto's: ©James Media