RI&E: de weg naar gezond en veilig werken
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

RI&E: de weg naar gezond en veilig werken

  • 12 oktober 2020

Als ondernemer weet je hoe waardevol jouw medewerkers zijn voor het succes van je bedrijf. Daarom wil je ze beschermen tegen ongevallen, ziekte en uitval. Niet alleen voor hen, maar ook voor de toekomst van je bedrijf. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan je hierbij helpen. Wist je dat het hebben van een RI&E ook wettelijk verplicht is?

Een RI&E is een middel waarmee je arbeidsrisico's op de werkvloer in kaart brengt. Bij het opstellen van een RI&E ga je systematisch de mogelijke risico’s op jouw werkvloer na. Vervolgens leg je in een Plan van Aanpak vast met welke maatregelen de risico’s beheerst kunnen worden, wie de maatregelen gaat uitvoeren en binnen welke termijn. Door dit plan steeds bij te stellen, groeit je RI&E mee met jouw bedrijf. En daar heeft iedereen baat bij: het leidt niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit. Daarnaast voldoe je als werkgever met het opstellen van een RI&E aan een wettelijke verplichting volgens de Arbowet.

Drie voordelen van een RI&E

1.    Een RI&E brengt ook minder zichtbare risico’s in kaart: de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen, grote apparaten of scherpe objecten zijn veelal bekend. Maar geldt dat ook voor werkdruk, veel beeldschermwerk en langdurig zitten of staan? Onzichtbare risico’s kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid van je medewerkers. Sommige risico’s worden structureel onderschat. Denk aan veel of zwaar tillen, maar ook werken in een omgeving met harde geluiden of slechte ventilatie. Door het opstellen van een RI&E breng je alle risico’s, zichtbaar en onzichtbaar, in kaart. 

2.    Een RI&E helpt je risico’s te beheersen en te voorkomen: bij een RI&E hoort ook een plan van aanpak. Risico’s in kaart brengen is een mooie eerste stap, maar uiteindelijk wil je uiteraard maatregelen nemen om de risico’s te vermijden. Dat doe je met een plan van aanpak.

3.    Een RI&E houdt jou en je medewerkers scherp: in de loop van de tijd kunnen nieuwe risico’s ontstaan of kunnen risico’s veranderen. Door de aanschaf van nieuwe apparatuur en het veranderen van werkprocessen. Maar ook door nieuwe risico’s van buitenaf waar je voorheen geen rekening mee hield, denk aan het nieuwe coronavirus. Door de plicht om regelmatig je RI&E bij te werken, blijf je scherp en houdt je risico’s in de hand. Daarnaast is RI&E is een goed hulpmiddel om risico’s en maatregelen te delen en bespreken met je medewerkers. Zodat het voor iedereen duidelijk is hoe er gezond en veilig moet worden gewerkt en ongelukken kunnen worden voorkomen.

Een RI&E en corona-protocollen

Het nieuwe coronavirus zorgt voor nieuwe risico’s, zoals besmettingsgevaar en verspreiding van het virus op de werkvloer. Voor veel medewerkers in de voedingsindustrie is thuiswerken geen optie. Hoe zorg je ervoor dat zij toch veilig en gezond kunnen werken? Want ook op productielijnen pas je niet zomaar even de 1,5 meter afstand-regel toe. Hoe ga je om met onzekere factoren, zoals het mogelijk verhoogde risico op besmetting bij bepaalde temperaturen of luchtvochtigheid? En zijn er extra maatregelen noodzakelijk voor het waarborgen van de voedselkwaliteit? Veel bedrijven en (branche-)organisaties hebben als antwoord op dit soort vragen een corona-protocol opgesteld. Belangrijk om te weten: corona-protocollen hebben geen juridische status in de arboregelgeving. Daarom is het noodzakelijk om ze ook te op te nemen in je RI&E en te vertalen naar jouw bedrijf. In de RI&E moet het corona-virus expliciet als risico worden benoemd en er moeten maatregelen worden genomen om besmetting en verspreiding tegen te gaan.

Maatregelen nemen

“Het grootste gevaar op onze werkvloer zijn de snijmachines waarmee we groenten verwerken, dat was evident”, vertelt Marco van Eeden van Van Mossel Groenten en Fruit Laren. “Maar ook tillen van zware kratten, werkdruk en agressie van klanten zijn risico’s. Daar is recent natuurlijk coronabesmetting bijgekomen. Met de RI&E hebben we de risico’s goed in kaart gebracht en de nodige maatregelen genomen. Ik kan nieuwe werknemers bovendien met behulp van de RI&E goed inwerken en eenvoudig veilige werkwijzen bijbrengen.”

Aan de slag - start jouw route naar RI&E

Er zijn verschillende manieren om te starten met een RI&E. Je kan zelfstandig aan de slag met het opstellen van een RI&E, maar ook gebruik maken van een digitaal hulpmiddel, bijvoorbeeld een branche-instrument van je brancheorganisatie. Tot slot is het mogelijk om een externe arbodeskundige in te schakelen om je te helpen bij het opstellen van een RI&E. 

Om ondernemers op weg te helpen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in samenwerking met een brede groep partners, de website routenaar.rie.nl ontwikkeld. Dit is een vernieuwde website van het Steunpunt RI&E. Op deze website ontdek je in een paar simpele stappen welke route naar de RI&E het beste past bij jouw bedrijf en kun je direct zelf aan de slag met je eigen RI&E.

www.routenaar.rie.nl

Bron: Vakblad Voedingsindustrie 2020