Optimale bedrijfsprocessen met RBK Group
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Optimale bedrijfs­pro­cessen met RBK Group

  • 18 oktober 2022
  • Door: Marjolein Straatman

Automatisering is niet meer weg te denken uit de voedingsindustrie. De RBK Group stroomlijnt bedrijfsprocessen met softwareoplossingen zoals het bekende FOBIS®. Maar er is meer. Met innovatieve nieuwbouw en verbouw fungeert de groep als one-stop-shop voor elk bedrijf dat efficiënter, duurzamer en klaar voor de toekomst wil zijn.

“Nooit eerder werden voedingsmiddelen zo veilig geproduceerd als nu. De inspanningen die de industrie hiervoor levert worden vaak ondersteund door automatiseringsoplossingen. Ze stroomlijnen bedrijfsprocessen, verschaffen inzicht, zekerheid en een sterke basis om beslissingen op te nemen.”

Aan het woord is Paul Nass. Hij is hoofd verkoop van de RBK Group en CEO van RBK Automation GmbH in het Duitse Kleve, dat net zoals de vestiging in Deventer tot de RBK Group behoort. De leverancier levert ruim 40 jaar rendementsverhogende oplossingen aan de voedingsindustrie, waaronder bedrijven in onder meer de branches Vlees en Brood en banket. Zo ontwikkelde het bedrijf speciaal voor voedingsmiddelenbedrijven het bekende modulaire ERP-systeem FOBIS®. “We zijn een door kennis gedreven IT-bedrijf met automatisering als een belangrijke kernactiviteit. Toch is onze dienstverlening breder en bestaat die uit een integrale aanpak.”

Ingenieurs en architecten

RBK fungeert als een one-stop-shop voor elk food-bedrijf dat groeit of op een andere manier verandert. De divisie Food Automatisering is een belangrijke pijler, maar de business unit Food Projects net zozeer. Hieronder vallen een eigen ingenieursbureau, architectenbureau en milieuafdeling. Samen zorgen ze ervoor dat via nieuw- of verbouw zowel de bedrijfsomgeving als de processen erin optimaal zijn ingericht.

“Alles begint met luisteren naar de klant. Onze experts onderzoeken in geval van een nieuwbouw of verbouwing de huidige bedrijfsprocessen, de actuele en toekomstige logistieke stromen, waar de klant over drie, vijf of tien jaar wil zijn en voeren haalbaarheidsstudies uit. Gaandeweg ontstaat er een masterplan met een zo efficiënt mogelijke opbouw van de lijnen. Pas dan is de architectuur aan de beurt en wordt er met die lijnen als uitgangspunt gebouwd of verbouwd. Op veel bedrijfsvloeren maken goederen te veel meters. RBK zet in op een optimalisatie van logistieke stromen”, zegt Paul. 

In de aanpak worden alle facetten op de bedrijfsvloer meegenomen. Ook koeling bijvoorbeeld, waar RBK van oudsher sterk in is. De milieutak ontwikkelt de meest optimale werkwijze ten aanzien van zaken als geur, geluid en afvalwater en ook vergunningsaanvragen.

RBK organiseerde als vaste partner bij BCS Coldstore & Logistics de installatie van de energiezuinige koelinstallatie in Amsterdam

Automatisering 

Vanuit de business unit Automatisering levert RBK softwareoplossingen voor elk niveau; van ERP tot MES en SCADA/PLC. Geen bedrijf ontkomt aan een zekere automatiseringsslag. Toch kan het volgens Paul op veel plekken beter. “Zonder een sluitende en geautomatiseerde voorraadregistratie is de kans groter dat grondstoffen over de THT datum raken. Ook worden er meer fouten gemaakt als de registratie van hoeveelheden en typen grondstoffen in een receptuur niet adequaat is geautomatiseerd. Duurzamer werken begint bij het stroomlijnen van dit soort processen. Met de juiste software is een volledig en realtime inzicht in elk deel van de keten mogelijk, van de ontvangst van goederen tot en met de expeditie. Zo ontstaat volledige traceerbaarheid en proceszekerheid. En: rust. Bovendien legt het feilloos de plekken bloot waar kan worden bespaard.”

Energie besparen

Besparing op grondstoffen en energie is anno nu misschien wel relevanter en urgenter dan ooit. Door automatisering raakt niet alleen de goederenstroom waterdicht, maar krijgen bedrijven ook hun energieverbruik in kaart. En daar valt op te sturen.

“Zo draagt onze FOPRO SCADA/PLC-software bij aan serieuze energiebesparingen. Bij een klant van ons in de vleesindustrie bijvoorbeeld, werd dankzij de optimaliserende regelingen van FOPRO een energiebesparing gerealiseerd van meer dan 30 procent. Het is deel van een integrale aanpak. RBK realiseerde voor dit bedrijf de nieuwbouw volgens het hoogste niveau van het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL en bouwde zonder fossiele energiedragers. Dak en muren zijn van materiaal met hoge isolatiewaarden zodat er geen energie verdwijnt. En alleen al dankzij de toepassing van ledverlichting is er een jaarlijkse CO2-besparing van 650 ton. De elektriciteit die het bedrijf zelf opwekt via zonnepanelen wordt eerst voor de koeling gebruikt. Zodra de productie start, zorgt de automatische sturing ervoor dat de volledig zelf opgewekte stroom richting productie gaat. Met de eigen restwarmte verwarmt het onder meer de kantoren en het reinigingswater”, somt Paul op.

Equipment

RBK begeleidt bedrijven ook bij de verplichte energie-audit EED waarmee een deel van de ondernemingen elke vier jaar te maken heeft. Het past bij de integrale dienstverlening volgens Paul. “Met ons equipment zijn alle bedrijfsprocessen te stroomlijnen. We bouwen aan een langere relatie en nemen de klant graag mee in onze brede blik op de toekomst. En op manieren om energie te besparen. Wij weten hoe.”

www.rbk.nl

Bijschrift hoofdfoto: Voor The New Plant/Zandbergen is in samenwerking met RBK Food Projects een hagelnieuw gebouw neergezet dat zijn tijd -zeker qua duurzaamheid – ver vooruit is

Bron: Vakblad Voedingsindustrie 2022