Herziening EU Novel Foods Regulation
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Herziening EU Novel Foods Regulation

  • 24 november 2015
  • Door: Judith Witte

Op woensdag 28 oktober stemden de leden van het Europees Parlement over wetgeving die beoogt de vergunningsprocedures voor nieuwe voedingsmiddelen (novel foods) te vereenvoudigen. De herziening van de regelgeving is hard nodig om up-to-date te zijn met de wetenschappelijke en technologische vooruitgang

Sinds 1997 zijn er Europese regels van kracht voor het op de markt brengen van nieuwe voedingsmiddelen:‘novel foods’. Om deze producten op de Europese markt te mogen brengen, is een veiligheidsassessment en authorisatie vereist: dat was jarenlang een tijdrovende en kostbare onderneming. Met een toelatingsprocedure voor nieuwe voedingsmiddelen die in alle EU-landen gelijk is, verwacht de Commissie de administratieve lastendruk te verminderen en de concurrentiekracht van de Europese levensmiddelenindustrie te vergroten.

Goedkeuring

Op woensdag 28 oktober keurden de EP-leden een verslag goed om de vergunningsprocedures voor nieuwe voedingsmiddelen te vereenvoudigen. De Parlementsleden  hebben wel een aantal wijzigingen aangebracht in het eerder bereikte akkoord met de lidstaten. Om die reden zal dit akkoord nog moeten voorgelegd worden aan de lidstaten in de Raad van Ministers. Pas na instemming van de lidstaten kan de wetgeving in werking treden.

Wat zijn novel foods?

Nieuwe voedingsmiddelen omvatten producten zoals insecten en nanomaterialen, maar ook schimmels, algen en nieuwe kleurstoffen. Het zijn nieuw ontwikkelde, innovatieve voedingsmiddelen, bijvoorbeeld met toegevoegde stoffen die de gezondheidswaarde van het product verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de toevoeging van fytosterol aan margarine voor een cholesterolverlagend effect. Ook gaat het om producten die zijn geproduceerd met behulp van nieuwe technologieën en productieprocessen. Denk daarbij aan moderne biotechnologie of een nieuwe fok- of kweektechniek. Voedsel dat oorspronkelijk buiten de EU werd gegeten, wordt ook geclassificeerd als nieuw. Bijvoorbeeld zaden of sappen van exotische planten uit het tropisch regenwoud, zoals chia zaden. Sinds 1997 zijn er zijn er rond de 180 nieuwe voedingsmiddelen ingediend (7-10 per jaar). Van alle aanvragen zijn er sindsdien ongeveer 80 ‘novel foods’ geauthoriseerd voor gebruik in de EU.

Gelijk speelveld

Eind september werd in Brussel een seminar voor journalisten gehouden over de herziening van de EU-richtlijn Novel Foods. Voedingsindustrie was daarbij. In het seminar kwamen de verschillende actoren die bij het wetsvoorstel zijn betrokken aan het woord, waaronder Valeriu Curtui (hoofd van de EFSA-afdeling Nutrition), James Nicholson (de ENVI-rapporteur voor de novel foods regulation) en de zes schaduwrapporteurs. In het panel zat ook Europarlementariër Jan Huitema (1984), sinds juli 2014 lid van het Europees Parlement voor de VVD. “Het grootste pluspunt van de nieuwe wetgeving vind ik dat er een centraal niveau van autorisatie ontstaat waarin wetenschap leidend is,”zei Huiteman. “Een tweede pluspunt is dat er in Europa een gelijk speelveld wordt gecreeërd. Voedsel wordt schaars, de nutriële waarde ervan wordt steeds belangrijker. Innovatie is nodig om straks de wereld te voeden. Daarbij zijn wij als fractie vooral kritisch op het punt dat het beleid haalbaar moet zijn voor álle partijen, dus ook voor de ondernemer. Of er ook minpunten zijn? Ja, dat het zo verschrikkelijk lang geduurd heeft voor deze wet bekrachtigd wordt!”

‘Nieuwe voedingsmiddelen omvatten producten zoals insecten en nanomaterialen, maar ook schimmels, algen en nieuwe kleurstoffen’

Eén loket

Ondernemingen die een nieuw voedselproduct op de markt willen brengen, moeten zich voortaan in Brussel bij de Commissie melden, en niet langer zoals voorheen bij de overheid in een afzonderlijke lidstaat. Een gecentraliseerd loket voor toelating van nieuwe voedselproducten voorkomt uiteenlopende niveaus van voedselveiligheid en bescherming van de menselijke gezondheid binnen de Europese Unie. Bovendien biedt een gecentraliseerde aanpak een betere garantie voor een soepele werking van de interne markt voor nieuwe voedingsmiddelen en kan het de concurrentiepositie van de Europese voedselindustrie versterken.

Belangrijk

Producten die reeds op de nationale markt zijn toegelaten kunnen gewoon in de schappen blijven tijdens de Europese goedkeuringsprocedure. Dit geldt bijvoorbeeld voor insecten die reeds in diverse supermarkten in Nederland verkocht worden. Indien een product alleen op de nationale markt verkocht zal worden, en er dus geen toestemming gewenst is voor verkoop op andere Europese markten, is het niet nodig om een goedkeuringsprocedure te starten.

ec.europe.eu/food/safety/novel_food

Bron: EP-vlaggen: ©Jelle van der Wolf; Novel Foods: ©Image licensed by SignBiblio