Zout- en verzadigd vetgehalte daalt
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Zout- en verzadigd vetgehalte daalt

  • 09 januari 2018

Het zoutgehalte van levensmiddelen die de NVWA onderzocht is in de afgelopen 6 jaar met 11% afgenomen. Echter geldt die niet voor sauzen; daar nam het zoutgehalte juist toe. In 2017 daalt ook het percentage verzadigd vet in de onderzochte levensmiddelen. Dit blijkt uit een onderzoek dat gepubliceerd is op 22 december 2017, naar de samenstelling (zout en verzadigd vet) van levensmiddelen in Nederland.

Minder zout

In het kader van de jaarlijkse zoutmonitoring, onderzocht de NVWA 404 vergelijkbare levensmiddelen (brood, chips en zoutjes, conserven, (diepvries-)snacks, kaas, kant-en-klaarmaaltijden, koek en banket, sauzen, soep en vleeswaren). De resultaten wijzen uit dat in de afgelopen 6 jaar het zoutgehalte in deze productgroepen met 11% is gedaald. De productgroepen brood, conserven, kaas, kant-en-klaarmaaltijden, soep en vleeswaren zijn vooral verantwoordelijk voor deze daling. Zoals eerder aangegeven is de productgroep sauzen juist gestegen qua zoutgehalte; een stijging van 8%. Als alle 858 onderzochte producten over de jaren heen worden vergeleken is het gemiddelde zoutgehalte gedaald van 1,24% in 2011 naar 1,13% in 2017.

Veel productgroepen hebben een maximum-norm voor zout. Dit is afgesproken in het Akkoord verbetering productsamenstelling. Voor de productgroep groenteconserven voldoet 83%, voor soep en bouillon 86% en voor specifieke vleeswaren voldoet 73% aan de afgesproken normen. Circa 50% van de bouillonblokjes voldeed in 2017 nog niet aan de afgesproken norm. En bij vleesconserven voldeed slechts 59% aan de aanstaande norm.

Percentage verzadigd vet daalt langzaam

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het gemiddelde verzadigd vetgehalte in geselecteerde productsoorten langzaam afneemt. De bemonsterde paté en smeerleverworst voldeed in 2017 voor 60% aan de afgesproken maximale norm voor verzadigd vet; in 2016 was dit nog minder (48%). Van de bemonsterde kant-en-klaarmaaltijden voldeed 94% aan de aanstaande norm voor verzadigd vet.

De etikettering voor verzadigd vet klopt ook niet altijd. Het meest opvallende is dat in Saksische smeerleverworst 12% meer verzadigd vet wordt geanalyseerd dan in de voedingswaarde die op het etiket staat aangegeven.

Akkoord verbetering productsamenstelling

Vanuit het Akkoord verbetering productsamenstelling zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt over het maximumgehalte aan zout en verzadigd vet in voedingsmiddelen. Begin 2014 is dit akkoord door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afgesloten met brancheorganisaties van de voedingsmiddelenindustrie, retail, horeca en catering. Het doel van het akkoord was het in 2020 gemakkelijker moet zijn voor de consument om maximaal 6 gram zout en maximaal 10% van de dagelijks benodigde calorieën uit verzadigd vet te laten bestaan. In dit kader monitoren NVWA en RIVM in opdracht van het ministerie van VWS jaarlijks voedingsmiddelen op gehalten zout, suiker en (verzadigd) vet.

Bron: © Pixabay