Voedselsysteem op de schop
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Voedselsysteem op de schop

  • 08 maart 2016

Er is brede steun van 22 EU lidstaten plus Noorwegen en Zwitserland, het internationale bedrijfsleven en patiëntenorganisaties om het aanbod van voedingsproducten stap voor stap gezonder te maken door het verminderen van zout, verzadigd vet en suikers. Lidstaten, de levensmiddelenindustrie en NGO’s werken samen om dit doel te bereiken.

Op 22 februari 2016 werd  in Amsterdam een conferentie gehouden in het kader van het Europees voorzitterschap. Minister Edith Schippers (VWS) en staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) ontvingen delegaties vanuit het bedrijfsleven, voedingsmiddelenindustrie, retail (supermarkten) NGO’s en  lidstaten. Ook Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis (gezondheid en voeding), plaatsvervangend Directeur-Generaal voor bedrijven & industrie, Antti Peltomäki en de WHO en niet-EU landen als Noorwegen en Zwitserland namen deel. Voor het eerst kwamen deze partijen op deze schaal bijeen.

Roadmap

Tijdens de conferentie is brede steun uitgesproken voor de ‘Roadmap for action’.  Daarmee onderschrijven de deelnemers de urgentie voor gezamenlijke actie om het productaanbod stap voor stap gezonder te maken door zout, verzadigd vet en toegevoegde suikers (calorieën) in producten te verlagen. Het gaat om publiek private samenwerking, waar zowel experts uit de lidstaten als de voedingsindustrie en patiënten- en consumentenorganisaties vertegenwoordigd zijn. In het document staan de afspraken die tijdens de conferentie zijn opgesteld door de aanwezige EU-lidstaten, bedrijven en ngo's. De roadmap moet leiden tot gezondere voeding in de Europese Unie.

‘Innovatie is de sleutel’

Minister Edith Schippers: “Ik ben zeer tevreden met de steun die is uitgesproken. Inmiddels staan 24 Europese landen er al achter. Dat zijn ze nog niet allemaal, ik doe mijn best om nog meer landen hier achter te krijgen, maar ik wil nu aan de slag. Anders blijven we wachten. Met de conferentie van vandaag hebben we een goede basis om samen te werken aan gezonde producten, zodat de gezonde keuze ook de makkelijke wordt.”

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken: “Innovatie is de sleutel voor de land- en tuinbouwsector en voedselproducenten om dat gezondere eten te kunnen maken. Nu zoveel lidstaten en grote levensmiddelenproducenten met elkaar afspraken hebben gemaakt, kunnen hierin stappen worden gezet. Het is belangrijk hierin samen op te trekken. Want burgers in de EU eten voedsel dat uit alle windstreken van Europa afkomstig is.”

Ziektes

De meeste inwoners binnen Europa krijgen te veel zout, verzadigde vetten en suikers binnen. Mede daardoor stijgt het aantal mensen met ziektes als diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas nog altijd. Verschillende Europese landen zijn al bezig om de hoeveelheid zout, verzadigde vetten en suikers in voedingsproducten terug te verlagen. De manier waarop landen dat doen kent vele variaties, terwijl er sprake is van één Europese markt. Daarom is het van belang dat op Europees niveau wordt samengewerkt om de gezonde keuze voor de consument makkelijk te maken. De conferentie was de opmaat naar de informele en formele Europese Ministerraden voor Volksgezondheid die later dit voorjaar worden gehouden. De bedoeling is dat op deze raden politieke besluitvorming plaatsvindt.

Aan Tafel!

Eerder die maand, op 11 februari, verscheen ook al de essaybundel ‘Aan Tafel! De presentatie van de bundel vormde de aftrap van de voedseldialoog over de toekomst van de voedselvoorziening. Want het voedselsysteem moet anders, vindt Martijn van Dam. “Eerlijker voor de boer, transparanter voor de consument, en natuurlijker voor de overbelaste aarde die een groeiende wereldbevolking van voedsel moet voorzien.”
Aanpassingen in het voedselsysteem zijn nodig om ook op de lange termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen, zowel in Nederland als in de wereld. Het kabinet wil daarom naar een integraal voedselbeleid waarin volksgezondheid, ecologische houdbaarheid en veiligheid centraal staan. De komende maanden worden hiervoor verschillende bijeenkomsten en debatten georganiseerd. De uitkomsten van deze voedseldialoog worden in het najaar door het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd.

Toekomstvisie

Als start van deze dialoog heeft staatssecretaris Van Dam tien opiniemakers en sleutelfiguren uit de voedselwereld uitgenodigd om hun toekomstvisie te geven op voedsel en de productie ervan. De essaybundel is gepresenteerd in restaurant POSSE bij de Fenix Food Factory in Rotterdam. Aansluitend ging staatssecretaris Van Dam in gesprek met de essayisten over de toekomst van de voedselvoorziening.

De essaybundel Aan Tafel! en de Roadmap for Action on Food Product Improvement zijn gratis te downloaden op de site van de Rijksoverheid.

www.rijksoverheid.nl

Bron: @Lightspring/shutterstock.com