Vendrig walk'n closet
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Vendrig walk'n closet

  • 09 september 2014
  • Door: Ria Besseling

Voedingsbedrijven gebruiken dagelijks grote hoeveelheden kleding in alle soorten en maten. Ze hebben echter vaak onvoldoende inzicht in de logistieke kledingstroom en de beheersing daarvan. Vendrig introduceert Walk’n Closet met track&trace voor werkkleding op basis van UHF/RFID-chips en UHF-scanning.

Track & trace van producten en productstromen met RFID (Radio Frequency Identification) is sterk in opkomst. Dit informatiesysteem maakt gebruik van kleine informatiechips die onzichtbaar zijn verwerkt in producten zoals verpakkingen, en maakt deze gemakkelijk traceerbaar. RFID in combinatie met UHF-scanning (Ultra High Frequency) gaat nog een stapje verder: de techniek maakt de gebruiker, de producten op locatie en in bulk traceerbaar. Bedrijfskleding bijvoorbeeld. Dit is de basis van het nieuwe concept Walk’n Closet voor bedrijfskleding, ontwikkeld door Textilligence. Vendrig, specialist in verhuur en reiniging van bedrijfskleding in IJsselstein, introduceert het systeem voor voedingsbedrijven.

Veel bewegingen

“Met die UHF/RFID-combinatie biedt Walk’n Closet direct twee voordelen voor de voedingsindustrie: bedrijven kunnen de kleding zelf registreren en bovendien bulk (kleding per container) scannen en lezen”, vertelt Paul de Jonge, projectleider Walk’n Closet en hoofd Relatiebeheer van Vendrig. Bedrijfskleding kent een traject met veel bewegingen. Dat begint al bij de wekelijkse levering door de wasserij, gevolgd door het gebruik binnen het bedrijf. “Dan rijst de vraag waar een kledingstuk zich bevindt. In veel voedingsbedrijven dragen medewerkers poolkleding. Deze is anoniem en wordt op maat uitgegeven. De intern verantwoordelijke heeft geen idee wie wat draagt en wanneer. Ook zijn de reparatiekosten per medewerker onduidelijk en er is geen controle op het dragen van de juiste maat. Medewerkers kiezen bovendien al snel nieuwere en nette kleding uit. Dit gedrag is anoniem en moeilijk te sturen. Ook het sturen van het kledinggebruik per afdeling, bijvoorbeeld op onderscheid tussen low en high care productieafdelingen, verloopt vaak moeizaam”, zo belicht De Jonge praktische situaties. “Voor een andere oplossing, persoonsgebonden kleding op naam, uitgegeven en opgeborgen in persoonlijke uitgiftekasten, is veel meer kleding nodig. Bovendien moet er ook dan kleding beschikbaar zijn voor alle medewerkers inclusief flexwerkers. Walk’n Closet stuurt op het persoonlijk gebruik van kleding door de medewerker en maakt hem verantwoordelijk voor zijn werkkleding.”

Eigen identificatiecode

In ieder kledingstuk in het Walk’n Closetsysteem is een flexibele, duurzame UHF/RFID-chip met een eigen identificatiecode ingebracht. De medewerker wordt gescand bij binnenkomst en bij het verlaten van de kleedruimte. Bij binnenkomst in de kleedruimte krijgt hij via een beeldscherm de instructie om uit een bepaalde container een schoon kledingstuk te nemen. Aan het eind van de werktijd, bij het verlaten van de kleedruimte, scant het systeem via de chip of de vuile kleding in de vuilgoedkast is gedaan. Antennes bij de entree en in de vuilgoedkast registreren aankomst, vertrek, gebruik en inlevering van de kleding. Bovendien verzamelen ze gegevens van de drager en het kledingstuk in een database. Een verantwoordelijke medewerker die toezicht houdt op de kleding, is dus niet meer nodig.

Naar drager en draagmoment

“Met Walk’n Closet maken we het gebruik van bedrijfskleding persoonlijk naar drager en draagmoment. Het systeem geeft continu inzicht in wie welk kledingstuk draagt en wanneer het wordt ingeleverd. Walk’n Closet maakt het voor afnemers aantoonbaar dat het bedrijf de hygiëneregels naleeft. Medewerkers van high care zones dragen de vereiste kleding en wisselen deze daadwerkelijk dagelijks,” betoogt De Jonge. Het basissysteem bij het voedingsbedrijf bestaat uit registratieantennes voor de UHF/RFID-chips in de kleedruimten. “Maar het kan ook met een tourniquet, een toegangspoort, bij de ingang worden uitgebreid,” vertelt Steven Smol, Sales & Marketing Director van Textilligence die Walk’n Closet ontwikkelde. “De medewerker krijgt dan na het scannen toegang en leest instructies op een beeldscherm. Het systeem weet welke kleding hij nodig heeft. Verdere persoonlijke controle op kledinguitgifte is niet nodig.” Het systeem maakt eveneens de kledingstroom tussen het bedrijf en de wasserij controleerbaar, naast de huidige barcodescanning bij Vendrig zelf. De medewerker van Vendrig heeft met zijn pasje toegang tot de kleedruimte van het bedrijf. Hij controleert of de container met vuile kleding in orde is, voert deze af en komt terug met een container met schone kleding.  Omdat de kleding ook bij Vendrig wordt gescand, is de controleketen gesloten.

‘Een oplossing om hygiëneborging, veiligheid en kleding- en beheerskosten te verbeteren’

Beheerskosten verbeteren

Geen persoonlijk toezicht op de kledingstroom is een besparing waarmee investeren in Walk’n Closet direct is terug te verdienen. De investering hangt ook af van de infrastructuur van het bedrijf, het inrichten van het aantal locaties met Walk’n Closetregistratie en het al dan niet plaatsen van tourniquets. Denk ook aan het besparen op inrichting van de kleedruimte. Zo kunnen kasten voor werkkleding worden vervangen door rolcontainers en zo hoeft werkkleding niet meer worden ingelegd.

Het systeem is een oplossing om hygiëneborging, veiligheid en kleding- en beheerskosten van voedingsbedrijven te verbeteren. Omdat Walk’n Closet iedere drager van werkkleding persoonlijk maakt, krijgt een onderneming inzicht in kosten op basis van nauwgezette managementinformatie. “De aanschafkosten van bedrijfskleding zijn weliswaar doorgaans stabiel, maar de beheerskosten kunnen sterk variëren. Deze kostenpost kan fors oplopen door de interne distributie van het bedrijf. Walk’n Closet geeft real time informatie over het kledingverbruik en daardoor maximale beheersing.  Bedrijven kunnen zo’n 20% op poolkleding besparen door kledingverbruik op maat en minder wasbeurten, afhankelijk van de vervuilingsgraad,” geeft De Jonge een indicatie. “Voor duurdere veiligheidskleding bijvoorbeeld, vormt Walk’n Closet een waterdichte oplossing tegen niet inleveren of zoekraken.”  

FOTO: Paul de Jonge (l) en Steven Smol (r) in de wasserij van Vendrig

'In ieder kledingstuk wordt een UHF/RFID-chip met een eigen identificatiecode ingebracht'

Anticiperen

De grootste besparing zit echter in minder handling en beter inzicht in die beheerskosten. Omdat Walk’n Closet aangeeft wie en wanneer welk kledingstuk gebruikt, komen mogelijke besparingen snel aan het licht. “Productiebedrijven kunnen met de kledinginzet per locatie nauwkeurig anticiperen op processen en pieken in de productie, zeker bij seizoensinvloeden en de inzet van uitzendkrachten. Kleding kan precies worden afgestemd op processen in low en high care zones en medewerkers kunnen worden aangesproken op hun draaggedrag vanwege het inzicht in reparatiekosten,” aldus Paul de Jonge.

www.vendrig.nl/walkncloset

Bron: Vendrig