Personalised nutrition
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Personalised nutrition

  • 07 februari 2017
  • Door: Judith Witte

Gezondheid is naast duurzaamheid een van de belangrijkste thema’s in de voedingsbranche. “Een maatschappij waarin elk individu bewuste keuzes kan en wil maken om een eetpatroon te volgen dat precies aansluit bij wat hij of zij nodig heeft: dát is de toekomst”, zegt Nard Clabbers van TNO.   

‘In gezonde voeding liggen voor de voedingsindustrie de komende jaren ongelofelijke kansen’, voorspelt ook de Rabobank in haar Thema-Update ‘Gezonde Voeding- Hard op weg naar eten op maat’ van december 2016. ‘Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan meer te willen betalen voor voeding die hen aantoonbaar gezonder maakt of houdt. Daar kan pas van geprofiteerd worden als voor de consument én de maatschappij duidelijk is welke meerwaarde personalised food biedt. De reguliere voedingsindustrie zal op haar qui-vive moeten zijn om deze boot niet te missen.’ 

Empowerment

Nard Clabbers, Senior Business Developer Personalised Nutrition and Health bij TNO heeft het over ‘empowerment van de consument’. “Ik voorzie een krimpende markt voor producten die niet zo goed voor je zijn en die niet duurzaam zijn geproduceerd. De voedselkeuzes blijven gebaseerd op prijs en op smaak, maar factoren als impact op het milieu en gezondheid gaan een steeds grotere rol spelen. De consument bepaalt en laat zich minder wijsmaken. Claims van producenten en supermarkten worden zelden geloofd. Wat er daarentegen onderling in ‘peer groups’ op social media wordt gedeeld, heeft wél veel waarde.”

Internationaal consortium

Om op deze behoeftes in te springen, is het consortium Personalised Nutrition and Health in het leven geroepen; een initiatief van TNO en Wageningen University & Research. Een jaar geleden schreven we in vakblad Voedingsindustrie al over de ambitieuze plannen voor het samenwerkingsverband, afgelopen zomer werd het Consortium daadwerkelijk geboren. Inmiddels wordt er volop onderzoek gedaan naar de meerwaarde van personalised food, en naar de technologie en kennis die nodig is om gepersonaliseerd voedings- en gezondheidsadvies op grote schaal mogelijk te maken. Partners door de hele keten, van boer en voedingsmiddelenfabrikant tot cateraar of retailer, kunnen waarde toevoegen aan hun product of dienst, en zo een bijdrage leveren aan een gezondere maatschappij. In het internationale consortium werken diverse wetenschappelijk disciplines met elkaar samen: van life sciences en gedragswetenschappen tot data-analyse en sensortechnologie. “Deelnemende partners (zie kader, red.) kunnen met de inzichten uit het onderzoek bijvoorbeeld adviezen en boodschappenlijstjes op maat ontwikkelen, of apps waarmee mensen hun gezondheid nauwkeurig in de gaten kunnen houden. Meten en weten is niet genoeg: we doen ook onderzoek naar hoe mensen gemotiveerd kunnen worden om hun gedrag daadwerkelijk aan te passen.” 

Smaakbeleving genetisch bepaald
Koriander is een bijzonder kruid: de één vindt het lekker, een ander noemt de smaak zeepachtig. Waarschijnlijk is de smaakwaardering van koriander genetisch bepaald, zo blijkt uit een studie onder 14.000 proefpersonen. Onderzoekers bekeken het totale genoom van alle proefpersonen en ontdekten een associatie van gen OR6A2 op chromosoom 11. Dat gen zorgt ervoor dat we bepaalde stoffen kunnen ruiken, waaronder ook E-(2)-Decenal, dat zowel in koriander voorkomt als in de stinkende stoffen die insecten afscheiden om zich te beschermen tegen vijanden. 
Bron: Nutritionfacts 

The quantified self

“Personalised food is ‘eten op maat’: voeding die rekening houdt met, en afgestemd is op, onder andere  leeftijd, sekse, gewicht, vatbaarheid voor ziektes, leefstijl, allergieën en allerlei andere persoonlijke kenmerken en voorkeuren. Het is geen science fiction meer: sensoren om ‘do it yourself’-metingen te doen, worden steeds beter en goedkoper. “Er zijn activity trackers voor om je pols en bewegingsapps voor op smartfoons. Dankzij het human genome project (HGP) is het hele menselijke genoom sinds juli 2000 ontcijferd. Met name farmaceutische en biotechnologiebedrijven spitsen een groot deel van hun onderzoeksinspanningen toe op genomisch interpretatieonderzoek. Ik verwacht dat het in de toekomst voor iedereen mogelijk is je persoonlijke genetische code geheel te kennen,” aldus Nard. 

Eten op maat

“De grote hoeveelheid informatie die de metingen oplevert, is nu al te gebruiken om gezondheidseffecten van producten te onderbouwen, of voor onderzoek naar voeding, gezondheid en gedrag,” aldus Nard. “En als het delen van deze informatie leidt tot een persoonlijk voedingsadvies dat past bij jouw metabolisme, en ervoor zorgt dat je gezonder ouder wordt; dan verwacht ik dat er veel animo voor zal zijn. Het advies moet wel een aantoonbare toegevoegde waarde hebben, en het moet veilig zijn; anders delen mensen de informatie niet. Binnen ons onderzoeksprogramma krijgen onderwerpen als consumentenvertrouwen van het (voedings)advies, de keuzevrijheid en het waarborgen van de privacy van consumentengegevens daarom nadrukkelijk aandacht. Het programma staat open voor nieuwe partners, zowel multinationals als mkb’ers. Zij kunnen participeren in het gehele programma of in delen ervan,” besluit Nard Clabbers. 

www.tno.nl

Partner worden?
Het consortium Personalised Nutrition and Health is een langlopende publiek-private samenwerking binnen de Topsectoren Agri&Food en Lifesciences & Health en wordt afgestemd met andere meer fundamentele projecten op dit gebied die door bijvoorbeeld TIFN en NWO gefinancierd worden. Het onderzoeksprogramma bestaat uit deelprojecten van elk 2-3 jaar. Huidige partners van het consortium zijn: Philips, Google Food, Menzis, Albert Heijn, Jumbo, FrieslandCampina, Dutch Spices, PS in foodservice, Noldus Information Technology, SmartWithFood, VitalinQ Lifestyle Support, Sense Health, NIPED en Vital 10.

Bron: Foto laptop: ©Shutterstock/Marta Design