ISS lanceert HSE-app
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

ISS lanceert HSE-app

  • 09 februari 2016

Voor serviceorganisaties zijn medewerkers het meest waardevolle kapitaal. Daarom horen de gezondheid en veiligheid van facilitair personeel topprioriteit te zijn, vindt Mark Steinbusch van ISS. Goede prestaties worden geleverd door gezonde mensen, veilige werkprocessen en de juiste uitrusting.

Beleidmakers en bedrijfsleiders moeten er altijd naar streven om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te garanderen. Bedrijven horen elkaar op dit gebied te helpen vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, vindt Mark Steinbusch. Hij werkt sinds 2002 bij ISS Facility Services, dat in 1901 in Kopenhagen werd opgericht en is gegroeid tot een van 's werelds grootste Facility Services organisaties. Mark deed ervaring op als operationeel manager in de gezondheidszorg en de chemische industrie. Binnen deze twee segmenten maakte hij op verschillende manieren kennis met risicomitigatie. Sinds 2013 stuurt hij een landelijk team van HSE-Advisors en veiligheidskundigen aan.

Visie

“Het is van belang dat een bedrijf een visie heeft op het gebied van veiligheid en gezondheid (HSE),” stelt Mark. “Die visie kan eenvoudig zijn. Zoals het totaal willen vermijden van ernstige ongevallen, omdat dit vanuit sociaal en bedrijfsmatig oogpunt een must is. Sociaal: omdat servicebedrijven afhankelijk zijn van de prestaties van gezonde mensen en dus intrinsieke zorg moeten hebben voor hun mensen. Bedrijfsmatig: omdat de combinatie van het eigen merk met ongevallen of verwondingen van personeel leidt tot imagoschade. En omdat ‘brand protection’ op de lange termijn belangrijker is dan het resultaat op korte termijn. Vooral internationaal acterende, beursgenoteerde bedrijven weten dat een ernstig ongeval desastreuze gevolgen kan hebben. Zeker als onvoldoende kan worden aangetoond dat er alles aan is gedaan om het ongeval te voorkomen.”

Supportketen

Het merendeel van de ondernemingen dat in de industrie actief is, is zich al decennialang bewust van het verhoogde risico bij de uitvoering van werkzaamheden in hun omgeving. Ook servicebedrijven, die in de supportketen actief zijn, moeten zich bewust zijn van risico’s. Op wat voor gebied dan ook. Mark: “Vooral bedrijven die meerdere diensten, in meerdere segmenten aanbieden, hebben baat bij een heldere, integrale visie op het gebied van HSE. Schoonmaken of cateren zijn in principe geen risicovolle werkzaamheden. We weten echter dat veruit de meeste ongevallen gebeuren door simpelweg te vallen. En dus hoort een facilitair medewerker zich bewust te zijn van de gevaren van een natte, gladde of vette vloer. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn klant.”

Doelen vaststellen

Het is verstandig om als bedrijf de HSE doelen eerst vast te stellen. De bedrijfscultuur is daarna echter de doorslaggevende factor. “Het op papier zetten is een begin, het naleven van de HSE-regels is daarna een kwestie van consequent gedrag. En dat begint bij topmanagement en directie,” aldus Mark. “Voor internationaal acterende bedrijven is het prettig dat HSE-normen onderling vastgesteld kunnen worden. Dat er kennis is van meerdere industrieën en services en de potentieel risicovolle activiteiten in dit speelveld. Belangrijker nog is dat software ons tegenwoordig in staat stelt om de HSE-prestaties te meten. HSE-KPI’s kunnen zo een machtig stuurmiddel zijn. Het ligt echter aan de visie en bedrijfscultuur of HSE, naast de gebruikelijke doelstellingen als groei, marge, klant- en medewerkerstevredenheid, wordt gebruikt om leiders op af te rekenen.”

App helpt bij risico’s op de werkvloer

Analyseren

Naast een visie, het vaststellen van doelen en het ontsluiten van internationale kennis, is het verstandig om blijvend te analyseren. Afgelopen jaar heeft intensief onderzoek inzichtelijk gemaakt dat bij ISS ruim de helft van de potentiële risico’s ingedeeld kunnen worden in drie categorieën: voorlichting, instructie en onderricht, BHV-oefening en BHV organisatie. “Deze uitkomst is opmerkelijk,” vindt Mark. “We voorzien immers in een uitstekend opleidingsprogramma om medewerkers de juiste vaardigheden te leren. Het knelpunt blijkt te schuilen in lokaal bewustzijn bij de opdrachtgever en het facilitaire team.”

Risicobeoordeling

Het komt regelmatig voor dat uitbestede diensten onvoldoende worden meegenomen in de risicobeoordeling van de opdrachtgever, zo is de ervaring van ISS. Ook worden medewerkers onvoldoende betrokken bij BHV oefeningen. Deze samenwerking is cruciaal bij het voorkomen van ongevallen en het beperken van schade. “Veilig werken moet maandelijks op de agenda staan van facilitaire teams én bij opdrachtgevers.” Ten slotte horen bedrijven elkaar vanuit maatschappelijk oogpunt te helpen, is zijn overtuiging. “De gehele facilitaire industrie is immers gebaat bij een goed imago op het gebied van veiligheid,” zegt Mark. “Het opstellen van beleid en visie is niet het meest ingewikkelde aspect; het veranderen van cultuur wél. En het consequent informeren van medewerkers op de werkvloer. Hier kunnen smartphones goed bij gebruikt worden, iedereen heeft een telefoon. Een app helpt bij het krijgen van inzicht in de risico’s op de werkvloer. Er worden video-instructies aangeboden en incidenten kunnen worden met de ingebouwde fotofunctie worden gemeld. We gaan medewerkers zeker stimuleren om met name gevaarlijke situaties te melden. Met pushberichten kunnen medewerkers ook geprikkeld worden alert te zijn. En schoonmakers kunnen snel op de hoogte worden gebracht van bijvoorbeeld de laatste arbo-instructies bij de uitrol van een nieuwe methode.”

Voor iedereen

“Dit soort kennis is in onze visie niet bestemd voor ons alleen,” besluit Mark. “Een veilige wereld is voor iedereen prettig. Daarom is de ISS HSE-app gratis beschikbaar in de verschillende app stores.”

www.nl.issworld.com/verantwoordelijkheid/HSE/hseapp

Mark Steinbusch: ‘Veilig werken moet op agenda staan van facilitaire teams én bij opdrachtgevers’

Bron: © ISS World