Duurzaam ondernemen raakt alle kernprocessen
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Duurzaam ondernemen raakt alle kernprocessen

  • 09 maart 2020
  • Door: Mathilde Lentjes

Heterotrofe kweek in plaats van autotrofe kweek. Een verantwoordelijkheidsgevoel van ‘gras tot glas’. Speciaal ontwikkelde waterbesparingssystemen; duurzaam ondernemen wordt volop omarmd én geïmplementeerd in de voedingsindustrie. Wat is de stand van zaken? 

De deskundigen Sjoerd van Sprang (Manager Sustainability & Innovation Communications - Global Corporate Communications bij FrieslandCampina), Eveline Bruins (Key Account / Area Sales Manager – Benelux bij Blücher) en Josien Croezen (Product Specialist bij Duplaco) geven inzicht in en hun kijk op duurzaam ondernemen aan de hand van 6 vragen.

Wat doen jullie concreet om duurzamer te ondernemen?

Sjoerd van Sprang: “Van gras tot glas voelen en nemen we bij Friesland Campina onze verantwoordelijkheid, op allerhande gebieden. Wij maken cruciale voeding(sstoffen) beschikbaar voor een groeiende wereldbevolking en verminderen de broeikasgasuitstoot. Dat doen we onder meer door over te stappen op schonere en hernieuwbare energiebronnen. Vaak worden deze opgewekt door onze leden/melkveehouders. Binnen ons bedrijf zijn er duidelijke regels voor een duurzaam inkoopbeleid van grondstoffen, met respect voor mens, dier en natuur.”

Eveline Bruins: “Blücher (onderdeel van de Watts-groep) is fabrikant van RVS afvoersystemen. Het fijne van RVS is dat het 100% recycleerbaar is, en dat is precies wat we doen. De verpakkingen voor de buizen en goten hebben een FSC-keurmerk. In de fabrieken wordt uiteraard afval gescheiden, maar we letten ook op kleine dingen. Zo gebruiken we geen plastic bekers. Water is een schaars goed, dus we doen ons uiterste best om water te besparen waar, hoe en wanneer we maar kunnen. Zo hebben we binnen de Watts-groep diverse waterbesparingssystemen ontwikkeld. Een dagelijkse monitoring en een intensief water-reductieplan zijn van kracht. Bij Blücher gaan we nog een stapje verder: met onze HygienicPro-goten bespaart een bedrijf tussen de 40 en 90% water.” 

Josien Croezen: “Duplaco B.V. implementeert duurzaam ondernemen op twee manieren: via onze kweekmethode en via de aard van algen als product. Om met de eerste te beginnen; wij kweken op heterotrofe wijze. Hierdoor produceren we veel algen op een kleine oppervlakte met een lage energielast. Ook de hoeveelheid water die we moeten gebruiken, ligt - vergeleken met de andere productiemethoden - erg laag. Tot slot is er de mogelijkheid om op termijn over te gaan op reststromen om het proces nog verder te verduurzamen. De aard van algen als product is ook duurzaam. Denk aan de Chlorella alg die wij ter plaatse produceren, en die een ongewoon rijk nutritioneel profiel heeft.”

Wat is de belangrijkste motivatie voor deze aanpak? 

Sjoerd van Sprang: “Dat ligt in onze purpose (nourishing by nature) en onze coöperatieve aard om samen te werken voor de lange termijn waarmee we dankzij de natuur goede voeding kunnen bieden. Om die reden moeten we ook goed omgaan met de mensen die het maken en de natuur die we gebruiken.”

Eveline Bruins: “Zorgzaamheid en verantwoordelijkheid. Met onze expertise in watertechnologie, willen we continu het comfort, de veiligheid en de levenskwaliteit voor mensen overal ter wereld verbeteren. We doen dit onder andere door een uitgekiend milieumanagement-beleid bij de diverse Watts' locaties. Wereldwijd verlenen we toegang tot schoon en veilig water en tonen we algehele maatschappelijke betrokkenheid door het steunen van diverse goede doelen. Al tientallen jaren streven we ernaar om de helpende hand te bieden aan de gemeenschappen die ons werk zo belangrijk maken.”

Josien Croezen: “Er is een transitie gaande van conventionele voedingsmiddelen naar alternatieve, duurzame en voedzame levensmiddelen. Duplaco micro-algen voldoen daar volgens ons aan en zijn toepasbaar in vega(n) producten. Wij willen een rol spelen in deze transitie, zodat jong en oud in de toekomst verzekerd zijn van toegang tot gezonde voeding.”

Welke obstakels komt u daarbij zoal tegen? En: hoe los je die op?

Sjoerd van Sprang: “De snel opvolgende veranderingen in regels en wetten maken verduurzaming niet altijd makkelijk. Wat is er nu vereist, en hoeveel moet daarin nu geïnvesteerd worden? Die keuze heeft invloed op de overgebleven ruimte om te investeren in extra verduurzamende maatregelen en dergelijke. Oplossingen zien we onder andere in samenwerking en het delen van inzichten. We werken aan meer verdienvermogen voor onze leden-melkveehouders, zodat er ruimte en aantrekkingskracht over blijft om te blijven verduurzamen.”

Eveline Bruins: “Het is niet altijd mogelijk om alles uit te voeren wat we voor ogen hebben, bijvoorbeeld voor een duurzame inzetbaarheid en behoud van personeel. Zo is het is tegen de wet om werknemers gratis lunches aan te bieden, zij moeten hiervoor een kleine bijdrage betalen. Soms heb je een mooi idee, maar werkt het niet. We hebben geïnvesteerd in allerlei materialen die onze werknemers kunnen gebruiken tijdens pauzes of gewoon tijdens werkuren: van fietsen tot elastieken. In het begin zijn dit gewilde attributen, maar na verloop van tijd wordt de animo minder. Toch blijft het belangrijk om inventief te blijven en met nieuwe dingen te komen. Het is nooit mogelijk om iedereen tevreden te stellen, maar als je alert blijft in hetgeen wat mogelijk is en waar je mensen mee kan helpen, dan kom je een heel eind. We zijn erg toegewijd in het meten van onze vooruitgang in gezondheid, veiligheid en milieumanagement van al onze locaties. Dat geldt voor al onze 4,800 employees. Wij geloven dat het welzijn en de veiligheid van onze employees essentieel zijn in de werkomgeving. Beroepsletsel en ziekte is te voorkomen, en activiteiten moeten door iedereen veilig uitgevoerd kunnen worden.”

Josien Croezen: “Onze kweek zou verder verduurzaamd kunnen worden door reststromen te gebruiken, maar zo ver zijn we helaas nog niet. Barrières hierbij zijn het aanpassen van ons nauwgezette productiesysteem op de reststromen en het verkrijgen van reststromen met voldoende functionaliteit voor de alg. Denk aan lage variatie in bruikbare voedingsstoffen, geen contaminaties, etcetera. Ons plan is om te blijven investeren in onderzoek, zodat we over voldoende kennis en middelen beschikken om ons proces verder te verduurzamen, én de kwaliteit van het product te kunnen blijven waarborgen.”

Wat levert duurzaam ondernemen uw bedrijf op? 

Sjoerd van Sprang: “Geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, een goede reputatie. Deze waarden betalen zich uit onder andere in de interesse van bestaande en nieuwe klanten.”

Eveline Bruins: “Getalenteerd, gemotiveerd en geëngageerde werknemers. Gezondere mensen zijn gelukkiger, en gelukkigere mensen zorgen voor betere resultaten.” 

Josien Croezen: “Duurzaamheid zit in de kern van ons bedrijf door het product dat wij produceren en de manier waarop wij dit doen. Dit levert ons op dat wij bijdragen aan een gezondere wereld voor mens en dier, op een wijze waar wij achter staan.”

Hoe ziet u de toekomst; zet u de ingeslagen weg door?

Sjoerd van Sprang: “Duurzaamheid is een cruciaal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Dus een volmondig ‘ja’!”

Eveline Bruins: “Jazeker. We blijven investeren in onze mensen én bronnen sparen waar mogelijk. Er is geen weg terug. We willen alleen verder.” 

Josien Croezen: “Ook wij blijven bouwen aan een duurzame toekomst; door de mogelijkheden van microalgen ten volste te benutten. Voor de nieuwe productiefaciliteit  onderzoeken we hoe we efficiënter gebruik kunnen maken van restwarmte. En als er een solide productie ligt, komen ook andere aspecten aan bod; zoals het gebruik van reststromen.” 

Misvattingen over duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is hot, maar er bestaan veel misvattingen over: duurzaam ondernemen en bedrijfseconomische resultaten zouden elkaar bijten. Het tegendeel is waar: efficiënt en zuinig omgaan met grondstoffen en energie leidt tot financiële voordelen en een gezondere omgeving. En ook nog eens tot een beter imago. 

Dat alleen grote bedrijven duurzaam kunnen ondernemen, is niet waar. Duurzaam ondernemen raakt alle kernprocessen in meer of mindere mate. Het verminderen van de C02-uitstoot bijvoorbeeld, is binnen elk bedrijf te realiseren. Uit onderzoek blijkt dat organisaties met een actief MVO-beleid een hogere arbeidsproductiviteit, minder verloop en een lager ziekteverzuim hebben. 

Kansen

Kansen liggen er in alle bedrijfsprocessen:

Technische problemen? Ga in gesprek met universiteiten, hogescholen en innovatiecentra. Innovatiehubs zijn door heel het land te vinden. Verzamel zo veel mogelijk data en gebruik deze om de bedrijfsprocessen te optimaliseren. Loop alle bedrijfsprocessen na en bekijk waar milieubesparende maatregelen mogelijk zijn. Soms zitten die in een onverwachte hoek. Verdiep je in subsidies. Dat kost wat tijd en moeite, maar er ligt veel geld op de diverse planken, te wachten op een goed idee.

Beeld: Globe: ©Africa Studio/Shutterstock.com, Boek: ©Ping198/Shutterstock.com, Grafiek: ©Elnur/Shutterstock.com

Bron: © Vakblad Voedingsindustrie 2020