Voedselveilig verpakken
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Voedselveilig verpakken

  • 05 maart 2019
  • Door: Pieter Vos , directeur Nutrilab

De verpakking van je product is méér dan een aantrekkelijk omhulsel dat de verkoop vergemakkelijkt, en dat geldt zeker bij verse producten. De verpakking is medebepalend voor de houdbaarheid van je product. En dus voor de voedselveiligheid.

Hoe lang een product houdbaarheid moet zijn, is onder andere gerelateerd aan wat de opdrachtgever wil, en aan de eisen die retailers stellen. Maar de basis ligt in de eigenschappen van het product, en in de wet- en regelgeving. Een belangrijke voedselveiligheidsnorm is de EU verordening 2073/2005. De NVWA zet al jaren vol in op voedselveiligheid. Infoblad 85 helpt productiebedrijven de risico’s te beheersen, met name de beheersing van Listeria monocytogenes. Een vereenvoudigde beslisboom helpt voedingsproducenten bij het nemen van de juiste beheersmaatregelen.

Je kunt ook voorkomen dat Listeria zich überhaupt in je product ontwikkelt. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, waaronder procesmatige aanpassingen en eventueel met toevoegingen. Sta je voor de keuze van een nieuwe verpakking, neem dan in de beslissing het productieproces onder de loep. Verhitten ín de verpakking bespaart veel ellende. Je hebt nagenoeg geen voedselveiligheidsanalyses meer én geen slapeloze nachten, want alle micro-organismen zijn afgedood bij voldoende verhitting.

Wanneer verhitten niet mogelijk is, zijn er meer opties. De NVWA eist dat je kennis hebt van je product met betrekking tot de uitgroei van Listeria. Die kennis vergaar je door onderzoeken, zogenaamde challengetesten. Het is niet altijd nodig dure onderzoeken uit te voeren. Een goede voorbereiding halveert de kosten!

Pieter Vos
Directeur Nutrilab

Bron: © Vakblad Voedingsindustrie 2019