Verpakken onder de juiste condities
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Verpakken onder de juiste condities

  • 06 maart 2023

In de voedingsindustrie worden producten veelal verpakt in high-care ruimtes, waarbij de luchtkwaliteit van wezenlijk belang is. Naast het handhaven van de vereiste ruimtetemperatuur is het van belang dat er voldoende verse lucht wordt geventileerd op een energetisch zo verantwoord mogelijke wijze. Vuile lucht wordt afgevoerd en verse lucht wordt met speciale HEPA-filters via een warmtewisseling ingebracht. Door het aandeel verse lucht groter te maken dan de af te voeren lucht wordt er enige veelal vereiste overdruk gecreëerd. Lti heeft (naast koudetechniek) een brede ervaring op het gebied van het ventileren van voedselverwerkende ruimtes. Wij informeren u graag over deze klant specifieke mogelijkheden!  

www.lti-bv.nl

Bron: Littel Technische Installaties