Samenwerking loont in versketens
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Samenwerking loont in versketens

  • 07 mei 2019

Voedselketens veranderen: de duurzaamheidsagenda is zeer dynamisch, er is onzekerheid over oogsten, prijzen op de wereldmarkt en de toenemende regeldruk. Juist nu is vertrouwen in ketenpartners van groot belang in de ketensamenwerking. Dat blijkt uit onderzoek van EFMI Business School, uitgevoerd in opdracht van het CBL. 

In het onderzoek ‘Strategische samenwerking in de versketens’ analyseerde het EFMI praktijkvoorbeelden, van toeleverancier tot supermarkt, in drie versketens: ‘groente en fruit’ (vollegrond en glastuinbouw); ‘zuivel’ (dagvers en toetjes) en ‘vlees’ (kip en varken). Uit deze analyses blijkt dat vertrouwen in ketenpartners onderling van eminent belang is om onzekerheden en de steeds sneller veranderende samenleving het hoofd te bieden. 

Veranderend consumentengedrag

De versketens worden beïnvloed door een aantal krachten, waarbij met name veranderend consumentengedrag van groot belang is. De consument vraagt in toenemende mate om gemak. Technologische ontwikkelingen dragen bij aan oplossingen om de consumentenvraag in te vullen. Zo groeit het online kanaal voor het bestellen van maaltijden en boodschappen doen. Ook het succes van verspakketten voor het maken van maaltijden toont aan dat consumenten meer kiezen voor gemak. Innovatieve en onderscheidende concepten op de markt brengen en inzicht in de consumentenbehoefte worden steeds belangrijker.

Toekomst

De verwachting is dat in de versketens steeds meer sprake zal zijn van toegevoegde waarde concepten. Strategische ketensamenwerking is hierbij een belangrijk instrument. Centraal uitgangspunt wordt de ‘customer journey’, waardoor ketenpartners beter kunnen inspelen op de veranderende consumentenbehoefte. Met analyses van klantgedrag kunnen concepten worden aangescherpt en kan er steeds meer vanuit netwerken gewerkt worden. Hiermee geven supermarkten invulling aan sterke ketens en duurzame productie. “Supermarkten hebben als geen ander inzicht in de wensen van de klant en spelen hier uiteraard op in”, vertelt Marc Jansen, directeur CBL. “Samen met ketenpartners, boeren en verwerkers gaan supermarkten de uitdaging aan om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de consumentenbehoefte, ongeacht tijd, plaats of kanaal. Daarbij speelt het goed inzetten van data een grote rol.”

“Er zijn meer initiatieven op het gebied van strategische ketensamenwerking dan ooit tevoren”, aldus Melanie Murk-Severein, programmadirecteur EFMI Business School. “Er wordt geleerd en doorontwikkeld. Dat is hard nodig, gezien de krachten op de keten en de veranderingen die er nog aan komen.” 

www.cbl.nl

Infographic-Samenwerking loont in versketens.pdf

Bron: © Vakblad Voedingsindustrie 2019