Insectlab: Kweekvijver van kennis
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Insectlab: Kweekvijver van kennis

  • 13 september 2016

‘Willen we in de toekomst aan de vraag naar dierlijke eiwitten voldoen, dan moet het kweken en het verwerken van insecten verder worden ontwikkeld’, stelt de FAO. Daarvoor is meer kennis nodig. 

In de gehele keten moeten grote stappen worden gezet in technologische ontwikkeling, opschaling en voedselveiligheid van de insectenkweek,” stelt Linda Bonte, Senior adviseur HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen. “Maar er is nog onvoldoende fundamentele kennis; over zowel de product- als de afzetmogelijkheden.” 

“Vooral aan toegepaste kennis is gebrek,” zegt Linda. “Uitkomsten van bestaand (vaak fundamenteel) onderzoek zijn niet altijd toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Bovendien vraagt een groeiende insectensector om geschoold personeel en nieuwe ondernemers. Die behoefte aan opleidingen en praktisch onderzoek is de grote driver achter Insectlab.” HAS werkt er samen met o.a. kwekers, Agri Food Capital, WUR, NGN, Venik en toeleveranciers van de insectensector.

Onderzoeksvragen

In het Insectlab wordt onderzoek gedaan naar de zwarte soldatenvlieg (voor feed), meelwormen of soortgelijke insecten (voor food en feed) en krekels (voor food). Het onderzoek richt zich onder meer op de meest optimale groeiomstandigheden, de voederbehoeftes van verschillende insecten en mogelijke reststromen uit de voedingsindustrie die hiervoor geschikt zijn, en of er mogelijkheden zijn om via het voer de hoeveelheid eiwit in het insect aan te passen. “Ook zoeken we naar mogelijkheden om eiwitten, vetten en andere inhoudsstoffen van elkaar te scheiden en deze afzonderlijk te verwerken in voedingsmiddelen. Op dit moment is de kostprijs van insecteneiwit ten opzichte van bijvoorbeeld vis- of soja eiwit  te hoog. Om ervoor te zorgen dat die omlaag gaat, moet de automatiseringsgraad omhoog, en moet er op grotere schaal gekweekt worden. In samenwerking met machinebouwers en technische opleidingen van de sector onderzoeken we de mogelijkheden.” 

Kennis delen

Insectlab houdt geïnteresseerden op de hoogte via trendcolleges bij HAS Hogeschool. Samen met de HAS, NGN en de WUR is er ook een cursus insectenkweek, zowel in het Engels als Nederlands. “Vanwege de enorme behoefte aan kennis, is Insectlab in korte tijd uit zijn jasje gegroeid!” lacht Linda. “We kijken dus al uit naar uitbreidingsmogelijkheden.”

www.has.nl/nl/kenniscentrum/Insectlab

Bron: © HAS Kennistransfer