WUR: We moeten vlees niet vervangen maar verminderen
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

WUR: We moeten vlees niet vervangen maar verminderen

  • 30 november 2022

De consumptieverschuiving naar meer plantaardige eiwitten is een belangrijk onderdeel van de eiwittransitie. “De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet alleen bij de individuele consument en de oplossing niet alleen bij innovatieve voedingsproducten, zoals vleesvervangers,” aldus WUR hoogleraar Consumptie en Gezonde Leefstijl Emely de Vet. “We moeten breder kijken, naar alle factoren die ons gedrag beïnvloeden, en naar een breder palet aan oplossingen: van het stimuleren van peulvruchten tot het verkleinen van porties vlees.” Individuele voorkeuren zijn niet de enige bepalende factor in de consumptie van vlees. Het voedselaanbod is een invloedrijke factor: wat we kunnen kopen. 

Vlees niet vervangen maar minderen

We moeten ons niet blindstaren op het vervangen van vlees met sterk bewerkte alternatieven. Het gaat ook om minder (vooral dierlijke) eiwitten consumeren of bijvoorbeeld peulvruchten eten. De Vet wijst ook op de omvang van de porties waarin vlees wordt aangeboden. Wat als een eenpersoonsportie verkocht wordt, is qua grammen veel meer dan wordt aanbevolen. Regelgeving over de dosering van vlees kan een flinke impact hebben, zonder dat er nieuwe technologie ontwikkeld hoeft te worden. Naast regels over portiegroottes, kan er ook aangestuurd worden op een andere presentatie van het aanbod. Je kunt peulvruchten bijvoorbeeld ook naast het vleesschap uitstallen, als bron van eiwitten.’

Vlees als sociale identiteit

“In discussies ligt de nadruk vaak sterk op de keuze tussen vlees of vegetarisch,” legt De Vet uit. “Terwijl iemand vaak deel uitmaakt van verschillende sociale groepen, elk met een andere norm ten opzicht van vlees.” Vlees maakt deel uit van sociale identiteiten. 

Voorwaarden scheppen voor betere keuzes

Naast de consument zelf zijn er dus veel meer actoren betrokken bij de eiwittransitie, zoals producenten, verkopers en overheden. Een belangrijke vraag is daarbij hoe de transitie voor alle belanghebbenden interessant kan worden gemaakt.

Vier online sessies over de Eiwittransitie

Om de publieke sector te helpen barrières in de eiwittransitie op te lossen, organiseert WUR vier online sessies over de vier grootste uitdagingen voor beleidsmakers, én biedt perspectieven. Op 5 december vindt de sessie ‘Strategieën om consumentengedrag te beïnvloeden: op naar een meer plantaardig dieet‘ plaats.

Wur.nl

Bron: WUR