Vleesconsumptie Europa daalt met 4,5 kilo per persoon
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Vleescon­sumptie Europa daalt met 4,5 kilo per persoon

  • 07 mei 2024

De afgelopen vier jaar is de vleesconsumptie in Europa aanzienlijk verminderd. Recent onderzoek van het Agrarmarkt Informations-Gesellschaft, gepubliceerd door het Duitse vakblad TopAgrar, toont een daling van 4,5 kilo per persoon.

Variatie in consumptie per land

Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de Europese landen. Ierland, Portugal en Spanje spannen de kroon en consumeren meer dan 80 kilo vlees per persoon in 2023. Hierop volgen Denemarken, Litouwen en Frankrijk, waar de consumptie meer dan 70 kilo bedraagt. Met een jaarlijkse vleesconsumptie van 61 kilo valt Nederland binnen het Europese gemiddelde. Duitsland eet daarentegen het minst, met slechts 52 kilo vlees per inwoner.

Factoren achter de afname

Sinds de piek in 2019 is de vleesconsumptie jaarlijks teruggelopen. In 2023 alleen al was er een afname van 1,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Experts wijzen op veranderende eetgewoonten en een groeiend bewustzijn van gezondheids- en milieukwesties. Ook speelt de toegenomen beschikbaarheid van plantaardige alternatieven een rol in deze trend. Deze factoren dragen bij aan de gestage daling van de vleesconsumptie in Europa.

Nieuweoogst.nl

Bron: Nieuwe Oogst