Veel potentie voor vis van dichtbij
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Veel potentie voor vis van dichtbij

  • 10 september 2020

Ondernemers zien de laatste jaren een toename in de vraag naar lokaal gevangen Noordzeevis onder hun klanten. Toch is vis uit de Noordzee nog relatief onbekend en onbemind onder jongeren. Dat blijkt uit de eerste voorlopige resultaten van onlangs gestart onderzoek onder jongeren en ondernemers naar lokale vis. De onderzoeken worden uitgevoerd binnen het project Dichtbijvangst, dat is gestart om meer ondernemers én jongeren enthousiast te maken voor lokaal gevangen vis.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit & Research (WUR). Uit een eerste enquête onder lokale ondernemers blijkt dat bedrijven de vraag naar Noordzeevis in de afgelopen tien jaar hebben zien groeien. Ze verwachten dat de vraag naar lokale producten, zoals lokale Noordzeevis, de komende jaren verder zal toenemen, mede versterkt door corona. 

Jongeren eten vooral vis die ze kennen 

Er wordt ook gedragsonderzoek onder jongeren gedaan. Met dit onderzoek willen de onderzoekers inzichtelijk maken op welke manier jongeren gestimuleerd kunnen worden om vaker voor lokale vis te kiezen. Het blijkt dat jongeren op dit moment vaak kiezen voor gemak, prijs en tijd van bereiding. Ze kiezen voor bekende vissoorten, zoals zalm en garnalen. 

Ondernemers verwachten dat vraag naar lokale vis toeneemt 

Het project Dichtbijvangst en de eerste resultaten werden gepresenteerd tijdens een projectbijeenkomst op vrijdag 4 september. Initiatiefnemers van het project zijn Stichting Noordzeevis uit Scheveningen, Wageningen Universiteit Research, ROC Mondriaan en Schuttelaar & Partners. Binnen het project worden, naast de onderzoeken, samen met studenten van ROC Mondriaan nieuwe innovatieve visproducten ontwikkeld die bij horecaondernemers op de kaart komen te staan. Het doel van het project is vooral jongeren enthousiast te maken voor Noordzeevis. Het project heeft een looptijd van drie jaar.

noordzeevisuitscheveningen.nl

Bron: Stichting Noordzeevis uit Scheveningen