Tariefstructuur Skal in 2021 op basis van 3 doelgroepen
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Tariefstructuur Skal in 2021 op basis van 3 doelgroepen

  • 06 januari 2021

Per 2021 werkt Skal met een nieuwe tariefstructuur op basis van doelgroepen. Voor elke doelgroep gelden aparte tarieven. Per 2021 kent Skal 3 doelgroepen: Verkooppunten, Normaal risico bedrijven en Hoog risico bedrijven.

Voor bestaande gecertificeerde bio-bedrijven zijn in 2021 dus twee toezichtarrangementen mogelijk: hoog of normaal risico. Het toezichtarrangement hoog geldt voor de 10% gecertificeerde biologische bedrijven, waarbij de impact op de betrouwbaarheid van biologische producten als een hoog risico wordt ingeschat. De bedrijven met het hoogste risico krijgen in 2021 een tweede inspectie en betalen hogere jaarlijkse bijdragen.

Door het uitstel van het in werking treden van de nieuwe bio-verordening naar 2022 is de introductie van de doelgroep ‘Laag risico bedrijven’ met een jaar uitgesteld. Om die reden kunnen kleine 100% bio-bedrijven ook nog een beroep op het tarief ‘klein bio’ blijven doen. Bedrijven in de doelgroep ‘Laag risico’ krijgen vanaf 2022 om het jaar een inspectie en betalen lagere bijdragen.

Nieuwe opbouw tarieven

Tot 2021 was alleen sprake van een jaarlijkse bijdrage. Met ingang van 2021 is dit verdeeld in drie bijdragen; een jaarlijkse bijdrage, een certificatiebijdrage en een toezichtbijdrage. De hoogte van deze bijdragen is afhankelijk van de doelgroep. Door de indeling in doelgroepen met bijbehorende toezichtarrangementen kunnen kosten van de verschillende activiteiten per doelgroep beter worden verdeeld over de gecertificeerde bedrijven. Verder is vanaf 2021 het starttarief dat bij de uitvoering van inspecties werd berekend verdwenen. Het starttarief maakt nu onderdeel uit van de certificatiebijdrage.

Wordt Skal duurder?

Voor 90% van de bedrijven wordt Skal niet duurder in 2021. De 10% hoog-risicobedrijven zullen wel te maken krijgen met een tariefstijging (dit gaat om ongeveer 330 bedrijven die in 2020 nog niet in de doelgroep ‘hoog risico’ waren ingedeeld).

Veel van de hoog-risicobedrijven zullen importeurs zijn die hoog-risicoproducten importeren en waar vaak ook wettelijk verplichte monsternames voor gelden vanuit de door Europa opgelegde Guidelines.

Klik hier voor het Skal Tarievenblad 2021
skal.nl

Bron: Skal Biocontrole