Subsidie voor versnellen innovatie
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Subsidie voor versnellen innovatie

  • 10 december 2020

Voor het versnellen van de innovaties wil het Rijk dat mkb-bedrijven meer gaan samenwerken. Om die samenwerking te stimuleren is er de subsidieregeling  ‘MIT R&S Samenwerkingsprojecten’. Provincie Gelderland ondersteunt deze samenwerking wanneer die leidt tot nieuwe producten die helpen bij de aanpak van klimaatverandering, betere gezondheid en circulaire economie. Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking die door de provincie wordt gesteund in de agrofood is het reinigen van aspergefolie , zodat het gerecycled kan worden. 

Hergebruik folies

In de agrarische voedselindustrie komen veel kunststoffen voor, bijvoorbeeld in de vorm van folies. Zo gebruiken aspergetelers folie voor het afdekken van hun planten. Deze folie wordt een aantal jaren gebruikt en dan vervangen. De folie bestaat uit één soort kunststof maar is door vervuiling met zand toch moeilijk te recyclen. Gezien de omvang van deze vervuiling en oprolmethode is afvoer nagenoeg onmogelijk en anders heel kostbaar. In een project werkt Clear Polymers uit Apeldoorn aan een mobiele machine om deze plastics op locatie voor te reinigen. Voor het besturingssysteem van deze machine gaat Clear Polymers samenwerken met Beking Industriële Automatisering, zodat deze innovatieve machine voor het reinigen van aspergefolie de stap richting marktintroductie kan zetten. Als het lukt om op industriële schaal met zand vervuilde aspergefolies goed te reinigen, kan de folie gerecycled worden naar hoogwaardig LDPE-regranulaat. Dat materiaal kan gebruikt worden voor nieuwe folies.

10,9 miljoen euro

Christianne van der Wal, gedeputeerde Economie en Innovatie: “Voor een sterke Gelderse economie hebben we innovatieve bedrijven nodig. Zij maken het verschil.  Want met hun innovaties helpen ze om Gelderland gezonder te maken, minder CO2 uit te stoten, minder afval te produceren, en slimmer te produceren. En tegelijkertijd  verdienen ze met deze oplossingen geld én zorgen voor inkomen en werkgelegenheid. Provincie Gelderland werkt samen met het Rijk aan deze subsidieregeling. Met de 20 projecten uit de Regeling MIT R&S Samenwerkingsprojecten is een totaal bedrag van 10,9 miljoen euro gemoeid.

Bakkerij Fuite

De provincie stimuleert ook individuele bedrijven om hun productieproces aan te passen. Dat levert niet alleen milieuvriendelijke producten op, maar laat ook andere bedrijven zien wat mogelijk is. Onder de naam 'Verduurzamen van productielocaties' konden bedrijven in de sectoren agrofood, bouw, industrie en afval voorstellen inleveren voor opschalingsprojecten met meetbare gevolgen op gebruik van grondstoffen, verminderen van stikstof en CO2 uitstoot en schone economie. Veel bedrijven hebben hun voorstellen ingediend, 14 hiervan ontvangen hiervoor subsidie en gaan ermee aan de slag. Eén daarvan is het familiebedrijf Fuite uit Apeldoorn. Zij gaan het bakproces verregaand digitaliseren, waardoor een nauwkeurige planning van het proces mogelijk wordt. Hierdoor bespaart het bedrijf aanzienlijk op grondstoffen en CO2. Bovenal vermindert zij hier de afvalstroom van bakproducten mee.

gelderland.nl

Bron: Provincie Gelderland