Strengere regels voor recyclebare verpakkingen in EU
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Strengere regels voor recyclebare verpakkingen in EU

  • 25 april 2024

Het Parlement heeft recent nieuwe maatregelen aangenomen om de impact van verpakkingen op het milieu te verkleinen. Deze maatregelen zijn bedoeld om het verpakkingsafval binnen de EU significant te reduceren en de principes van de circulaire economie verder te bevorderen.

Verpakkingen beperken en verminderen

De nieuwe regelgeving, die steun kreeg van een ruime meerderheid in het Parlement, zet in op het terugdringen van de totale hoeveelheid verpakkingen. Tegen 2040 moet deze met 15% zijn gedaald. Specifiek wordt de focus gelegd op het verminderen van plastic verpakkingsafval. Daarnaast is vastgelegd dat maximaal de helft van alle verzamel-, verzend- en e-commerceverpakkingen leeg mag zijn, wat wijst op een strengere controle op oververpakking. Ook moeten fabrikanten het gewicht en volume van verpakkingen minimaliseren.

Bijzondere aandacht gaat uit naar bepaalde types plastic wegwerpverpakkingen die vanaf 2030 verboden zullen zijn. Dit betreft onder meer verpakkingen voor onbewerkte verse groenten en fruit en verpakkingen die veelal in de horeca worden gebruikt. Ook de zeer lichte plastic draagtassen worden aan banden gelegd.

Stimulans voor hergebruik en navulling

De wetgeving bevat heldere doelen voor het hergebruik van verpakkingen tegen 2030. Dit geldt voor een breed scala aan verpakkingen, van verzend- tot verkoopverpakkingen. De lidstaten kunnen onder strikte voorwaarden uitzonderingen toestaan. Ook moeten einddistributeurs van dranken en afhaalmaaltijden stimuleren dat consumenten eigen herbruikbare bakjes of bekers gebruiken en een deel van hun aanbod in herbruikbare verpakkingen doen.

Recyclebare materialen en efficiëntere afvalverwerking

De nieuwe regels stellen ook strenge eisen aan de recyclebaarheid van verpakkingen. Verpakkingen die niet uit lichtgewicht materialen zoals hout of kurk zijn gemaakt, moeten voldoen aan specifieke recyclebaarheidscriteria. Voor plastic verpakkingen zijn er duidelijke doelen gesteld voor het gebruik van gerecycled materiaal. Zo moet in 2029 90% van de plastic flessen en metalen drankverpakkingen apart worden ingezameld, mogelijk gemaakt door statiegeldregelingen of andere initiatieven.

Europarl.europa.eu

Bron: Europees Parlement