Pesticideresiduen veilig in 96,3% van de voedselmonsters
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Pesticide­re­siduen veilig in 96,3% van de voedselmonsters

  • 24 april 2024

De Europese Unie heeft in 2022 een recordaantal van 110.829 voedselmonsters verzameld, een stijging van 25% ten opzichte van het voorgaande jaar. Uit de analyse blijkt dat 96,3% van deze monsters binnen de wettelijk toegestane niveaus van pesticideresiduen viel. Binnen het specifiek gecoördineerde controleprogramma van de EU (EU MACP) waren zelfs 98,4% van de 11.727 geanalyseerde monsters conform de wettelijke limieten.

Controle en trends in 12 voedselproducten

De EU MACP richt zich op willekeurig gekozen monsters van 12 verschillende voedselproducten, waaronder appels, aardbeien, perziken, zowel rode als witte wijn, sla, kool, tomaten, spinazie, haver, gerst, koemelk en varkensvet. Van de geanalyseerde monsters was 51,4% volledig vrij van meetbare residuen. Ongeveer 47% bevatte een of meer residuen, maar bleef onder of gelijk aan de maximaal toegestane niveaus. Slechts 1,6% overschreed deze limieten.

De resultaten tonen een lichte daling in het percentage monsters dat de maximale residulimieten (MRL) overschrijdt, van 2% in 2019 naar 1,6% in 2022. De overschrijdingspercentages voor appels, perziken, aardbeien, wijn en varkensvet zijn gedaald sinds 2019. Er werden geen koemelkmonsters gevonden die de MRL overschreden, consistent met de resultaten van 2016 en 2019. Echter, er is een stijging waargenomen bij kool, tomaten, sla, gerst en haver.

Toegang tot gegevens en risicobeoordeling

Alle resultaten van de controleprogramma's zijn toegankelijk via een interactief visualisatietool op de website van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Dit tool wordt jaarlijks verbeterd om de gegevens toegankelijker te maken voor niet-specialisten. EFSA heeft ook een risicobeoordeling uitgevoerd die aantoont dat de blootstelling van EU-consumenten aan pesticideresiduen laag is en geen significant risico vormt voor de gezondheid. De EFSA benadrukt echter dat er ruimte is voor verbetering in de efficiëntie van de Europese controlemechanismen voor pesticideresiduen.

Efsa.europa.eu

Bron: EFSA