Steeds hogere aardappelprijzen in Noordwest-Europa
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Steeds hogere aardappel­prijzen in Noordwest-Europa

  • 25 april 2024

Voor het vierde opeenvolgende jaar blijven de aardappelprijzen in Noordwest-Europa, waaronder Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, bovengemiddeld hoog. Dit geldt ook voor verwerkte producten zoals frites en chips. De aanhoudende stijging van de prijzen wordt beïnvloed door verschillende factoren. Rabobank zet ze op een rij.

Vier seizoenen van stijgende prijzen

Ondanks de daling van de prijzen voor granen en oliehoudende zaden sinds hun piek in 2022, blijven de aardappelprijzen in het seizoen 2023/24 hoog. De contractprijzen voor consumptieaardappelen die naar de verwerkende industrie gaan, zijn eveneens verhoogd. Deze zijn in 2024 geschat op ongeveer 70 procent hoger dan vier jaar eerder. De vraag naar verwerkte aardappelproducten blijft sterk, terwijl aan de aanbodzijde diverse beperkingen bestaan. De kosten en risico's voor aardappeltelers zijn gestegen en zullen waarschijnlijk in de prijzen worden doorgerekend.

Toenemende vraag naar verwerkte producten

De vraag naar frites en chips in Noordwest-Europa blijft groeien, mede dankzij de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de aardappelverwerkende industrie. Vooral in het noorden van Frankrijk is er sprake van een uitbreiding van deze capaciteit. De verwachting is dat de vraag naar deze producten de komende jaren blijft toenemen, voornamelijk door de groei in opkomende markten. Dit draagt bij aan de druk op de beschikbare voorraden aardappelen.

Marktherstel na coronapandemie

Na een tijdelijke afname tijdens de coronapandemie, herstelde de markt voor diepgevroren frites snel. Tegen het einde van 2021 was de wereldwijde invoer alweer terug op het niveau van vóór de pandemie. België heeft zijn positie als grootste exporteur van diepgevroren frites versterkt. De wereldwijde vraag naar diepgevroren aardappelproducten blijft toenemen, met een gemiddelde groei van ongeveer 3 procent per jaar.

Deze aanhoudende sterke vraag heeft geleid tot een gestage groei van de Europese vraag naar chips, die naar verwachting de komende vijf jaar zal aanhouden. De internationale handel in deze producten blijft groeien, wat de behoefte aan een grotere aanvoer van aardappelen onderstreept. De productiekosten voor verwerkte aardappelen zijn voornamelijk gestegen door de hogere prijzen van aardappelen zelf en de toegenomen kosten voor energie, transport en verpakking.

Rabobank.nl

Bron: Rabobank