De onderbelichte voordelen van MES
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

De onderbelichte voordelen van MES

  • 23 april 2024

In een industrie waar efficiëntie en kwaliteitsbewaking cruciaal zijn voor succes, biedt een Manufacturing Execution System (MES) veel voordelen. Hoewel de meeste wel bekend zijn, zoals het optimaliseren van productielijnen, het verhogen van productiviteit en het terugdringen van verspilling, zijn er verschillende, minder vaak genoemde voordelen die wel van belang zijn.

MES zorgt voor een goede traceerbaarheid (track and trace). Bij eventuele problemen of recalls is het belangrijk om exact te kunnen achterhalen hoe, waar en wanneer een product is vervaardigd. In het systeem wordt bijvoorbeeld bijgehouden welke batch aan grondstoffen er is gebruikt of op welk moment in het proces er een wijziging heeft plaatsgevonden. MES registreert elke stap in het productieproces, wat zorgt voor een gedetailleerde historie die met enkele muisklikken op te vragen is.

Een tweede voordeel betreft compliance management. De voedingsindustrie moet voldoen aan strenge regelgeving en normen. Door de systematische vastlegging van gegevens en nauwgezette monitoring van productieprocessen, verzekert MES dat er continu voldaan wordt aan zowel de interne kwaliteitsstandaarden als aan externe wet- en regelgeving.

Daarnaast zorgt MES ervoor dat kennis niet verloren gaat. Ook de voedingsindustrie heeft te maken met vergrijzing en vertrekkende medewerkers. Het digitaal vastleggen van productie- en proceskennis in het systeem zorgt ervoor dat waardevolle kennis behouden blijft bij personeelswisselingen of het wegvallen van medewerkers. 

Tenslotte kan een MES bijdragen aan een positieve werkomgeving door de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Met heldere doelstellingen en real-time feedback over productieprocessen, kunnen medewerkers hun prestaties direct inzien en waar nodig bijsturen. Verder zijn knelpunten in het productieproces snel te achterhalen en op te lossen wat veel frustratie scheelt. 

Kortom, MES biedt -naast de al wat bekendere voordelen- op heel veel vlakken meerwaarde. Visual Link Software is de MES-oplossing die Hellebrekers Industriële Automatisering heeft ontwikkeld. Meer weten? 

www.visuallink.nl

Bron: Hellebrekers