Parlement neemt nieuwe wet aan tegen greenwashing
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Parlement neemt nieuwe wet aan tegen greenwashing

  • 19 januari 2024

Het Europese Parlement heeft op 17 januari 2024 een nieuwe richtlijn goedgekeurd, gericht op het tegengaan van greenwashing en misleidende productinformatie. Met 593 stemmen vóór, 21 tegen en 14 onthoudingen, beoogt de richtlijn de etikettering van producten te verbeteren en consumenten te beschermen tegen misleidende milieuclaims.

De goedgekeurde richtlijn bevat maatregelen om consumenten te beschermen tegen misleidende marketingpraktijken en hen te helpen weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen. Er worden specifieke marketinggewoonten rondom greenwashing en voortijdige veroudering van goederen toegevoegd aan de lijst van verboden handelspraktijken in de Europese Unie.

Nauwkeurigere etikettering en betrouwbaardere reclame

De focus van de nieuwe regels ligt op het duidelijker en betrouwbaarder maken van productetiketten. Ongefundeerde milieuclaims zoals "milieuvriendelijk", "natuurlijk", "biologisch afbreekbaar", "klimaatneutraal" en "eco" worden verboden. Duurzaamheidskeurmerken worden gereguleerd, waarbij alleen die met officiële certificeringen of door overheidsinstanties ingestelde keurmerken zijn toegestaan.

Verder wordt het verboden om te beweren dat een product een positief effect op het milieu heeft door emissiecompensatie, en reclame-uitingen die suggereren dat een product een neutrale, kleinere of positieve impact op het milieu heeft, worden verboden.

Nadruk op duurzaamheid en Eerlijke Informatie

Een belangrijk doel van de nieuwe wet is het bevorderen van duurzaamheid in productie en consumptie. Er komt meer zichtbaarheid voor informatie over garanties, ondersteund door een nieuw geharmoniseerd label dat de aandacht vestigt op goederen met een verlengde garantieperiode.

Daarnaast verbiedt de richtlijn ongegronde duurzaamheidsclaims en maakt een einde aan praktijken waarbij consumenten worden aangemoedigd om goederen eerder te vervangen dan strikt noodzakelijk. Deze maatregelen zijn gericht op het bevorderen van eerlijke informatievoorziening en het aanmoedigen van duurzamere consumptiepatronen in de Europese markt.

Europarl.europa.eu

Bron: Europees Parlement