Groei van Biologische Landbouw: Toename van 9% in 2023
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Biologische landbouw­areaal groeit bijna 9 procent in 2023

  • 18 januari 2024

In het afgelopen jaar heeft het biologische landbouwareaal in Nederland aanzienlijk toegenomen, volgens recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze groei bedroeg 6,6 duizend hectare, wat overeenkomt met meer dan 9 duizend voetbalvelden. Op dit moment beslaat het biologische areaal 80,9 duizend hectare, 4,5 procent van het totale landbouwareaal.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een ambitieus actieplan geïntroduceerd: de groei van biologische productie en consumptie. Dit plan stelt als doel dat tegen 2030 15 procent van het totale landbouwareaal biologisch moet zijn. Om dit te bereiken, is een gemiddelde jaarlijkse toename van 26 duizend hectare biologisch areaal vereist.

Toename vooral bij bestaande biologische bedrijven

Opvallend is dat de grootste groei van het biologische landbouwareaal in 2023 werd waargenomen bij reeds bestaande biologische bedrijven, met een toename van 6,5 duizend hectare. Tegelijkertijd lieten 5,4 duizend hectare nieuwe biologische areaalcertificering zien, terwijl er een afname was van ruim 5,3 duizend hectare door bedrijfsbeëindigingen of herbestemming van percelen.

Biologisch bij melkveebedrijven domineert, maar groei elders zichtbaar

Van het totale biologische areaal in 2023 was 47,5 procent afkomstig van biologische melkveebedrijven, wat neerkomt op 38,5 duizend hectare. Dit vertegenwoordigt een groei van 7,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. In de akkerbouwsector, de op een na grootste sector, was 16,3 procent van het areaal biologisch gecertificeerd.

Groei in aantal biologische bedrijven

Het aantal biologisch gecertificeerde bedrijven groeide in 2023 met 1,7 procent tot ongeveer 1,9 duizend. In vergelijking met 2015 is dit een toename van 5 procent. Naast de gecertificeerde bedrijven waren er bijna 200 landbouwbedrijven in omschakeling naar biologisch. In totaal telde Nederland 531 biologische melkveebedrijven, waarvan 332 volledig biologisch waren.

Deze cijfers benadrukken de gestage groei van de biologische landbouw in Nederland, waarbij zowel het areaal als het aantal gecertificeerde bedrijven aanzienlijk toenemen. De overgang naar biologische landbouw lijkt een blijvende trend te zijn in de Nederlandse agrarische sector.

Cbs.nl

Bron: CBS