Overheidsinkopen bepalen 18% van klimaatvoetafdruk
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Overheidsinkopen bepalen 18% van klimaatvoetafdruk

  • 06 juli 2021

In 2019 kocht de Nederlandse overheid voor 85 miljard euro aan producten en diensten in; 15 procent van de totale inkoop in Nederland. De klimaatimpact hiervan is 18 procent van de totale Nederlandse klimaatvoetafdruk: dat zijn 22 mega ton CO2-equivalenten. Het is voor het eerst dat het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, samen met twee adviesbureaus, concreet heeft berekend hoeveel de gehele Nederlandse overheid met haar inkoop van producten en diensten zelf bijdraagt aan emissies van broeikasgassen.

Publieke inkoop

De onderzoekers keken naast de klimaatimpact naar twee andere thema’s: het landgebruik dat nodig is om producten te maken en het gebruik van grondstoffen. De inkoop van de overheid omvat 23 procent van het grondstoffenverbruik en 9 procent van het landgebruik van alle inkoop in Nederland. Het gaat niet alleen om de milieu-impact van het gebruik van producten en diensten in Nederland, maar ook om de impact op de hele keten: emissies tijdens de productie, het transport, het gebruik en de verwerking tot afval. Deze emissies vinden dus niet alleen in Nederland plaats, maar wereldwijd.

Milieueffecten

De milieueffecten verschillen sterk per productgroep. Met de aanleg en het onderhoud van gebouwen en wegen blijkt de bouw veel effect te hebben op alle drie de thema’s. Wat betreft landgebruik draagt catering veel bij. Op het grondstoffenverbruik hebben onder andere machinerie en elektronica veel effect. 

Het onderzoek laat zien dat de overheid via haar inkoop ook zelf een substantiële bijdrage kan leveren aan de energietransitie, de transitie naar een Circulaire Economie én, via landgebruik in de keten, het terugdringen van Biodiversiteitsverlies.

Lees het onderzoek ‘De milieu-impact van de jaarlijkse 85 miljard euro aan inkoop door alle Nederlandse overheden’
rivm.nl

Beeld: ©Flexd Design/Shutterstock.com

Bron: RIVM