Revolutie in Duurzaamheid: varkensvleesketen EU streeft naar 20% lagere uitstoot
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Op koers naar een 20% duurzamere varkensvleesketen

  • 18 januari 2024

De Europese varkensvleesketen staat tegen 2030 voor een ingrijpende transformatie. Met een ambitieus doel om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in West-Europa met meer dan 20% te verminderen, nemen innovaties in voer- en mestbeheer een centrale rol in.

Deze verschuiving wordt aangedreven door zowel regelgevende verplichtingen als marktgestuurde initiatieven die een aanzienlijke vermindering van BKG-uitstoot eisen bij de productie van varkensvlees. De focus ligt op het verminderen van de milieubelasting van voer en varkensmest, die worden erkend als belangrijke bijdragers aan de uitstoot binnen de varkensvleesketen.

Overwinnen van uitdagingen voor acceptatie

Hoewel er verschillende maatregelen zijn om BKG-uitstoot te verminderen, hangt hun brede acceptatie af van het stimuleren van varkensproducenten. Het creëren van een gunstige omgeving vereist de ontwikkeling van meetsystemen en boekhoudsystemen die beloningen en risico's eerlijk verdelen over de gehele keten. Deze cruciale voorwaarde voor een stimuleringsregeling vormt een uitdaging, verergerd door de internationale complexiteit van de varkensvleesketen.

Initiatieven van bedrijven in de sector

Ondanks uitdagingen getuigt de sector van veelbelovende initiatieven van belangrijke spelers zoals bedrijven in dierlijke eiwitten, retailers en brancheorganisaties. Hun inspanningen zijn gericht op het benutten van het onbenutte potentieel van maatregelen voor emissiereductie. De samenwerkingsgerichte aard die nodig is voor succes benadrukt echter de complexe dynamiek die betrokken is bij het vormgeven van de toekomst van de internationale varkensvleesketen.

Rabobank.com

Bron: Rabobank