NVWA overweegt sluiting Brabants slachthuis
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

NVWA overweegt sluiting Brabants slachthuis

  • 08 april 2024

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft serieuze stappen ondernomen tegen een klein slachthuis in Brabant, vanwege aanhoudende zorgen over dierenwelzijn en hygiëne. De NVWA is voornemens om de erkenning van het slachthuis in te trekken, een beslissing die volgt op eerdere schorsingen en onvoldoende verbeteringen door het bedrijf.

In oktober 2023 voerde de NVWA een bedrijfsmeting uit bij het betreffende slachthuis. Tijdens deze inspectie kwamen ernstige tekortkomingen aan het licht op het gebied van slachthygiëne. Zo waren de ruimtes niet schoon, en voldeed de temperatuur van de sterilisator voor messen niet aan de vereiste normen. Bovendien was de persoonlijke hygiëne van medewerkers ondermaats en ontbrak een drinkwatervoorziening voor de dieren.

Naar aanleiding van deze bevindingen schorste de NVWA de erkenning van het slachthuis. Tijdens een schorsing is het niet toegestaan te slachten, en moet het bedrijf een verbeterplan indienen. Het slachthuis heeft verschillende verbeterplannen ingediend en proefslachtingen uitgevoerd onder toezicht van de NVWA. Desondanks bleken de hygiëne en het dierenwelzijn nog steeds niet op orde te zijn.

Strijd om verbetering

De proefslachtingen, uitgevoerd in februari en maart 2024, toonden aan dat de situatie nog steeds verre van acceptabel was. Bij deze slachtingen bleek de hygiëne onvoldoende en werd het dierenwelzijn onvoldoende geborgd, met name wat betreft de elektrische bedwelming van de dieren.

Deze voortdurende problemen hebben de NVWA ertoe geleid om verdere maatregelen te overwegen. Hoewel het slachthuis niet mag slachten, is er vanuit de NVWA onvoldoende vertrouwen dat het bedrijf in staat is om dierenwelzijn en hygiëne in de toekomst te waarborgen.

Toekomst van het slachthuis

De NVWA overweegt nu de erkenning van het slachthuis in te trekken. Het bedrijf kan, volgens de wetgeving, een nieuwe erkenning aanvragen bij de NVWA. Deze potentiële aanvraag zal wederom grondig beoordeeld worden door de NVWA, met de nadruk op de borging van dierenwelzijn en hygiëne. Het is een kritiek moment voor het Brabantse slachthuis, dat zich nu op een kruispunt bevindt van regelgeving en bedrijfsvoering.

Nvwa.nl

Bron: NVWA