Nieuwe duurzaamheidsvergoeding voor groente en fruit
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Nieuwe duurzaam­heids­ver­goeding voor groente en fruit

  • 07 mei 2024

Stichting Milieukeur (SMK) krijgt groen licht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om een duurzaamheidsvergoeding voor groente- en fruitproducenten te introduceren. Dit besluit volgt na een zorgvuldige beoordeling van het verzoek van SMK, waarbij de focus ligt op de impact van de vergoeding op de concurrentie en consumentenprijzen.

Compensatie voor duurzaamheidskosten

Het plan van SMK houdt in dat afnemers aan producenten met het On the Way to PlanetProof keurmerk (OPP Keurmerk) een vergoeding betalen. Deze vergoeding dekt de extra kosten van duurzame productie. Het initiatief neemt de financiële onzekerheid weg die producenten ervaren bij het naleven van de eisen van het keurmerk. Hierdoor wordt het haalbaarder voor boeren om duurzaam te werken. De ACM ziet geen redenen om aan te nemen dat deze regeling de concurrentie zal schaden. De prijsstijgingen voor consumenten zullen naar verwachting minimaal zijn, wat het draagvlak voor het initiatief versterkt.

Regeling binnen concurrentiekaders

De ACM heeft bevestigd dat de duurzaamheidsvergoeding binnen de bestaande concurrentieregels past. Dit betekent dat de invoering ervan legaal is en geen negatieve effecten op de markt zal hebben. Producenten en supermarkten behouden de vrijheid om onafhankelijk hun prijzen te bepalen, waarbij de vergoeding slechts een klein onderdeel vormt van de totale kostenstructuur.

Versterking van samenwerking

De ACM benadrukt verder de kansen voor boeren om hun marktpositie te versterken door samenwerkingsverbanden binnen de landbouwsector. Met de vernieuwde Leidraad samenwerking landbouwers in januari 2024, biedt de ACM duidelijke richtlijnen voor het opzetten van gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven. Deze leidraad is een uitnodiging aan de sector om duurzame praktijken verder te ontwikkelen en bij twijfel juridische duidelijkheid te zoeken bij de ACM.

Acm.nl

Bron: Autoriteit Consument & Markt