Monitor geeft inzicht in biologische productie
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Monitor geeft inzicht in biologische productie

  • 16 oktober 2020

De kosten die boeren en tuinders maken voor het produceren van biologische agrarische producten worden in vijf van de zes onderzochte gevallen gedekt door de opbrengsten. Dat blijkt uit een analyse van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), op basis van een onderzoek van Wageningen Economic Research (WR) naar de prijsontwikkeling van zes reguliere en biologische producten in de periode 2017-2018. Het gaat om melk, uien, tomaten, witte kool/zuurkool, peren en varkensvlees. Het onderzoek, ‘Agro-Nutri Monotir 2020: Monitor prijsvorming voedingsmiddelen en analyse belemmeringen voor verduurzaming’ is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en gepresenteerd op vrijdag 9 oktober 2020.

Biologische boeren en tuinders komen gemiddeld genomen uit de kosten

De Monitor kijkt of boeren en tuinders die zijn omgeschakeld naar biologische productie, hun productiekosten kunnen terugverdienen. Bij vijf biologische producten was dat het geval; uien, tomaten, witte kool/zuurkool, peren en varkensvlees. Bij de meeste producten was er gemiddeld een hogere netto winstmarge dan hun reguliere collega’s. Reguliere en biologische melkveehouderijen maakten in deze periode gemiddeld genomen verlies.

Belemmering bij omschakeling naar duurzame landbouw

Veelgenoemde belemmeringen zijn de onzekerheid over (steeds veranderende) productie-eisen voor duurzame productie en de kosten van omschakeling. Daarnaast duurt het twee tot drie jaar voordat een boer die omschakelt zijn producten mag verkopen als ‘biologisch’, terwijl hij in die tijd wel de hogere kosten heeft. Daarnaast worden de afname van de opbrengst (per hectare) en de geringe afzetmogelijkheden als belemmeringen genoemd. Daarnaast is er op dit moment nog te weinig vraag, ook vanuit het buitenland, waardoor grootschalige omschakeling naar meer duurzame productie economisch gezien nu niet haalbaar is.

Prijsontwikkeling in de voedselketen

Deze rapportage vormt een eerste begin van meer inzicht in het functioneren van markten in de land- en tuinbouwsector en de belemmeringen die primaire producenten ervaren bij een overstap naar duurzame landbouw. De minister van LNV heeft aan de ACM gevraagd deze monitor de komende jaren elk jaar uit te brengen om de ontwikkelingen goed te kunnen volgen. Daarbij zijn ook vertegenwoordigers van de verschillende sectoren betrokken.

Klik hier voor het rapport: ‘Agro-Nutri Monotir 2020: Monitor prijsvorming voedingsmiddelen en analyse belemmeringen voor verduurzaming’
acm.nl

Beeld: ©Sara Winter/Shutterstock.com

Bron: Autoriteit Consument en Markt