MKB geconfronteerd met langere betaaltermijnen
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

MKB geconfronteerd met langere betaalter­mijnen

  • 10 juli 2017

De aantrekkende economie lijkt niet te leiden tot een verbetering van het betaalbedrag aan leveranciers uit het MKB. Een onderzoek in opdracht van Betaalme.nu toont aan dat bijna de helft (44 procent) van de ondervraagde mkb’ers te maken hebben gehad met verlengde betaaltermijnen. Daarnaast is aan 45 procent gevraagd om een langere betalingstermijn te accepteren dan wenselijk. Een derde van de ondervraagde leveranciers krijgt later betaald dan de afgesproken termijn. Tot slot geeft 48 procent aan dan hen om korting is gevraagd.

Als leveranciers een groot bedrijf als afnemer hebben, is er doorgaans sprake van een onbalans in de machtsverhoudingen. Kleine leveranciers houden hun grootste afnemers graag te vriend, maar inmiddels zijn ze vaak veel kwetsbaarder. Als grote bedrijven de facturen van zzp’ers en mkb’ers te laat betaalt, heeft dat vooral gevolgen voor hun liquiditeit en mogelijkheden voor groei. Ruim 20 procent van de ondervraagden geeft aan dat hun bedrijf daar zelfs door kan omvallen. 

Geen excuus

In tijden van economische teruggang zie je vaak dat grote bedrijven de neiging krijgen om betaaltermijnen te verlengen om zo hun werkkapitaal te verbeteren. Men ziet nog steeds druk op de betaaltermijnen, terwijl de economie nu al enige tijd beter is. Er zijn geen smoesjes meer om lang te wachten met betalen. Voor leveranciers uit het MKB is nu daarom een goed moment om zelf bij hun afnemers te beginnen over snellere betaling.

Uit het onderzoek blijkt ook dat leveranciers mogelijkheden laten liggen om sneller betaald te worden. De helft van de leveranciers stuurt na een werkweek of langer na levering van hun product of dienst pas de factuur. Dit betekent dat betaling ook later binnenkomt.

Goedgekeurde factuur is geld waard

Het blijkt dat er ook weinig informatie wordt uitgewisseld over de status van een factuur. Slechts 18 procent van de leveranciers ontvangt een bericht als de factuur is goedgekeurd. Een goedgekeurde factuur kan voor financieringen worden gebruikt. 55 procent van de leveranciers geeft aan dat ze graag bericht krijgen als de factuur is goedgekeurd. 

Een derde van de ondervraagden krijgt de facturen later betaald dan afgesproken. Vaak geeft de afnemer aan dat het bedrag niet klopt, of dat de factuurgegevens (PO nummer) niet goed zijn ingevuld. Daarom is het voor leveranciers heel nuttig om te weten wat de status van de factuur is. Toch neemt 83 procent pas contact op als de betalingstermijn als is verstreken.

Vertraging door onenigheid

Onenigheid met de afnemer over de factuur veroorzaakt ook vertraging van de betaling. Van mkb’ers zegt 33 procent wel eens te maken te hebben met disputen. De afhandeling daarvan duurt in de meeste gevallen tussen de 10 en 30 dagen. Een extra reden waarom het voor leveranciers goed is om op de hoogte te zijn van de status van een factuur. Een efficiënte manier om fouten of disputen te voorkomen is elektronisch factureren. Bij elektronisch factureren hoeven de gegevens niet meer handmatig ingevuld te worden. Hierdoor verkleint de kans op fouten. De overheid heeft elektronisch factureren al verplicht gesteld, maar in het bedrijfsleven is dit nog geen gemeengoed. Geschat wordt dat ongeveer 15 procent van de leveranciers uit het MKB nog steeds niet elektronisch factureren.

www.betaalme.nu

Bron: © Betaalmenu