Kostprijs van kweekvlees kan aanzienlijk omlaag
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Kostprijs van kweekvlees kan aanzienlijk omlaag

  • 17 maart 2021

Talrijke innovatieve bedrijven onderzoeken en ontwikkelen momenteel methoden voor de productie van kweekvlees. Een duidelijk voordeel van kweekvlees is dat het houden van dieren met de bijbehorende risico's in verband met bijvoorbeeld dierenwelzijn en zoönose wordt vermeden. Bovendien heeft kweekvlees, afhankelijk van het soort vlees, het productieproces, de gebruikte energiebronnen en toekomstige innovaties, potentieel een lagere milieu-impact dan conventioneel geproduceerd vlees, aldus CE Delft.

CE Delft heeft in opdracht van The Good Food Institute een technisch-economische analyse van de productie van kweekvlees op industriële schaal gemaakt, op basis van een prognose voor 2030. De onderzoekers concluderen dat in de toekomst kostenbesparingen tot 75% mogelijk zijn, die de productiekosten dichtbij de kosten van gangbare vleesproductie zullen brengen.

Huidige productiekosten

De huidige productiekosten van kweekvlees zijn een factororde van 10.000 tot 100 hoger dan de benchmarkwaarden voor vergelijkbare traditionele vleesproducten, afhankelijk van de precieze vereisten voor de mediumcomponenten en de prijzen daarvan. In de basisscenario's van de studie hebben de onderzoekers een medium gemodelleerd waarvoor recombinante eiwitten, en dan met name albumine, de belangrijkste kostenfactor zijn, gevolgd door groeifactoren. De primaire gegevens laten een grote variatie zien in het gebruik van deze twee componenten, wat wijst op potentiële mogelijkheden om deze kosten te verlagen die afhangen van het soort productieproces dat wordt gebruikt en het soort vlees dat wordt geproduceerd. Wat de prijzen betreft, zijn er grote verschillen in de gepubliceerde prijzen. Deze prijzen dalen nu al snel, wat veelbelovend is voor de toekomst.

Toekomstige productiekosten

Toekomstige productiekosten van kweekvlees: Aanzienlijke kostenverlagingen die de productiekosten van kweekvlees in de buurt brengen van de referentieprijs voor een traditioneel vleesproduct, zijn haalbaar. Hiervoor is een combinatie van verlagingen nodig die bijna alle aspecten van de business case bestrijkt. 

Verbetering celltypes

Verbeteringen in het productieproces en gunstige keuzes inzake celtypes zullen de toekomstige kosten helpen drukken. Uit de primaire gegevens blijkt dat er nogal wat variatie is in het beoogde ontwerp van het productiesysteem en de specifieke procesparameters. Een paar procesparameters zijn naar voren gekomen als zowel variabel als van invloed op de productiekosten.

Hernieuwbare elektriciteit

Opwekking van of investering in hernieuwbare elektriciteit: Een andere mogelijkheid tot kostenverlaging die in dit verslag niet kwantitatief is onderzocht, is de optie om de elektriciteitskosten te verlagen. De energiekosten, en met name de elektriciteitskosten, vormen de grootste component in de kostprijs van de productie. Dit komt niet als een verrassing, omdat de productie van kweekvlees inderdaad energie-intensief is. Het roept echter wel de vraag op of er mogelijkheden zijn om deze kosten te verlagen, bovenop de hierboven besproken procesefficiëntieverbeteringen.

Lees het volledige rapport ‘TEA of cultivated meat, Future projections of different scenarios’
ce.nl

Bron: CE Delft