Groene trends in de tonijnindustrie
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Groene trends in de tonijnin­dustrie

  • 03 mei 2024

De tonijnindustrie, een sector die lang werd bekritiseerd wegens overbevissing en milieuschade, laat zich van zijn beste kant zien. Met verbeterde vangsttechnieken en strengere traceerbaarheid stevent de sector af op een duurzamere toekomst. 

De vangst van tonijn heeft de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Volgens recente gegevens van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, bereikte de skipjack tonijnvangst in 2020 een indrukwekkende 2,8 miljoen ton. Ondanks deze groei blijkt uit rapporten dat de visserij steeds duurzamer wordt: maar liefst 86% van deze vangst kwam uit gezonde visbestanden. Dit succes is vooral te danken aan internationale samenwerking en verbeterde afspraken over visquota.

Uitdagingen in het beheer van tonijnbestanden

Ondanks de vooruitgang blijft het beheer van tonijnbestanden een complex vraagstuk. Tonijn is een migrerende vis en de verantwoordelijkheid voor deze visbestanden ligt bij meerdere landen, wat de onderhandelingen over visserijbeheer uitdagend maakt. Het grootste deel van de skipjack tonijn zwemt in de wateren van de Centrale Stille Oceaan, waar maar liefst 26 landen gezamenlijk tot duurzame oplossingen moeten komen.

Innovaties in tonijnvisserij

Naast verbeteringen in het beheer zijn er ook significante stappen gezet in de vismethoden. Traditionele technieken zoals het gebruik van lokvlotten, hebben lange tijd voor kritiek gezorgd vanwege bijvangst en milieuschade. Als antwoord hierop ontwikkelen onderzoekers nu biologisch afbreekbare lokvlotten en systemen voor betere tracking en gegevensverzameling. Deze innovaties helpen niet alleen de bijvangst te verminderen, maar dragen ook bij aan een grotere aanwezigheid van MSC-gecertificeerde tonijn in onze supermarkten.

De trend richting duurzaamheid wordt verder versterkt door de toenemende vraag naar MSC-gecertificeerde tonijn. De laatste cijfers laten zien dat de verkopen wereldwijd met bijna 10% zijn gestegen, met een bijzonder sterke groei in Nederland en België. Hier in Nederland is het marktaandeel van MSC-gecertificeerde tonijn zelfs gestegen naar 80%.

Dus, de volgende keer dat je een blik tonijn opentrekt, sta dan even stil bij de lange reis die deze vis heeft afgelegd — niet alleen over zee, maar ook binnen de visserijsector, op weg naar een duurzamere wereld.

Msc.org

Bron: MSC