EFSA: Kosten grootste zorg voor EU-consument
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

EFSA: Kosten grootste zorg voor EU-consument

  • 17 oktober 2022

De kosten van voedsel wegen tegenwoordig zwaarder voor Europeanen dan een paar jaar geleden en het is de belangrijkste factor bij de aankoop van voedsel, gevolgd door smaak. Bijna de helft van de Europeanen vindt voedselveiligheid ook belangrijk en 41% van hen gaat ervan uit dat het voedsel dat wordt gekocht veilig is.

Deze bevindingen komen uit de Eurobarometer van 2022 over voedselveiligheid in de EU. Op basis van interviews met 27.000 mensen in heel Europa wordt een beeld geschetst van de manier waarop Europeanen voedsel kiezen, hoe zij zich bewust zijn van voedselveiligheid en wat hun zorgen zijn, en wie zij vertrouwen voor informatie over voedselveiligheidskwesties.

Wereldwijde kwesties trekken de aandacht

De uitvoerend directeur van de EFSA, Bernhard Url, verklaarde: "Er is veel gebeurd sinds onze laatste enquête in 2019, zoals een wereldwijde pandemie en het uitbreken van een oorlog in Europa. Dergelijke gebeurtenissen hebben dramatische gevolgen en we zien dan ook dat voor veel Europeanen een stijging van de kosten van levensonderhoud hun voedselkeuze meer dan voorheen beïnvloedt. Anderzijds blijft voedselveiligheid belangrijk voor veel EU-burgers en het is bemoedigend te zien dat bijna de helft van hen evenveel belang hecht aan gezond eten als aan voedselrisico's."

Voedselveiligheid in de EU 20 jaar - de risico's van morgen aanpakken

Deze laatste momentopname van de mening van de burgers komt op het moment dat het voedselveiligheidssysteem van de EU, de EFSA en de voedselveiligheidsorganen in verschillende lidstaten 20 jaar worden. Zij werden in 2002 opgericht om de voedselveiligheid in Europa een sterkere wetenschappelijke basis en geharmoniseerde regels te geven en de samenwerking op het hele continent te bevorderen.

Url: "Uit de Eurobarometer 2022 blijkt dat een meerderheid van onze burgers erkent dat de toestand van het milieu, de dieren en de planten gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid. Dit is bemoedigend, nu we op weg zijn naar duurzame voedselsystemen en een "One Health"-risicobeoordeling."

Vertrouwen in wetenschap houdt stand

Zeven op de tien Europeanen erkennen de rol van wetenschappers bij het waarborgen van de veiligheid van ons voedsel en acht op de tien vertrouwen hen voor informatie over voedselveiligheid. Ook het vertrouwen in de nationale en EU-instellingen is met ongeveer twee derde aanzienlijk.

Enkele andere bevindingen

  • Meer dan een derde van de Europeanen is zeer goed (21%) of goed (17%) op de hoogte van voedselveiligheidsthema's, met andere woorden zij hebben van 10 of meer van de 15 onderzochte thema's gehoord.
  • Zij hebben het vaakst gehoord over additieven in levensmiddelen of dranken (70%), residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen (65%), residuen van antibiotica, hormonen of steroïden in vlees (63%) of bij dieren geconstateerde ziekten (60%).
  • Residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen (40%) en residuen van antibiotica, hormonen of steroïden in vlees (39%) staan bovenaan de lijst van voedselveiligheidsgerelateerde zorgen van de Europeanen. Minder mensen maken zich zorgen over plantenziekten (11%), het gebruik van nieuwe biotechnologie bij de voedselproductie (8%) en de toepassing van nanotechnologie bij de voedselproductie (5%).
  • Ongeveer 6 op de 10 (61%) geven de televisie, op een tv-toestel of via internet, aan als een van hun belangrijkste bronnen van informatie over voedselrisico's, gevolgd door familie, vrienden, buren of collega's (44%) en zoekmachines op internet (37%), met belangrijke verschillen tussen de generaties.
  • Meer dan 8 op de 10 respondenten vertrouwen artsen (89%), universitaire/openbare wetenschappers (82%) en consumentenorganisaties (82%) voor informatie over voedselrisico's.
  • Een minderheid van de Europeanen zou haar gedrag niet veranderen in geval van een voedselpaniek (21%). De belangrijkste redenen die zij daarvoor opgeven zijn onder meer dat zij het voedsel al op de aanbevolen manier bereiden (45%) en de overtuiging dat alle levensmiddelen een bepaald risico inhouden en dat het onmogelijk is ze allemaal te vermijden (25%).

Lees het volledige rapport 'Food safety in the EU'

Efsa.europe.eu

Bron: EFSA